Digest

ISRM

MarketingDigest

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: When it comes to relationship advertising, Europeans do it better

Překlad názvu: Pokud se jedná o vzájemně propojenou reklamu, Evropané jí provádějí lépe
Autor: Siciliano, Tony
Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 32, č. 2, 1998; s. 4, ISSN: 0025-3790
Výtah:
Vzájemná reklama nemůže být vtíravá, protože takový postup obvykle vzbuzuje otrávenost nebo hněv. Tvůrčí týmy v Evropě mají velké slovo a reklama je zde více než v Americe orientovaná na vzájemné propojení.

 

Kód: MD3/1998/1/A11

Název originálu: Get linked or get lost: marketing strategy for the Internet

Překlad názvu: Být připojen nebo ztracen: odbytová strategie pro Internet
Autoři: Aldridge, Alicia; Forcht, Karen; Pierson, Joan
Zdroj: Internet Research; roč. 07, č. 3, 1997; s. 161-169, ISSN: 1066-2243
Článek uvádí podrobná doporučení pro marketingovou strategii síťového obchodování, které je založeno na všeobecné popularitě Internetu a jeho ojedinělých vlastnostech pro obchodování. Dále se vysvětluje, jako mohou být jeho vlastnosti využity pro úspěšný marketing.

 

Kód: MD3/1998/1/A12

Název originálu: A model for monitoring Web site effectiveness

Překlad názvu: Model pro sledování účinnosti webové stránky
Autor: Abby Day
Zdroj: Internet Research; roč. 07, č. 2, 1997; s. 109-115, ISSN: 1066-2243
Článek představuje model, který mohou organizace používat, aby sledovaly účinnost webových stránek. Uvádí se, že šprýmovné doplňky mohou být barvité, ale pro stavbu a správu účinné stránky nejsou užitečné. Tradiční prvky skladby a komunikace - zjevný účel, soudržná struktura, přínosný závěr - by měly být použity také na řešení webové stránky. Závěrem se praví, že zákaznickou odezvu je třeba spravovat řádným způsobem, mělo by se dohlédnout na to, aby odezva zastupovala celou populaci zákazníků, a nejen tu část, která má sklony ke korespondování. Účel a cíle webové stránky musejí být promyšleny s největší péčí a pozorností; webová stránka vytvořená tímto způsobem bude mít větší naději na dosažení účinnosti.

 

Kód: MD3/1998/1/A13

Název originálu: Internet: the marketing challenge of the twentieth century

Překlad názvu: Internet: marketingová výzva dvacátého století
Autor: Paul Herbig , Brian Hale
Zdroj: Internet Research; roč. 07, č. 2, 1997; s. 95-100, ISSN: 1066-2243
Výtah:
Internet se vyvinul v dynamický zdroj informací a rovněž ve výjimečný obchodní nástroj, který může dostihnout téměř každého uživatele. V této převratné době, na konci 20. století, se Internet stal zdrojem pro shromažďování aktuálních informací a pro mnoho firem a jednotlivců se stal prostředkem rychlejší přeměny dat na využitelné výsledky. Účastníci hospodářského života od domácností po zahraniční trhy zjistili, že tento úžasný dynamický systém je způsobem, jak dosáhnout masy lidí s velkou mírou znalostí ze všech možných oborů. Článek zkoumá převratný dopad Internetu na odvětví marketingu pro příští desetiletí a století.

 

Kód: MD3/1998/1/IM/JN

Název originálu: A blossoming relationship

Překlad názvu: Kvetoucí spojení
Autor: Houlder, Vanessa
Zdroj: Financial Times; 28.7.1997; s.10
Výtah:
Souvztažný marketing je ve Spojených státech a Británii stále se rozšiřujícím jevem a má řadu známých věrnostních prvků. Používání takových prvků je považováno za první krok v souvztažném marketingu. Podniková zkušenost se souvztažným marketingem je v článku rozebírána a jsou vyděleny tři stupně pro vytvoření nejúčinnějšího využití nasbíraných dat. Konstatuje se spotřebitelská poptávka po vyšším využití poskytovaných informací a jsou krátce uváženy otázky ochrany dat.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: How productive are your marketing meetings?

Překlad názvu: Jak účinné jsou vaše marketingové schůze?
Autor: Clift, Vicki
Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 31, č. 3, 1997; s. 10, ISSN: 0025-3790
Výtah:
Schůze obvykle předcházejí významným marketingovým akcím, a proto by měly být účinné, povzbudivé a co nejkratší. Mezi hlavní body pro vytvoření smysluplných setkání patří: 1. Přesně vyznačit cíle. 2. Přesně rozhodnout, kdo by se měl zúčastnit. 3. Stanovit pevný časový rámec.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Is business-to-business direct marketing for you?

Překlad názvu: Je přímý mezipodnikový marketing něco pro Vás?
Autor: Remondi, Judith B
Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 31, č. 3, 1997; s. 15, ISSN: 0025-3790
Výtah:
Mnoho velkých společností ještě nezačalo provádět přímý marketing. Je potřeba pochopit, proč by měl být přímý marketing používán a jak mohou být jeho výsledky sledovány, tak aby mohly být předány vyššímu managementu. Pokud ještě ve Vaší společnosti přímý marketing nevyužíváte, můžete jeho účinnost a přínos vyzkoumat těmito kroky: 1. Zúčastněte se mezipodnikového semináře nebo školení o přímém marketingu. 2. Čtěte publikace o přímém marketingu. 3. Podnikněte porovnávací výpravu. 4. Mluvte ve svém podniku s lidmi, kteří využívali přímý marketing v jiných zaměstnáních, která zastávali.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Info glut, or marketing in the Blur Age

