Digest

ISRM

Informační systémyDigest

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Going global: E-commerce faces hurdles in Europe

Překlad názvu: Globalizace: síťové obchodování v Evropě musí překonávat překážky
Autor: Berger, Laurie
Zdroj: Advertising Age's Business Marketing [IMR]; roč. 83, č. 1, 1998; s. 23, ISSN: 1087-948X
Výtah:
Na evropské kybernetické frontě je hlavní brzdou síťového obchodování politická, hospodářská a kulturní rozdrobenost, nemluvě o hluboce zakořeněných monopolních společnostech. Tyto mnohonárodní monopoly, které se snaží rozšířit svou přítomnost po celé Evropě, mají před sebou dlouhý seznam problémů: odlišné jazyky, měny, distribuční kanály, rozdíly v bezpečnostních opatřeních i ve využití Internetu a v mnoha dalších oblastech. V příštích 12 měsících má uvolnění tržních sil, zejména deregulace telekomunikací, spustit v Evropské unii elektronický síťový trh.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Time to give Euro some currency?

Překlad názvu: Je čas, aby Evropa dostala svoji měnu?
Autor: Cottrill, Ken
Zdroj: Chemical Week [CEM]; roč. 159, č. 49, 1997; s. 17-18, ISSN: 0009-272X
Výtah:
Evropské podniky vkládají do příprav na evropskou měnovou unii miliony dolarů. Mnohé z těchto investic proudí přímo do informační techniky, protože konkurenční změny, které přinese EMU, budou vyžadovat modernizaci a revizi téměř každého koutu informačních systémů společnosti. Podle Dennise Keelinga, hlavního řídícího pracovníka Asociace pro rozvoj podnikání a softwaru ovlivní zavedení EMU systémy informační techniky, které řídí účetnictví, prodej, nákup, zpracování objednávek, vedení inventáře, určování cen a zpracování výplatních listin.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Spotlight on Europe

Překlad názvu: Zaměřeno na Evropu
Autor: Moschella, David
Zdroj: Computerworld [COW]; roč. 32, č. 2, 1998; s. 97, ISSN: 0010-4841
Výtah:
Článek podává předpověď pro evropský technický průmysl. V současnosti je oficiální politikou evropské unie deregulace v oblasti telekomunikací. Místní, meziměstské a mezinárodní služby budou deregulovány současně. Evropské společenství informačních služeb má před sebou několik projektů, které nemůže opominout - přechod na euro a rok 2000.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Euro-dollar, year 2K add up to IS migraine

Překlad názvu: Celoevropská měna a rok 2000 zvětšují bolehlav informačních systémů
Autor: King, Julia
Zdroj: Computerworld [COW]; roč. 31, č. 47, 1997; s. 2; ISSN: 0010-4841
Výtah:
Se zaváděním jednotné evropské měny očekávají správci informačních systémů mnohamiliónové informační systémové projekty se stále se měnícími požadavky a nízkým nasazením pracovních sil, kde nebude možné použít samočinné softwarové nástroje a kde je plánována nulová návratnost investic. Od roku 1999 plánuje společnost DHL Worldwide Express, že uspokojí zákazníky a dodavatele, kteří budou požadovat své finanční výpisy v euro. Tento úkol bude splněn v první řadě přídavnými překladovými programy. Pařížská softwarová firma Altos rovněž plánuje, že bude zákazníkům, kteří budou chtít výpisy v euroměně, přepočítávat jejich transakce na euro. Siemens AG povede od 1.1.1999 všechny transakce s jinými podniky výlučně v euro.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Euro: Creation of a new currency

Překlad názvu: Euro: vytvoření nové měny
Autor: Knowles, Anne
Zdroj: Datamation [DAT], roč. 43, č. 11, 1997; s. 80-83, ISSN: 0011-6963
Výtah:
Díky tomu, že v Evropě bude od 1. ledna 1999 zavedena nová měna, bude muset většina amerických společností přehodnotit, kde bude vyrábět a skladovat své zboží; bude také muset modernizovat všechen software, který se týká peněz: správu hotovosti, vydané a přijaté účty, výplatní listiny a mnohé další. Někteří odhadují, že tvůrce softwaru bude přeměna stát asi 300 miliard dolarů. Analytik Andrew Dailey ze společnosti Gartner Group říká, že euro bude stát podniky 2krát až 6krát více než přestavení počítačů na rok 2000. Z celkových nákladů plynoucích na tento úkol asi 1/2 připadne mimo informační systémy. Výrobci možná zažijí významné změny ve způsobu obchodování. Nebudou existovat měnová rizika, takže jakákoli společnost si bude moci přestěhovat svůj sklad z Rotterdamu do Lisabonu, protože dodávky z Lisabonu budou levější. Společnosti budou moci porovnávat skutečné náklady na podnikání v různých zemích, jelikož všechny náklady budou propočítány ve stejné měnové jednotce.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Double trouble: The year 2000/the Euro

