Digest

ISRM

EkonomikaDigest

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Big asset shifts for Europe

Překlad názvu: Velká aktiva se přesouvají do Evropy
Autor: Chernoff, Joel
Zdroj: Pensions & Investments [PNI]; roč. 25, č. 25, 1997; s. 2, 45, ISSN: 1050-4974
Výtah:
Přijetí euroměny by mohlo vést evropské penzijní fondy k zásadnímu přehodnocení jejich způsobů rozmisťování aktiv a k zásadním změnám ve strategiích správy investic. Během tohoto procesu by musely evropské penzijní fondy přemístit miliardy dolarů v cenných papírech, aby vyhověly novým kritériím vyvolaným přijetím jednotné evropské měny od 1. ledna 1999. Tato změna bude mít dramatický dopad na modelování aktiv a pasiv, které je částečně založeno na zavedené praxi.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Czech-out time

Překlad názvu: Čas k odchodu z Česka
Autor: Rossant, Juliette
Zdroj: Forbes [FBR]; roč. 160, č. 4, 1997; s. 156-157, ISSN: 0015-6914
Výtah:
V článku jsou uvedeny fondy, které jsou hodnoceny jako nejlepší koupě. Nicméně, je k nim připojena pohádka s ponaučením o České republice. Fond společnosti Oppenheimer & Co. v České republice, který byl otevřen v roce 1994, zakusil v loňském roce pokles hodnoty čistých aktiv o 0,7%. Manažeři fondu přešli v dubnu 1997 k obranné strategii s pouhými 50% aktiv fondů v českých akciích, na rozdíl od 85%, které měli předešlý rok. Bude-li fond pokračovat v této strategii, může dojít k úplné eliminaci českých akcií i bez souhlasu akcionářů. Plynoucí ponaučení je: neinvestuj na nové trhy, pokud nejsi připraven zůstat klidný i přes zdrcující porážky.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Czechmated, Klaus Will Win History's Plaudits
Překlad názvu: Češi dali Klausovi mat, ale historie mu bude provolávat slávu
Autor: Fund, John H
Zdroj: Wall Street Journal [WSJ]; 2.12.1997; s. 22, ISSN: 0099-9660
Výtah:
Václav Klaus skončil velmi podobně jako jeho politický a ideologický rádce, Margareta Thatcherová. Český předseda vlády byl nucen vrátit se z konference v zahraničí, aby řešil krizi, která začala odstoupením jeho ministra zahraničí. Jak Klaus, tak i Thatcherová byli odstraněni vnitřním stranickým převratem, který byl podporován hospodářským propadem a arogancí, kterou oba projevovali ke svým kolegům. Občanská demokratická strana odstranila pana Klause na závěr 11hodinového vyjednávacího maratónu. Pisatelé politických nekrologů se již snaží diskreditovat Klause a jeho osmileté spravování českého hospodářství. To je krátkozraké a nečestné. Pravdou je, že česká koruna nedávno spadla o 12% proti německé marce a růst byl o dvě čtvrtiny nižší, než se očekávalo. Burzovní trh je velkou částí veřejnosti považován za zmanipulovaný a nedávné skandály si vynutily ustavení kontrolního orgánu. 'Zeptejte se v Thajsku nebo v Indonésii, zda by tam neměli rádi takové skromné problémy,' říká Randy Filer, hostující profesor na Cerge, ekonomickém programu Karlovy university. Souhlasí s kritikou Václava Klause a s tím, že bylo načase, aby odešel, avšak pře se s těmi, kteří říkají, že to bylo kvůli divoké kapitalistické korupci. Filer říká, že některé veřejně uváděné společnosti by na tom byly lépe jako soukromé firmy neuvedené na trhu, ale 80% kapitálu obchodovaného na české burze je v rukou 100 velkých, bezpečných firem. Komise odborníků, která hodnotí hospodářství bývalého sovětského bloku pro časopis Central European Economic Review, zjistila, že Česká republika je čtvrtá nejčistší z 26 zemí a nejstabilnější ze všech. Ukazatel hospodářské svobody novin Wall Street Journal řadí Českou republiku jako 20. nejsvobodnější zemi na světě těsně za Kanadu a Chile.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: 2020 Eurovisions

