Digest

ISRM

Účetnictví a financeDigest

Kód: MD3/1998/1/ECON

Název originálu: EMU Survey. An awfully big adventure

Překlad názvu: Přehled o EMU. Nebezpečně velké dobrodružství
Autor: neuveden
Zdroj: Economist; roč. 344, Duben 11-17 (1998); s. S1-S26, ISSN: 0013-0613
Výtah:
Nejnovější poznatky o implementaci EMU, historii celého projektu a ekonomických a politických dopadech shrnuje speciální příloha časopisu The Economist. Kromě podrobnému rozboru stavu kapitálového trhu a důsledcích zavedení EMU na mezinárodní vztahy, zkoumá tato přehledná a podrobná studie připravenost jednotlivých zemí na tento projekt EU. Jednotlivé články v příloze doplňují statistické údaje a grafy.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: EMU seen in a rosy tint

Překlad názvu: EMU vypadá růžově
Autor: neuveden
Zdroj: Banker [BKR]; roč. 148, č. 863, leden 1998; s.19, ISSN: 0005-5395
Výtah:
Nejnovější průzkum firmy KPMG Management Consulting ukazuje, že společnosti jsou si nyní více vědomy následků zavedení eura, než tomu bylo před rokem. Nicméně připravenost v mnoha případech stále zaostává a dotázaní zaujímají k důsledkům evropské hospodářské a měnové unie neopodstatněně optimistické očekávání.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Is the European common currency worth it?

Překlad názvu: Stojí společná evropská měna za to?
Autor: Dean, James
Zdroj: Challenge [CHL]; roč. 40, č. 3, 1997; s. 57-74, ISSN: 0577-5132
Výtah:
Deset euromýtů o možných přínosech společné měny pro Evropu je: 1. Svět přechází z pružných na pevné výměnné kursy. 2. Spekulanti a vedlejší druhy cenných papírů udělali výměnné kursy ještě proměnlivějšími. 3. Pružné výměnné kursy potlačují mezinárodní obchod. 4. Evropa je přirozenou oblastí pro jednotnou měnu. 5. Euro bude znamenat nižší inflaci. 6. Euro bude znamenat nižší nezaměstnanost. 7. Euro zmírní obchodní cykly. 8. Euro zmírní oblastní a národní nerovnosti. 9. V rámci EMU bude daňová politika vyvažovat politiku měnovou. 10. Euro odstraní potíže s platební bilancí.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: The centre of attention

Překlad názvu: Střed pozornosti
Autor: Jones, Colin
Zdroj: Banker [BKR]; roč. 147, č. 859, 1997; s. 65-67, ISSN: 0005-5395
Výtah:
Na středoevropském bankovním systému nepřekvapují nedostatky, propady, podvody, krachy. Mnohem pozoruhodnější je, kolik toho bylo v poměrně krátké době dosaženo. Je to vlastně teprve 6-8 let (v případě Maďarska 10), co v této oblasti začala postkomunistická transformace. Ve velké části střední Evropy je inflace ještě vysoká, ačkoli se zmírňuje. Bankovní půjčky jsou většinou střednědobé a důvěra v místní banky ještě není nikterak mohutná. Inflace spadla za poslední tři roky na jednomístná čísla. Přední banky v zemích střední Evropy postupně získávají sílu, prosperitu, rozvíjejí své schopnosti a zkušenost.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Single European currency to bring stability

Překlad názvu: Jednotná evropská měna má přinést stabilitu
Autor: Wilcox, Jarrod W
Zdroj: Pensions & Investments [PNI]; roč. 25, č. 23, 1997; s. 53-54, ISSN: 1050-4974
Výtah:
Dopad eura pocítí nejen obchodní banky, makléři, osoby zabývající se investičním bankovnictvím, vzájemné fondy a investiční poradci, ale také podnikoví a veřejní finanční odborníci, kteří se zabývají penzijními fondy nebo jsou pověřeni vybíráním peněz. Na zavedení eura pravděpodobně velmi prodělají banky, zejména banky evropské. Blížící se nástup eura a Evropské ústředí banky již snížil a dále bude snižovat jak rozdíly v krátkodobých výnosech peněžních trhů, tak rozdíly v dlouhodobých výnosech z dluhopisů.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: The EMU time bomb

