Digest

ISRM

Digest

MANAGEMENT DIGEST

Vydává: Národní vzdělávací fond za finanční podpory programu PHARE Evropské unie

Ročník I., č. 2

Adresa redakce:

Informační středisko pro rozvoj managementu
Náměstí 5. května 2
250 88 Čelákovice
Tel.: 0202/899 350
Fax: 0202/892 150
E-mail: Draho@cmc.cz

Redakce: Šárka Drahokoupilová (ISRM), Petra Jedličková (ISRM)
Tajemník redakce: Olga Ilyina (NVF)
Předseda redakční rady: Jaroslav Jirásek (CMC)
Místopředsedkyně redakční rady:  iroslava Kopicová (NVF)
Členové redakční rady:

Dagmar Glückaufová (CMC)
Olga Ilyina (NVF)
Hana Machková (Fr.-čs. institut)
Jaroslav Paulovič (IVE)
Šárka Drahokoupilová (ISRM)
Eva Síkorová
Ivan Malec

Tisk: DURABO, Na stráni 1301, 250 88 Čelákovice
Náklad 1000 výtisků 148x210 mm

Management Digest je registrován Ministerstvem Kultury ČR pod registračním číslem MK ČR 7869. ISSN 1211-9709.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]