Digest

ISRM

Časopis Management Digest

 

Aktuální číslo:
4/2000 

Starší čísla:
1/2000  2/2000   3/2000 
1/1998
   2/1998 
1/1997
   2/1997

Klíčové obory

Redakční rada

 

Management Digest je originální komplex informačních služeb, který nabízí:

výběr z nejnovějších článků světové i domácí literatury s možností dodání plného textu “na stůl” přehled nejzajímavějších knih s možností jejich zapůjčení nebo dodání fotokopie jejích částí “na stůl” vyhledání dalších článků, knih nebo jiných dokumentů na zadané téma s možností získání plných textů článků nebo zapůjčení knih

Referátový časopis Management Digest je určen všem vzdělavatelům, poradcům a konzultantům v oblasti managementu, podnikatelům a manažerům, poskytovatelům informací pro management a všem dalším institucím a jednotlivcům, kteří chtějí být pravidelně informováni o trendech a novinkách v klíčových oblastech rozvoje managementu.

Časopis Management Digest je strukturován do těchto částí:

bullet

V úvodní části přináší původní příspěvky s dobrými příklady a zkušenostmi týkajícími se aktuální problematiky.

bullet

Jádrem časopisu jsou pak strukturované přehledy vybraných článků a knih zpracované formou anotací nebo recenzí:

bullet

Anotace časopiseckých článků převážně ze zahraničních periodik podávají přehled o jejich zaměření, hlavním sdělení, obsahu a závěrech. V případě zájmu lze objednat plný text vybraných článků v jazyce originálu a to na základě uvedení požadovaných údajů.

bullet

Recenze nejzajímavějších knih, které jsou dostupné na knižním trhu nebo prostřednictvím sítě knihoven ISRM, přinášejí cenné postřehy recenzentů včetně stručné charakteristiky obsahu, nejdůležitějších závěrů a celkového hodnocení dané publikace.

 


Management Digest - hlavní stránka ] Aktuality ] Tématické oblasti ] [ Časopis MANAGEMENT DIGEST ] Služby ] O projektu ] Registrace ] Pro členy (heslo) ] Zpětná vazba ] Kontakty ] Mapa stránek ]

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]