Překlad názvu: Informační přesycení neboli marketing ve zmateném věku
Autoři: Magnani, Rudy; Benkendorf, Peter
Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 31, č. 2, 1997; s. 4, 22, ISSN: 0025-3790
Výtah:
Místo toho, aby bylo lidstvo osvobozeno duševní svobodou pramenící z informací, noří se společnost stále hlouběji do mokřin zlomků obrazů, zvukových bytů, zkušeností a informací, ke kterým nemáme a nemůžeme mít přístup. Mozek reaguje na toto informační přetížení tak, že se snaží třídit informace podle důležitosti, přitom podvědomě vyhodnocuje kladné a záporné dojmy. Položky označené nejvyšší kladnou známkou vítězí.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Integrating information resources to develop strategies

Překlad názvu: Slučování informačních zdrojů pro rozvoj strategií
Autor: Schultz, Don E
Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 31, č. 2, 1997; s. 10, ISSN: 0025-3790
Výtah:
Databáze se rychle stávají základním manažerským nástrojem, který hýbe podnikovou obchodní strategií. Integrace udělala skok od slučování komunikací k určování základních obchodních strategií organizace. Cílem je dát organizaci do souladu tak, aby sloužila spotřebitelům a zákazníkům. Slučování není něco, co dělají obchodníci, je to věc, kterou dělá organizace sama.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Looking for trouble? You should be

Překlad názvu: Hledáte potíže? To byste měli
Autor: Donath, Bob
Zdroj: Marketing News [MNW], roč. 31, č. 1, 1997; s. 4, ISSN: 0025-3790
Výtah:
Obchodníci se musejí odlepit od svých židlí, vykročit se svými prodejními silami do terénu a pátrat po potížích. Vybudovat trvalé vztahy se zákazníkem znamená pátrat po zákazníkových činnostech a vyhledávat nejen nové obchodní příležitosti, ale i způsoby, jak dodat zákazníkovi hodnotnější dodatečnou podporu bez nákladů navíc. Mazaní obchodníci, kteří navštěvují podniky, uznávají, že vztahy se zákazníkem je třeba vést aktivně, soustavně se vypořádávat s nebezpečím konkurence, odrážet ji a posilovat objem práce pro existující zákazníky novými službami.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: All the world's a stage, and the players are marketers

Překlad názvu: Divadlo je celý svět a obchodníci jsou v něm herci
Autor: Tema-Lyn, Laurie
Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 31, č. 7, 1997; s. 12, ISSN: 0025-3790
Výtah:
Tvůrčí marketing je pokrokové odvětví. Počítá s vznikajícími potřebami ještě dříve, než je mohou zákazníci vyslovit. Článek dává mimo jiné tyto tipy: 1. Užívejte neotřelou slovní zásobu. 2. Hltejte informace. 3. Buďte odvážní. 4. Používejte nápady i z jiných odvětví. 5. Rozčleňte tým. 6. Zkoumejte.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Extranets emerge as next challenge for marketers

Překlad názvu: Vnější sítě budou pro obchodníky představovat další výzva
Autor: Karpinski, Richard
Zdroj: Advertising Age's Business Marketing [IMR]; roč. 82, č. 3, 1997; s. M4, ISSN: 0745-5933
Výtah:
Článek po krátkém úvodu o vnitřních sítích pojednává o budoucnosti vnějších sítí, což jsou vnitřní sítě rozšířené za hranice podniku a spojující společnosti s jejich dodavateli a zákazníky prostřednictvím bezpečných webových spojů; je zde také pojednáno o důležitosti sítí pro síťové obchodníky.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: How to handle a change at the top

Překlad názvu: Jak se vyrovnat se změnou ve vrcholové funkci
Autor: Winchester, Jay
Zdroj: Advertising Age's Business Marketing [IMR]; roč. 82, č. 2, 1997; s. 18, ISSN: 0745-5933
Výtah:
V článku se rozebírá, jak se vyrovnat se změnou ředitele marketingu ve vydavatelské společnosti. Joel Deceuster byl povýšen na vyššího vicepresidenta celosvětového marketingu společnosti International Data Group. Deceuster popisuje svůj přechod.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Building a 1-to-1 dialogue

Překlad názvu: Jak navázat rovný dialog
Autoři: Peppers, Don; Rogers, Martha
Zdroj: Advertising Age's Business Marketing [IMR]; roč. 82, č. 1, 1997; s. 18, ISSN: 0745-5933
Výtah:
Podnik s rovnými vztahy se zákazníky, který pracuje ve vzájemně působícím prostředí, se spoléhá nejen na informace o zákaznících, ale také na informace od nich. Rozhovor a zpětná vazba jsou zásadními prvky vztahu k zákazníkovi. Komunikace se zákazníkem (spíše než sdělování zákazníkovi) hrají podstatnou, slučovací úlohu v dynamické soutěži podněcované stranou zákazníka.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Marketing in Europe to the consumer over age fifty

Překlad názvu: Marketing v Evropě zaměřený na spotřebitele starší padesáti let
Autor: Stewart-Allen, Allyson L
Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 31, č. 16, 1997; s. 18, ISSN: 0025-3790
Výtah:
Daleko největší evropský segment trhu, který je založen na ochotě utrácet a na průhledných číslech, tvoří spotřebitelé, kterým je 50 let nebo více. Tato silná a rostoucí skupina obyvatel je nejen vybíravá a náročná, ale je také nedostatečně obstarána finančními službami, zdravotní péčí, možnostmi cestování a trávením volného času, abychom se zmínili alespoň o několika oblastech. V článku jsou uvedeny nápady, jak tento šedý trh obsáhnout.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]