Překlad názvu: Dvojí potíž: rok 2000 a euro
Autoři: Hotle, Matt; Jones, Nick
Zdroj: Forbes [FBR]; roč. 1, č. 1, 1997; s. 7-10, ISSN: 0015-6914
Výtah:
Klíčové události v informační technice; přestavení na rok 2000 a přechod na evropskou měnovou unii změní a zpozdí hlavní rozhodnutí o zavedení informační techniky v 50% podniků a spotřebuje 15% až 20% celkových nákladů na informační techniku do roku 2000.

 

Kód: MD3/1998/1/A10

Název originálu: Business use of the Internet

Překlad názvu: Využití Internetu v podnikání
Autor: Annamaria Feher, Elizabeth Towell
Zdroj: Internet Research; roč. 07, č. 3, 1997; s. 195-200, ISSN: 1066-2243
Výtah:
Článek zkoumá současné a plánované postupy a hlavní přínosy aplikací komunikačně zatížených informačních systémů. Internet, který kdysi byl vládou řízeným a subvencovaným podnikem, už není omezen jen na neobchodní využití. Článek tvrdí, že obchodní využití Internetu za posledních sedm let prudce vzrostlo, avšak správci informační techniky stále bojují s tím, aby byl přínos této nové techniky v jejich podnicích doceněn. Náhodnému výběru 500 podniků byl zaslán průzkumový formulář s cílem provést rozbor současného využití a dopadu Internetu na uspořádání podniku. Odpovědi dotázaných naznačily, že od využití Internetu lze očekávat množství odvozených výhod.

 

Kód: MD3/1998/1/IM/JN

Název originálu: The coming battle for customer information

Překlad názvu: Nadcházející bitva o zákaznické informace
Autoři: Hagel, John; Rayport, Jeffrey F
Zdroj: Harvard Business Review; roč. 75, č. 1, 1997; s. 53-55,58,60-61,64-65
Výtah:
V článku se uvádí, že v budoucnosti nebudou mít organizace volné právo shromažďovat informace o spotřebitelích, spíše spotřebitelé budou organizacím účtovat za informace poplatky. Důvody, které vedou k takovému posunu jsou zkoumány, zvláště pak otázky soukromí a sběru údajů za použití informační techniky. Předpokládá se růst v informačních společnostech, které působí mezi spotřebitelem a organizací vyžadující informace; článek uvádí několik příkladů, jak bude tento systém fungovat a pojednává o důsledcích pro strategické řízení manažerů v organizacích, závislých na informacích o spotřebitelích.

 

Kód: MD3/1998/1/IM/JN

Název originálu: Does anyone around here know

Překlad názvu: Zná to někdo blízko nás?
Autor: Stewart, Thomas A
Zdroj: Fortune International, roč. 136, č. 6, 1997; s. 102-103
Výtah:
Článek přináší zprávu o rostoucím využití databází dovedností pro mapování základny vědomostí určitého podniku. Předkládá se řada příkladů společností, které sestavily vnitřní “žluté stránky”, uvádějící podrobnosti o dovednostech a znalostech zaměstnanců podniku. Podtrhují se zde výhody, které tento systém nabízí, a uvádějí se zde směrnice pro jeho tvorbu a zavedení.

 

Kód: MD3/1998/1/IM/JN

Název originálu: Far flung workers find its good to talk

Překlad názvu: Pracovníci rozmístění daleko od sebe zjišťují, že je dobré mluvit
Autor: Houlder, Vanesa
Zdroj: Financial Times, 9. dubna 1997; s. 27
Výtah:
Tato krátká případová studie vysvětluje, jak kombinace videokonferenční techniky a využití virtuálních týmů umožnilo cvičným skupinám BP dosáhnout významných změn. Článek vykresluje přínos informační techniky pro jednotlivce a potřebu překonat lidskou nedůvěru k ní.

