Digest

ISRM

Informační středisko pro rozvoj managementuDigest

 

Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první číslo časopisu Management Digest, který je výsledkem spolupráce Národního vzdělávacího fondu (NVF) a Českého manažerského centra(CMC). Tento časopis reaguje na potřebu vzdělávacích institucí, škol, lektorů , kteří si přejí být rychle a pokud možno ve stručné formě informováni o novinkách v managementu. Je časově a technicky obtížné sledovat nové informace, knihy a články, které jsou k tématu, který nás zajímá, publikovány. Produkce informací roste exponenciálně a není v silách jednoho člověka sledovat všechny důležité informace ze svého oboru.

Těm čtenářům, kteří si přejí zůstat v oblasti moderního managementu důkladně informováni a zároveň si chtějí ušetřit práci sledováním velkého množství informačních zdrojů bychom chtěli pomoci vydáváním tohoto periodika. Na přípravě Management Digest se podílí řada předních našich a zahraničních odborníků s dlouhodobými zkušenostmi v teorii managementu, kteří mají přístup ke všem důležitým informačním zdrojům, publikovaným po celém světě. Na přípravě abstraktů se zejména podílí skupina pracovníků knihovny a informačního střediska CMC, která pravidelně sleduje všechny nově publikované články v dané problematice v největších databázových centrech. Po provedení rešerše jsou bibliografické informace o článcích předávány členům redakční rady, kteří doporučují zpracovat vybrané články formou anotací a jejich zařazení do časopisu. Přestože základní funkcí časopisu je výběr a zprostředkování stručných informací, budou součástí časopisu i recenze zajímavých knižních novinek a původní články našich a zahraničních předních odborníků.

Časopis Management Digest je jedním z komponentů, jehož cílem je přispět k lepší informovanosti naší odborné veřejnosti. Počínaje červencem loňského roku byla na základě konkursního řízení, vypsaného Národním vzdělávacím fondem, vybrána knihovna Českého manažerského centra k vytvoření Informačního střediska pro rozvoj managementu (ISRM). Tento projekt předpokládá vybudování pracoviště, které bude kombinovat možnost přístupu k rozsáhlým knižním fondům s poskytováním rychlého informačního servisu pro potřeby vzdělávacích institucí, podporovaných Národním vzdělávacím fondem. V souvislosti s přípravou začlenění České republiky do Evropské unie poroste potřeba informovanosti o trendech rozvoje managementu v zemích EU. Bez přístupu ke knihám, aktuálním článkům, případovým studiím, specializovaným databázím a jiným zdrojům informací si tento proces lze jen těžko představit.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]