Digest

ISRM

Digest

MANAGEMENT DIGEST

Vydává: Národní vzdělávací fond za finanční podpory programu PHARE Evropské unie

Ročník II., č. 1

Toto číslo vychází 1. dubna 1998

Adresa redakce: Informační středisko pro rozvoj managementu, Náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice, Tel.: 0202/899 350, Fax: 0202/892 150, E-mail: Draho@cmc.cz

Redakce: Šárka Drahokoupilová (ISRM), Petra Jedličková (ISRM)
Předseda redakční rady: Jaroslav Jirásek (CMC)
Místopředsedkyně redakční rady: Miroslava Kopicová (NVF)
Členové redakční rady:

Štěpán Müller (CMC)
Olga Ilyina (NVF)
Hana Machková (Fr.-čs. institut)
Jaroslav Paulovič (IVE)
Šárka Drahokoupilová (ISRM)
Eva Síkorová

Tisk: DURABO, Na stráni 1301, 250 88 ČelákoviceDigest

Náklad 1000 výtisků 148x210 mm

Management Digest je registrován Ministerstvem Kultury ČR pod registračním číslem MK ČR 7869. ISSN 1211-9709.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]