 

Kód: MD3/1998/1/IM/JN

Název originálu: Intelligent reading

Překlad názvu: Inteligentní čtení
Autor: Houlder, Vanessa
Zdroj: Financial Times, 11. června 1997, s. 22
Výtah:
Problémy s informačním přetížením jsou často připisovány pokroku informační techniky. Nicméně v článku se konstatuje, že informační technika může přetížení částečně vyřešit. Prostřednictvím případové studie 'know-how pool project' od Swiss Bank Corporation (SBC) je popsáno uvažování nad případem (CBR). Další zmínky jsou o využití tohoto postupu ze strany Halifax Bank a o úsilí podniků zvládnout získávání informací prostřednictvím informační techniky.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Sharing the wisdom

Překlad názvu: Jak se podělit o moudrost
Autor: LaPlante, Alice
Zdroj: Computerworld [COW]; roč. 31, č. 22, 1997; s. 73-74, ISSN: 0010-4841
Výtah:
Znalostní management je postup, při kterém se sbírá kolektivní zkušenost podniku, jeho znalosti a moudrost a zpřístupní se každému, kdo to potřebuje. Nepřekvapuje, že nejhlubší úsilí o správu znalostí z informační techniky lze najít v podnicích, kde využívání informační techniky přímo ovlivňuje konečné výsledky. Využití znalostního managementu pro informační techniku většinou spadá do 4 kategorií: 1. sdílení nejlepších postupů a přístupu ke zdrojům informací, které pokrývají standardní podpůrné funkce informační techniky, 2. podpora pro telefonicky dostupné informační pracoviště pro koncové uživatele, 3. soustředění místně rozptýlených pracovníků k práci na jednom projektu, 4. nové využití vědomostí nasbíraných během předchozích snah v oblasti informační techniky a učení se z nich.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Outsource your maintenance migraines

Překlad názvu: Pověřte vašimi starostmi s údržbou někoho jiného
Autor: Asbrand, Deborah
Zdroj: Datamation [DAT]; roč. 43, č. 6, 1997; s. 50-54, ISSN: 0011-6963
Výtah:
Zadávání časově náročných a pracných údržbářských úkonů, jako je odstraňování chyb, zkoušení, uživatelská podpora a modernizace, je rostoucím trendem mezi mnoha odděleními informačních služeb, které se snaží dosáhnout vyšší produktivity kvůli těsným rozpočtům a přetíženému personálu. Krize roku 2000 má také za následek zadávání prací spojených s údržbou aplikací. Poskytovatelé příslušných služeb jako jsou EDS a IBM Global Services jsou rozhodnuti tohoto trendu využít. Jako ke každému zadávanému úkolu je i k tomuto případu, má-li být úspěšně vyřešen, potřeba vědět, které aplikace se vzdát a kterou si ponechat. Jedna třetina objemu zadávané údržby se týká vedlejších a meziserverových aplikací. Jeden z důvodů, proč je zadávání údržby aplikací úspěšné, je, že vnější firmy mohou provést na zařízení novou kontrolu. Zadávání se netýká tolik úspor nákladů, jako spíše jejich obsahu. Smlouvy na údržbu aplikací mohou pomoci oddělením informační techniky lépe určit jejich náklady a vytvořit tak východisko pro to, jak tyto náklady spravovat a rozmisťovat.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: High-tech marketing hits the target

Překlad názvu: Využitím vyspělé techniky v marketingu lze dosáhnout obchodního cíle
Autor: McCollum, Tim
Zdroj: Nation's Business [NAB]; roč. 85, č. 6, 1997; s. 39-42, ISSN: 0028-047X
Výtah:
Různé firmy sbírají ohromné množství informací o zákaznících, trzích a průmyslových odvětvích s využitím velkého počtu poměrně nenákladného softwaru a počítačových databází. Tyto zdroje mohou podnikatelům pomoci zvýšit účinnost v zaměření na trhy, v péči o hlavní odběratele a v zastavení výprodejů. Dosažené výsledky mohou být omračující. V nedávném průzkumu podniknutém časopisem Sales & Marketing Management se 85% dotazovaných společností vyjádřilo, že díky technice jsou jejich prodejní nástroje účinnější, a 62% pomohla zvýšit prodej. I když databázové mapování dává společnostem obrázek o jejich trzích, některé malé podniky chtějí ještě více informací, aby jim pomohly rozpoznat ty pravé. Poskytovatelé databázových služeb, jako jsou firmy American Business Information a Dun & Bradstreet Information Services takové informace nabízejí. (srovnej s článkem PhDr. Babky. pozn. red.)

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]