Digest

ISRM

Strategické řízeníDigest

Název článku: Key indicators can help improve the performance of your business

Hlavní ukazatele umožňující zlepšit výkonnost vaší práce
Autor: Butler, Richard
Časopis: Industrial management (IM) ISSN: 0019-8471
Stručný obsah:
V současném podnikatelském světě nutí vnější tlaky vlastníky a manažery věnovat daleko více času problémům vnějšího prostředí organizace. Nejlepší manažeři tomu čelí vyvíjením nových strategií, postupů a metod, napomáhajících jejich organizacím efektivněji reagovat na měnící se podmínky. Články o této problematice však věnují méně pozornosti sledování každodenních činností. Manažeři potřebují zběžně vědět, které záležitosti mohou potenciálně způsobit problémy. Soubor pečlivě vybraných klíčových ukazatelů, vytvořených pro tento účel, které jsou průběžně korigovány, pomáhá dosáhnout žádoucí výsledek. Tyto ukazatele slouží pro měření úspěšnosti výrobních činností a výkonnosti, vycházejí ze strategických záměrů, potřeb zlepšení výroby, nebo jednoduše z potřeby sledovat důležité aktivity. Jestliže manažer jednou stanoví klíčové ukazatele, lze je pak následně využít pro vypracování prognóz dalšího vývoje nebo pro měření dosažených úkolů, cílů a plánů výrobních činností.

 

Název článku: Empirical models of discrete strategic choices

Empirické modely diskrétního (tj. přerušovaného) strategického rozhodování
Autor: Reis, Peter C
Časopis: American Economic Review (AER) ISSN: 0002 - 8282, roč. 86, č. 2 (květen 1996), str. 421 - 426, Přílohy: grafy, výpočty, odkazy
Stručný obsah :
Ekonomové věnovali v poslední době značnou pozornost studiu problému, jak se činí strategická rozhodnutí. Generalizace konvenčních modelů strategického rozhodování nyní dává příležitost pro testování různých modelů. Pokrok v této oblasti spočívá jak v rozvoji příslušných informačních systémů, tak i ve zdokonalení výpočetní techniky.

 

Název článku: The politics of forecasting: Managing the truth

Politika prognózování. Jak ovládnout pravdu
Autor: Galbraith , Craig S. , Merrill, Gregory B.
Časopis: California Management Review (CMR) ISSN0008-1256, roč. 38, č. 2 (zima 1996), str. 29-43, Přílohy: diagramy, grafy, odkazy.
Stručný obsah:
Vedoucí pracovníci se usilovně zabývají budoucností, což je také hlavní součástí moderního managementu. Samo předpovídání budoucnosti v sobě ukrývá určitou vnitřní nejistotu, která je pak zmenšována právě prognózováním a vytvářením modelových situací a jejich rozličnými metodami. Prognózování a vývojové procesy jsou často díky záměrům, které nemají s předpovídáním budoucnosti nic společného, politizovány, což samozřejmě nepřispívá ani ke kvalitě rozhodnutí manažerů ani k důvěře investorů. Mnohé společnosti běžně zkreslují výsledky prognózování. Vrcholový management příliš často požaduje, aby prognózy byly účelově upraveny podle skutečných nákladů a příjmů. Článek zprostředkovává výsledky podrobného průzkumu, který provedli vysoce specializovaní prognostici z domácích i mezinárodních organizací. Kvalitnější výcvik pracovníků, ucelené prognózovací postupy, pravidla řízení, jasně definované role poradců a represivní opatření mohou zlepšit kvalitu prognózování.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]