Digest

ISRM

Všeobecné řízení

Název článku: Max Weber's comeback, wearing topical hats

Návrat Maxe Webera
Autor: Healy, Mike
Časopis: People Management ( PMT ) ISSN: 0031 - 5761, roč. 2, č. 1 (11.1.1996), str. 17, Přílohy: Odkazy
Stručný obsah :
Max Weber ( 1864 -1920 ), významný německý sociolog, který studoval pravomoce a odpovědnosti v organizaci, získal pochybnou slávu uplatněním svého vlivu na byrokracii v moderní organizaci. Vytvořil řadu pravidel pro funkci organizace a vymezil role pracovníků. Stoupající důležitost služeb pro zákazníky znamená pro mnoho organizací, že byrokratická struktura se jeví v nejlepším případě jako neadekvátní, v horším případě jako zcela nevyhovující. Existuje však několik řídících technik, které umožňují definovat a kontrolovat služby pro zákazníky. Tři oblasti obecně používaných metod proti byrokracii jsou kontrola jakosti, specifikace procesu a kvalifikace.

 

Název článku: Letting systems run themselves

Ať systémy se samy řídí
Autor : Schrage, Michael
Časopis: Across the Board (CBR) ISSN: 0147 - 1554, roč. 33, č. 2 (únor 1996), str. 58 -59
Stručný obsah :
Článek se zabývá pojednáními: Stuart Kauffman : Doma ve vesmíru - Pátrání po zákonech samoorganizace a složitostí, John Holland : Utajený řád - Jak adaptace ústí ve složitost, Peter Coveney a Roger Highfield: Hranice složitosti - Hledání řádu v chaotickém světě. Všichni autoři poskytují komplexní pohled na to, jak členové zítřejší společnosti budou přetvářet své chápání příčin, následků a všech problémů mezi tím. Poroste sebeřídící schopnost lidí a otupí se vliv formální organizace.

 

Název článku: Deming's real legacy: An easier way to manage knowledge

Demingův skutečný odkaz: Snadnější způsob jak zvládnout vědomosti
Autor: Mooney, Marta
Časopis: National Productivity Review (NLP) ISSN: 0277 - 8556, roč. 15, č. 3 (léto 1996), str. 1 - 8
Stručný obsah :
Průkopnický příspěvek W. Edwardse Deminga ke zvyšování kvality jakožto konkurenční strategie mu určitě zajišťuje místo v historii řízení. To, co je patrně jeho nejdůležitější zásluha na řízení, zůstává však i dnes obecně nepoznáno. Je to jeho elegantní plán, jak využít známé principy vědeckého řízení pro vytvoření vysoce efektivních učících se organizací, kterým změny prospívají. Demingovy postřehy poskytují americkým firmám pozoruhodný nekomplikovaný návod pro řízení operací s vysokým stupněm znalostí. Téměř po sto letech ukazují vedoucím pracovníkům, jak se moderně učit úspěšnému řízení.

 

Název článku: How the Deming philosophy transformed the Department of the Navy

Jak Demingova filosofie přeměnila ministerstvo námořnictví
Autor: Kidder, Pamela J - Ryan, Bobbie
Časopis: National Productivity Review (NLP) ISSN: 0277 - 8556, roč. 15, č. 3 (léto 1996), str. 55 - 63
Stručný obsah :
Americké ministerstvo námořnictví založilo svůj úspěch na principech, které prosazoval W. Edwards Deming. Transformace ministerstva námořnictví byla založena na osvědčené teorii, na angažovanosti vedení, na jasné vizi budoucnosti a na řadě úspěchů, které inspirovaly další zdokonalení. Od roku 1989 zaznamenaly transformační snahy námořnictva velmi rychlý postup vpřed díky důslednému úsilí vedení provádět činnosti v souladu s metodou TQL - Total Quality Leadership. Při aplikaci Demingova pojetí, členové vrcholového vedení definovali TQL jako aplikaci kvantitativních metod, znalosti lidí a zlepšení materiálů a služeb, poskytovaných organizací. Všechny důležité procesy v organizaci byly přizpůsobeny potřebám konečného spotřebitele a to v současné době i v budoucnosti.

 

Název článku: Thomas Perkins

Thomas Perkins
Autor: Edwards, Owen
Časopis: Forbes (FBR) ISSN 0015-6914, (26.8. 1996), str. 82-83
Stručný obsah:
Odvážný podnikatel Tom Perkins dává návod jak žít život dobře a moudře bez nejmenšího zaváhání, šlápnutí vedle či nesplněných snů, nebo to tak alespoň vypadá. Jako jeden ze zakladatelů průkopnické firmy Kleiner&Perkins v Silicon Valley (v současné době Kleiner Perkins Caufield & Buyers) poskytl Perkins v sedmdesátých letech základní kapitál 8 mil. USD a spolufinancoval tak dva legendární obchodní úspěchy Genetech a Tandem. Dále se Tom Perkins podílel na vytváření některých nových přístupů k technikám investování, které byly vždy hlavní devizou jeho podniků. Článek poskytuje profil T. Perkinse

 

Název článku: Ethical leadership and the psychology of decision making

Etické vedení a psychologie rozhodování
Autor: Messik, David M - Bazerman, Max H
Časopis:; Sloan Management Review (SMR) ISSN: 0019 - 848X, roč. 37, č. 2 (zima 1996), str. 9 - 22, Přílohy: odkazy
Stručný obsah :
Dnešní vedoucí pracovníci čelí mnoha potížím v napjatých situacích, ve kterých musí učinit rozhodnutí, které může prospět, nebo poškodit jejich firmu, je samé, nebo ostatní subjekty. Příčina eticky špatného rozhodnutí je často tatáž, jako příčina špatného rozhodnutí obecně. Toto rozhodnutí může být založeno na chybném světovém názoru, na názoru na ostatní lidi, nebo na sebe sama. Tyto tři typy teorií - světový názor, teorie o lidech ve společnosti a teorie o sobě - jsou dokumentovány, aby pomohly vedoucím pracovníkům posoudit, na jakém základě učinit rozhodnutí. Porozumění těmto teoriím je může naučit jak realizovat lepší etická rozhodnutí.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]