Překlad názvu: Časovaná bomba v EMU
Autor: Keeling, Dennis
Zdroj: Management Accounting [NAA]; roč. 79, č. 3, 1997; s. 34-37, ISSN: 0025-1690
Výtah:
1. ledna 1999 vstoupí v účinnost hospodářská a měnová unie (EMU) Evropské unie v 11 z jejích členských států. Každá společnost, která v Evropě obchoduje nebo tam má pobočky, bude touto událostí zasažena. Existují dva přístupy, které by mohly být v případě tohoto přechodu použity: přístup velkého třesku a etapový přístup. Jelikož jedinou uváděnou měnou bude euro, budou muset všechny programy být připraveny na přechodový stupeň, kdy budou provádět převody, protože kursy mezi ostatními měnami nebudou uváděny. Zavedení eura také ovlivní stanovování cen, balení, bankovní obchody, maloobchodní systémy, prodejní terminály. Hlavní účetní podniků, pokladníci, kontroloři, finanční manažeři a provozní účetní by měli tomu již nyní věnovat pozornost a zjišťovat, jak jejich dodavatelé softwaru zamýšlejí možné dilema EMU vyřešit.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Euro looms large

Překlad názvu: Euro se vznáší jako přízrak
Autor: Radosevich, Lynda
Zdroj: InfoWorld [IFW]; roč. 19, č. 43, 1997; s. 109-110, ISSN: 0199-6649
Výtah:
Půjde-li vše podle plánu, stane se euro 1. ledna 1999 široce zavedenou měnou užívanou v účetnictví a bezhotovostních převodech. 1. ledna 2002 budou zavedeny bankovky a mince eura. Příprava systémů na počítání s euroměnou bude stát společnosti asi 100 miliard dolarů. Zatímco první větší milník je pouze 14 měsíců před námi, 70% ze 101 nefinančních firem zkoumaných společností Gartner Group říká, že jejich organizace si není této otázky náležitě vědoma. Náklady na přechod nadále porostou, budou-li společnosti zahálet. Přizpůsobení se euroměně je životně důležitou otázkou pro společnosti, které chtějí hrát svou úlohu na světových trzích, a příprava informační techniky bude ve velké míře rozhodovat o tom, zda podniky uspějí nebo ne.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Repositioning for survival

Překlad názvu: Přeskupení pro přežití
Autor: Reyniers, Paul; Erasmus, Maureen; Erseel, Pascale
Zdroj: Banker [BKR]; roč. 148, č. 863, 1998; s. 22-24, ISSN: 0005-5395
Výtah:
V očekávání evropské hospodářské a měnové unie mají banky za úkol připravit se nejen na novou měnu, ale také na nové bankovní podmínky s institucemi, které si utvářejí nové vztahy se svými zákazníky, vzájemně se upevňují, společně podnikají a to nejen mezi sebou, ale také s jinými společníky. Banky nyní čelí dvěma hlavním úkolům - podmínky eura a strategické plánování. Vyhovět podmínkám eura je složitější a nese s sebou více nejistot, než blízkost roku 2000. EMU urychlí konsolidaci rozdrobeného bankovnictví, podpoří procesy změn. Prvními oběťmi budou pochopitelně podniky bez dobře vyladěné informační techniky. Eurem vynucený výběr znamená pro mnoho bank nucenou konsolidaci nebo strategické spojenectví. Bude upadat důležitost dvou spřízněných oblastí - rozdílu v kursu zahraničních měn a s ním spojeného zaměření na úrokové sazby. Odstranění měnových zábran odnáší potřebu místního zastoupení na trhu každé evropské země. Mnohonásobná spojenectví vytvoří celoevropskou dodávkovou základnu, která bude užívat společné systémy a zásobovat oblasti, ve kterých byla dříve nepřítomna.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Big is not best in Euroland