Překlad názvu: Europředstavy 2020
Autor: Smith, David
Zdroj: Management Today [MTO]; červen 1997; s. 38-42, ISSN: 0025-1925
Výtah:
Pro každý podnik v Británii je budoucí hospodářské klima Evropy 21. století životně důležitou otázkou. V článku se předkládá řada scénářů; každý z nich počítá s jiným průběhem 21. století: 1. Evropa je bohatým, hospodářsky stabilním a nejživějším jednotným trhem na světě, 2. Evropské hospodářství se začíná i přes vysoké sociální náklady pomalu stavět na nohy, 3. Evropa velkých nejistot, nevyhovující pro mnoho podniků, 4. EMU posiluje spíše než potlačuje evropské sklerotické tendence a 5. Velké části Evropy se stávají oblastmi nezajímavými pro podnikání. Z míry pravděpodobnosti připojené ke každému scénáři vyplývá, že za nejpravděpodobnější je považován scénář 2 nebo 3.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Europe's mid-life crisis

Překlad názvu: Evropská krize středního věku
Autor: Peet, John
Zdroj: Economist [ECT]; roč. 343, č. 8019, 1997; s. S3-S5, ISSN: 0013-0613
Výtah:
S přechodem Evropské unie do středních let, je v Bruselu a v národních hlavních městech citelná úzkost. Zlaté období hospodářského úspěchu, kdy Evropa byla chloubou světa, je dávno pryč. V současnosti vidí velká část světa Evropu jako chronicky nemocný, odrazující příklad nehodný následování. Vypadá to, že členové Unie jsou stejně často spojeni jako rozděleni. Nejhorší ze všeho je, že většina obyvatel Evropy ztratila iluze o evropských záležitostech. Většina obyvatel Evropy má zřejmě v nevědomost o tom, že většina toho, co se udělá v Bruselu, vyžaduje souhlas národních vlád působících skrze Radu ministrů. Výsledkem jsou protesty, které mají často špatného adresáta. Unie je nyní zapojena do dvou určitě největších a v jistém smyslu nejriskantnějších projektů, které kdy podnikala. Prvním z nich je zavedení společné měny, eura. Podle rozvrhu schváleného v Maastrichtu by k tomu mělo dojít 1. ledna 1999. Druhým z nich je rozšíření, které přivede nové členy, včetně bývalých komunistických zemí střední a východní Evropy.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: The growth of foreign direct investment in Europe

Překlad názvu: Růst přímých zahraničních investic v Evropě
Autor: Barrell, Ray; Pain, Nigel
Zdroj: National Institute Economic Review [NER]; č. 160, 1997; s. 63-75 ISSN: 0027-9501
Výtah:
Článek prozkoumává činitele, které ovlivňují toky přímých zahraničních investic (FDI), dopady vládní politiky na takové toky a důsledky pro domácí a zahraniční hospodářství. Zvláštní důraz je kladen na zahraniční investice v Evropě. FDI se během minulých dvou desetiletí rychle rozšířily po celosvětovém hospodářství, povzbuzeny odstraněním mnoha národních bariér pro pohyb kapitálu. Celkový poměr vzrůstu FDI ve světovém hospodářství je odhadován z 4,5 % světové výroby v roce 1975 na 9.5 % v roce 1994; přitom hodnota prodeje zahraničními pobočkami domácích společností přesáhla hodnotu světového vývozu asi o 1/4. Nové investice se rostoucí měrou soustředily do rozvinutých hospodářství a do nevýrobních odvětví.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Now you see it, now you don't

Překlad názvu: Na první pohled ano, na druhý ne
Autor: Lucas, Edward
Zdroj: Economist [ECT], roč. 345, č. 8044, 1997; s. S20-S22 ISSN: 0013-0613
Výtah:
Konvenční statistika zdánlivě uvádí, že v minulých sedmi letech nedělaly postkomunistické země nic jiného než, že se snažily dosáhnout slavné úrovně prosperity, kterou měly do roku 1989. Avšak pro toho, kdo má oči k vidění, je střední Evropa produktivnější než kdy před tím v časech komunismu, který přinášel nedostatkové zboží, plýtvání a zmatky. V mimořádných dobách postkomunismu plní konvenční statistika nespolehlivou funkci.

 
Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]