Digest

ISRM

Informační zabezpečení rozvoje lidských zdrojůDigest

Doc. Ing. Josef Šiller, CSc., INFED, Informační centrum vzdělávání dospělých

Řízení rozvoje manažerů a celá organizace výcviku a vzdělávání pracovníků, představuje v rámci podniku určitý cyklus začínající obvykle analýzou výcvikových a vzdělávacích potřeb, a končící hodnocením výsledků a přínosů výcviku a vzdělávání za určité období. Přibližně uprostřed daného cyklu se nachází výběr externích vzdělávacích společností pro zajištění konkrétních vzdělávacích potřeb, případně výběr vhodných vzdělávacích programů z nabídek vzdělávacích společností. Po pravdě řečeno, pro takovéto výběry vlastně ani mnoho informací nepotřebujeme. Ovšem jen pokud máme k dispozici informace relevantní, kvalitní a aktuální, což může být určitý problém. Navíc každý výběr předpokládá mít možnost srovnávání různých údajů. V případě vzdělávacích společností jejich charakteru, zaměření, referencí, a pokud se týká vzdělávacích programů - jejich podrobného obsahu, termínu, cen a dalších okolností jejich možného využití. Tyto možnosti nám tradiční zdroje informací - například inzeráty v tisku, nebo různé katalogy, zpravidla neposkytují.

Přirozeným prostředím pro informační služby v oblasti organizace výcviku a vzdělávání zaměstnanců je Internet. Na adrese http://infed.iol.cz nalezneme podstatnou součást Informačního systému pro vzdělávání dospělých. Potřebné informace zde můžeme vyhledávat podle tří kritérií - názvu vzdělávací společnosti, názvu oblasti vzdělávání (například management, rozvoj osobnosti, cizí jazyky, atd.), nebo podle žádaného místa konání určitého kursu. Kromě využití Internetu je možné se přímo spojit s Informačním centrem vzdělávání dospělých, které daný informační systém provozuje, a zde získat stejné nebo i další podrobnější požadované informace. V databázi centra se nachází údaje o více než 750 vzdělávacích společnostech a jejich nabídkách z celé ČR a omezeně ze zahraničí.

Všech těchto databázových informací lze využít zejména pro:

bulletZískání nebo ověření údajů o určité vzdělávací společnosti.
bulletVyhledání a výběr vhodného vzdělávacího programu.
bulletPředběžný výběr vzdělávacích společností pro výběrové řízení na zakázkový kurs.

Informační infrastruktura je dnes jakýmsi významným příznakem vyspělosti způsobů řízení každé oblasti. V případě řízení výcviku a vzdělávání pracovníků bylo pro její vybudování již dosti uděláno, nicméně je zde stále velmi široký prostor pro další vývoj. Podstatně větší prostor však zůstává v jejím efektivním využívání ze strany podniků i jednotlivců.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]