Digest

ISRM

MarketingDigest

Název článku: Marketing online

Marketing - online
Autor: Muhammad Tariq, K.
Časopis: Black Enterprise (BEN) ISSN 0006-4165, roč. 27, č. 2 (srpen 1996), str. 85-88
Stručný obsah:
Zatímco ještě před několika málo lety byl Internet pouze databází pro vojenské a vědecké účely, dnes je to komerčně využívaný kolos, který se vyvíjí horentní rychlostí. Pro malé podnikatele to znamená, že mohou díky Internetu výrazně zvyšovat svůj podíl na trhu a zapojit se do konkurence s velkými a dobře financovanými podniky. Jednou z možností, jak zintenzivnit obchodování pomocí Internetu je využití přímého připojení na Internet. Taková služba soustřeďuje rozličné malé obchodníky na Web serveru. Daniel Janal, autor Příručky k marketingu - onlinu doporučuje zvážit následující skutečnosti:1. kvalitní a rychlé připojení na Internet, 2. internetová adresa by měla být snadná k napsání i zapamatování a 3. společnost, která služby provozuje, by měla mít zkušenosti v oboru komercializace a reklamy ve vztahu k serveru.

 

Název článku: Become an excellent marketing educator

Staňte se dokonalým učitelem marketingu
Autor: Weinstein, Art
Časopis: Marketing News ISSN 0025-3790, roč. 30, č. 17 (12.8.1996), str. 5
Stručný obsah:
Vysokoškolští učitelé jsou orientováni na své pedagogické působení a na obory, na které se specializují a které jsou většinou poměrně úzké. Přesto by učení mělo mít vždy přednost. Dokonalé vyučování můžeme chápat jako třístupňový proces. Jsou to příprava na hodinu, vlastní výuka a posléze její hodnocení. Dokonalá výuka marketingu by měla obsahovat následujících pět prvků: 1. podání informace, 2. zaujmutí studentova zájmu, 3. zaměření se na výsledek, 4. nejrůznější inovační prvky, 5. plné angažování. Stejně závažné jako být co nejlepším ve vyučování je i to, aby učitel byl stále plně zasvěcen v oboru. Pro studenty je velmi prospěšné, když mohou se svým učitelem sdílet informace z odborných časopisů a publikací, materiálů z konferencí, případových studií či případy z praxe.

 

Název článku: "Technocompetency" becoming a prerequisite for many students

Technické schopnosti se pro mnohé studenty stávají základním předpokladem
Autor: Rubel, Chad
Časopis: Marketing News (MNW) ISSN 0025-3790, roč. 30, č. 17 (12.8.1996), str. 1,18.
Stručný obsah:
Profesoři marketingu se snaží vyučovat tento předmět stále lépe a efektivněji přičemž využívají nejrůznější nové postupy a technologie. Studenti musí být schopni pracovat s Internetem a orientovat se i v dalších nových technologiích, což je prakticky považováno za předpoklad ke studiu. Profesor Steven W. Kopp, odborný asistent marketingu university v Arkansasu tvrdí, že studenti Internet používají ať už k tomu jsou svými profesory nabádáni nebo ne. Kopp se dále domnívá, že nové technologie jsou vynikajícím pomocníkem při přípravě hodin a profesoři z nich mohou čerpat také studijní materiály pro své žáky. Např. na newyorské universitě existuje Web server, ze kterého je možné získat aktualizované informace o různých společnostech a nových článcích. Universita Nebraska-Lincoln má v současné době k dispozici CD-Romy a multimediální vybavení ve všech učebnách.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]