Překlad názvu: Být velkým není v Zemi eura nejlepší
Autor: Langohr, Herwig
Zdroj: Banker [BKR]; roč. 148, č. 863, 1998; s. 27-28, ISSN: 0005-5395
Výtah:
Mezi nejziskovější banky nepatří největší instituce ani ty, které mají nejširší nabídku služeb nebo největší zeměpisné pokrytí. Je potřeba splnit tři podmínky, aby se mohly projevit úspory z rozsahu. 1. Pevné náklady musejí být rozloženy tak, aby pokrývaly různá odvětví činnosti. 2. Pro snížení průměru, je třeba při rostoucím výkonu udržet náklady skutečně na pevné hladině. 3. Mimořádný výkon musí být prodán se stejně mimořádným ziskem, aby se celková ziskovost zvýšila. Tyto 3 podmínky zůstávají často nesplněny. Ziskovost je určována spíše jakostí řízení než celkovou velikostí. Z toho vysvítá, že bankovnictví v době eura bude odlišné od současného bankovnictví v národních měnách. Banky si budou muset vybírat, jaké trhy opustit a jakých se zase plně chopit. Stanou se z nich vysoce členěné sítě, které budou tvořeny autonomními, avšak odpovědnými obchodními jednotkami, vítězní prostředníci budou provádět řízení z centra v oblastech, kde má ústředí jedinečnou úlohu a konkurenční výhodu.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Ready for the euro?

Překlad názvu: Připraveni na euro?
Autor: Grenier, Daniel; Tran, Viet
Zdroj: Canadian Banker [CBI]; roč. 104, č. 6, 1997; s. 26-29, ISSN: 0822-6830
Výtah:
Jednotná evropská měna, která vstoupí v platnost v roce 1999, otřese hospodářstvím evropských zemí; přinese důležité změny do hospodářského prostředí. Bude to znamenat nebezpečí, ale také vyhlídky na nové hospodářské činnosti. Pokud dokáží finanční instituce a společnosti tohoto nového prostředí využít, stane se z Evropy hospodářsky a politicky silnější mocnost. Pokud hospodářští činitelé opomenou své konkurenční výhody kapitalizovat, podtrhne zavedení eura slabost Evropy. Jednotná měna povede k 3 hlavním cílům v obchodní politice: 1. zabránit konkurenčním devalvacím, 2. vyvážit sílu amerického dolaru a 3. snížit riziko dovozu inflace. EMU nebude statickým výtvorem, bude se vyvíjet, podle toho, jak budou členské národy objevovat nejlepší způsob, jak by měl systém fungovat.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Banking on the Euro

Překlad názvu: Bankovní obchody v euroměně
Autor: Shephard, Simon
Zdroj: Financial Executive [FEX]; roč. 13, č. 6, 1997; s. 28-30, ISSN: 0895-4186
Výtah:
Podle nedávného průzkumu 80% evropských finančních a hospodářských úředníků věří tomu, že euro zahájí podle plánu 1. ledna 1999. Tato rostoucí důvěra je patrná ze zrychleného tempa, kterým banky a velké mnohonárodní společnosti podnikají své přípravy. Přechod na euro bude mít určitě dopad na bankovní činnost společností, které působí nebo investují v Evropě. Evropské ústřední banky vyvíjejí systém, který je znám pod jménem Target a který umožní převod zdrojů mezi různými národními zúčtovacími systémy pro vysokoobjemové platby. Informační schopnosti bank by měly být dostatečně pružné, aby účetním systémům vyhověly.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Core principles for effective banking supervision

Překlad názvu: Základní zásady účinného bankovního dohledu
Autor: neuveden
Zdroj: Banker [BKR]; roč. 147, č. 855, 1997; s. 36, ISSN: 0005-5395
Výtah:
V článku je rozebíráno dvacet pět základních principů účinného bankovního dohledu, které zahrnují následující body: 1. podmínky pro účinný bankovní dohled, 2. vydávání povolení a struktura, 3. nařízení a požadavky, 4. současný bankovní dohled, 5. informační požadavky, 6. formální pravomoci dohledu a 7. bankovní obchody přes hranice.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]