Digest

ISRM

Digest

Investice do informační techniky, služeb a zdrojů

Letošní první číslo časopisu Management Digest je z velké části zaměřeno na různé metody informační podpory rozvoje lidských zdrojů. Tato informační podpora představuje nejen nabídku konkrétních zdrojů nebo dodávku informací, ale především klade důraz na návazné informační služby, práci se zdroji informací a jejich efektivní využití při řešení konkrétního problému. Michael Babka proto ve svém článku nazvaném Externí informace pro podnikatele zdůrazňuje strategickou roli vnitřních a vnějších informací v podniku a podrobně ukazuje na konkrétních zdrojích informací (které má Informační středisko rozvoje managementu k dispozici) možnosti jejich efektivního využití pro manažery. Strategické řízení firmy jakož i každodenní rozhodovací procesy totiž stále více vyžadují rychlé, spolehlivé, aktuální a relevantní informace.

Investice do informačních zdrojů se tedy rozhodně vyplatí, je však třeba dobře zvážit jaké zdroje a služby budou v budoucnu nejvíce využívány. Toto strategické rozhodnutí je však často nesprávně suplováno investicemi do výpočetní techniky. Samotný nákup počítačového vybavení totiž informační chudobu našich podniků neřeší. Výpočetní technika je jistě nezbytná pro přístup k informačním zdrojům, z nichž je stále větší množství v elektronické podobě, vyhledávání a zpracování informací, avšak, jak velice výstižně poznamenává Jaroslav Jirásek, je třeba užívat manažerským způsobem. V článku nazvaném Manažerské užití manažerských informací Jaroslav Jirásek vysvětluje, proč samotný nákup výpočetní techniky automaticky nezvyšuje kvalitu managementu a na konkrétních příkladech z praxe pak ukazuje, jak je možné využít informační techniku tak, aby dobře posloužila pro konkrétní potřebu a zároveň se nestala vaším pánem.

Vzhledem k tomu, že kvantita informací a informačních zdrojů narůstá exponenciální řadou, není možné, aby ti, kteří rozhodují a potřebují mít rychle potřebné informace k dispozici, byli zároveň vždy schopni si tyto informační podklady sami připravit. To se může v konkrétním případě týkat například oblasti rozvoje lidských zdrojů, kdy konkrétní zdroje mohou být nepřehledné nebo neúplné. Jednu z možností řešení pro personalisty představuje na konkrétním příkladu Informačního střediska vzdělávání dospělých Jiří Šiler v článku nazvaném Informační zabezpečení rozvoje lidských zdrojů.

Zajímavých a užitečných informačních zdrojů je celá řada a orientace v nich je stále obtížnější, proto i v příštích číslech Management Digestu budeme přinášet výběr nejzajímavějších informačních zdrojů, přehled zajímavých adres na Internetu a metody jejich efektivního využívání pro konkrétní praxi.

RedakceLogo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]