Digest

ISRM

Lidské zdroje a řízeníDigest

Název článku: Development of human resources: A portfolio strategy

Rozvoj lidských zdrojů: portfoliová strategie
Autor: Shonhiwa, Shepherd O - Gilmore, Harold L
Časopis: SAM Advanced Management Journal (AMJ) ISSN: 0749 -7075, roč. 61, č.1 (zima 1996), str. 16 - 23, Přílohy: odkazy
Stručný obsah :
Některým lidem se možná nelíbí myšlenka, že jsou položkou portfolia, pomocí které by měly být dosaženy optimální zisky. Nicméně, zaměstnanci reprezentují kapitál, často jsou opravdu největší investicí společnosti. Systematickým výcvikem, péčí o své zaměstnance jejich hodnocením a výběrem si společnost vytváří lepší základnu pro využití významného lidského faktoru.

 

Název článku: Holly macro
Svatý “ Macro “
Autor: Walsh, Bill
Časopis: Forbes ( FBR ) ISSN: 0015 - 6914, (26. 8. 1996), str. 30
Stručný obsah :
Nebezpečí a slabá místa delegování pravomoci a odpovědnosti jsou všeobecně známa. Delegování je pro odpovědné vedoucí pracovníky zřídkakdy snadná. Když je delegování odpovědnosti rozhodující pro úspěch nebo neúspěch společnosti nebo oddělení a stane se otázkou důvěry ostatních, může se pro daného pracovníka stát zkouškou nervů. Samostatnost může být důležitá na nižších úrovních řídících struktur, kde samostatné myšlení může být příčinou značného pokroku. Ve vyšších sférách hierarchie působí delegování přirozeněji. Přesto delegování odpovědnosti ve vyšších úrovních rovněž vyžaduje zvýšenou důmyslnost. Jako vedoucí pracovník je každý odpovědný za fungování zavedených systémů a filosofii vedení. Schopnost účinně delegovat znamená mít radost z úspěchů toho, komu byla dána odpovědnost, a projevovat mu uznání. Žárlivost na podřízené a znepokojení nad jejich postupem nahoru jsou fatálními chybami.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]