Digest

ISRM

Informační systémyDigest

Název článku: Debugging people in software development

Lidé odstraňují chyby ve vývoji software
Autor: Baer, Tony
Časopis: Computerworld (COW) ISSN: 0010 - 4841, roč. 30, č. 4 (22.1.1996), str. 65
Stručný obsah :
Adaptace na vývoj lidských zdrojů v aplikaci na rozvoj profese podle modelu “ z malé způsobilosti” vede organizace k přehodnocení stávajících procesů v oblasti lidských zdrojů, formuluje klíčové dovednosti, podporuje týmovou práci a podněcuje pracovníky soustavně zvyšovat své schopnosti.

 

Název článku : Tought crowd

Náročná tlačenice
Autor: ScNheier, Robert L.
Časopis: Computerworld, ISSN: 0010-4841, roč. 30, č. 34 (19. 8. 1996), str. 69-70
Stručný obsah:
S ohledem ke konkurenci a na tlak vrcholového vedení, mnoho výrobců informačních systémů usiluje o to, aby se více zamčřili na zákazníka. Znamená to porozumčt potřebám uživatelů a předložit jim řešení, která oni vyžadují spíše než ta, která výrobci informačních systémů považují za pohodlná. Je nutné si uvědomit, že uživatel může nakoupit kdekoliv jinde, jestliže informační systém nepracuje podle jeho představ. Podle Denise Privitery z Institutu kancelářské pomoci (Help Desk Institut) je funkce kvalitního doručování dat jen základním požadavkem.Uživatelé ještě musí být přesvědčeni, že informační systém pracuje opravdu dobře, přispívá ke snížení nákladů a je tak důvěryhodný, že nedojde ke zneužití kontrolních systémů anebo dat uživatelů. Před dvěma lety Centrum pro automatickou podporu maloobchodní sítě (Retail Automation Network Support Center) ve společnosti Chevron Products Co. získalo prestižní ocenění za svoji podporu, poskytovanou pokladním a obsluhovatelům v 9000 maloobchodních výstupů.

 

Název článku: MIS Moms: Don't ask, don't tell

Maminky v info-systémech, nic se neptejte, nic neříkejte
Autor: Didio, Laura
Časopis: Computerworld ISSN: 0010-4841, roč. 30, č. 34 (19.8. 1996), str. 72
Stručný obsah:
Při stoupání po žebříčku profesionální kariéry v odděleních informačních systémů ženy tvrdí, že se více přiklánějí k názoru neříkat nic o své odpovčdnosti za rodinu, pokud nedůvěřují svému nadřízenému. Manažerkám z oblasti informačních systémů nikdo neřekne, že jsou opomíjeny při povyšování do funkcí vzhledem k tomu, že mají děti, ale tyto obavy ve skutečnosti vždy existují.

 

Název článku: Mapping software finds the net

Mapový software se nachází na Internetu
Autor: Jacobs, April
Časopis: Computerworld ISSN 0010-4841, roč. 30, č. 32 (5.8. 1996), str. 44
Stručný obsah:
Společnost ERSI Inc. uvedla na podzim roku 1996 na trh verzi ARC View 3.0 , což je její hlavní, vysoce kvalitní, zeměpisně-informační systém (GIS) zobrazující mapy. Později v tomto roce předvede svůj výrobek Mapobjects, tj. mapový server na Internetu. Zhodnocená verse ARC View 3.0 obsahuje: 1. Model - Prostorovou analytiku, která umožnuje uživatelům zadat problémy jako je porovnání vzdáleností v silničním systému. 2. Model - Síťovou analytiku, která využívá zeměpisné informace ze sítě, aby pomohl uživatelům stanovit nejvhodnější cestovní trasy a rozvíjet další logistické analýzy. Produkt Mapobjects umožní uživatelům sestavit zobrazení trasy pomocí zeměpisného informačního systěmu, který bude umístěn na serveru World Wide Web.

 

Název článku: Physician, link thyself

Lékaři, propojte se
Autor: Blodgett, Mindy
Časopis: Computerworld ISSN 0010-4841, roč. 30, č. 33 (12.8.), str.71-72
Stručný obsah:
Rostoucím trendem ve zdravotnictví je začít používat bezdrátové technologie v nemocnicích a na klinikách. V nemocnicích se provádí velmi mnoho zkoušek těchto technologií, ale není jich až dosud mnoho zavedeno. Dalším druhem bezdrátové aplikace ve zdravotnictví je použití bezdrátových komunikačních prostředků pro dodavatele lékařů při prodeji do nemocnic a na kliniky. D. Kelly ze společnosti pro prodej a služby praktickým lékařům říká, že jejich bezdrátová radiová síť šetří mnoho papíru a zákaznický servis je mnohem lepší.

 

Název článku: Browser wars

Války ”prohlížečů 
Autor: Nash, Kim S.
Časopis: Computerworld ISSN 0010-4841, roč. 30, č. 32 (5. 8. 1996), str. 57-58
Stručný obsah:
Dnes již vedoucí informačních systémů nejsou zvědavi na to, zdali společnost Microsoft získá klíčové postavení v Internetu. Otázkou dne je, zda ve svém soutěžení budou společnosti Microsoft a Netscape Communications rozdělovat uživatele do oddělených, nekompatibilních skupin. Představitelé obou firem souhlasí s názorem, že uživatelským rozhraním v budoucnosti bude ”prohlížeč  (browser). Uživatelé se však diví, proč nemohou jednoduše a volně přecházet mezi softwary Netscape Navigator a Microsoft Explorer.

 

Název článku: Give it away and get rich

Rozdávej a zbohatni
Autor: Aley, James
Časopis: Fortune ISSN 0015-8259, roč.133, č. 11 (10. 6. 1996)
Stručný obsah:
Prvním pravidlem ekonomiky softwaru je, že toto podnikání představuje oblast vysokých fixních nákladů a nízkých variabilních nákladů. Většina výrobních nákladů na software je vázána především do výzkumu a vývoje, tzn. že jednotkové náklady klesají, když počet jednotek roste. Podle Billa Gurleye ze společnosti DMG Technology Group, žádné podnikání v historii průmyslového světa nemělo takovou řadu výhod jako má průmysl softwarový. Software je věc, kterou ekonomové nazývají ”síťové externality . V podstatě to znamená, že jestiže je něco široce používáno, lidé si toho váží. Hodnota softwaru roste,jestliže společnost, která jej vyrábí, přesvědčí další partnery, aby k němu vytvořili přídavné produkty. Výsledkem je, že lidé dostanou kompletní program, což je silný motiv k takovéto kooperaci. V ekonomice softwaru je nejméně ekonomicky výnosná bombastická reklama. Vítězství v průmyslu softwaru je přinejmenším částečně zaručeno tím, jestliže výkonný ředitel nebo programátor přesvědčí většinu lidí, že jeho představa je správná.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]