Digest

ISRM

Všeobecné řízeníDigest

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: More companies in Europe retain more risk: Survey

Překlad názvu: Více společností v Evropě vydrží větší rizika: přehled
Autor: Aldred, Carolyn
Zdroj: Business Insurance [BIN]; roč. 31, č. 15, 1997; s.141-142, ISSN: 0007-6864
Výtah:
Podle nejnovějšího Dvouletého přehledu rizik ve finančnictví a pojišťovnictví, provedeného pro Alexander & Alexander Services, se evropské společnosti stále více soustřeďují na vzájemné pojištění v souvislosti s tím, jak se rizikový management stává stále důmyslnějším a zabírá větší část řídících pracovníků.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: 1997 risk management 1: Insurance broker consolidation claims top 20 firms

Překlad názvu: Rizikový management v roce 1997; konsolidace pojišťovacích makléřů si žádá dvacet předních firem
Autor: McLeod, Douglas
Zdroj: Business Insurance [BIN]; roč. 31, č. 52, 1997; s.14, ISSN: 0007-6864
Výtah:
Převzetí společnosti Alexander & Alexander Services firmou Aon Corp. v roce 1996 bylo pouze rozjezdem pro polykací mánii, která se rozpoutala letos: Čtyři z 20 největších světových makléřských firem byly od ledna pohlceny většími konkurenty a většina ostatních byla přetransformována vlastními fúzemi. Podobné úporné konsolidační snahy na trzích pojištění byly vedeny stejnými snahami. Je sporné, zda bude veškeré to slučování a pohlcování pro zákazníka přínosné, avšak na této konsolidační silnici již bylo mnoho srážek.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Alternative products broaden coverage

Překlad názvu: Alternativní výrobky rozšiřují pojistné krytí
Autor: Goddard, Sarah
Zdroj: Business Insurance [BIN]; roč. 31, č. 48, 1997; s. 33, 35, ISSN: 0007-6864
Výtah:
Ve svém referátu na fóru Švýcarských asociací pojišťovacích a rizikových manažerů řekl Martin Scherzer ze společnosti J&H Marsh & McLennan, že lze používat alternativní prostředky na převod rizik a tak pokrýt rizika, o kterých si podniky nikdy nemyslely, že by se dala zvládnout. Albert Peter, hlavní ředitel Centre Re Solutions v Curychu definoval 4 oblasti, ve kterých mohou podnikům pomoci netradiční řešení pro převod rizik: 1. ochrana příjmů a účetní bilance, 2. plánované finance, 3. víceleté úsilí na zajištění kapitálu a 4. optimalizace daňového plánování.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: On leading change: A conversation with John P. Kotter

Překlad názvu: Rozhovor s Johnem P. Kotterem o tom, jak vést přeměnu
Autor: neuveden
Zdroj: Strategy & Leadership [PLR]; roč. 25, č. 1, 1997; s. 18-23, ISSN: 1087-8572
Výtah:
V jednom rozhovoru rozebíral John P. Kotter, Konosuke Matsushita, profesor řízení na Harvard Business School, problematiku řízení přeměn. Profesor prohlásil, že v pomalu se měnícím světě se organizace přeměňují úspěšně, velmi promyšleným, řízeným způsobem, jehož těžiště většinou spočívá ve správě. Avšak v našem, rychle se měnícím světě, jsou lidé nuceni podnikat dlouhé kroky a zavádět celé nové strategie, celopodnikové projekty reorganizace nebo nové akvizice. V tomto prostředí si úspěšná přeměna žádá postup, který ze 70-80% spočívá ve vůdcovství a z 20-30% ve správě. V článku je předložen Kotterův prováděcí plán.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Major shifts in leadership lie ahead

Překlad názvu: Očekávají se větší přesuny ve vedení podniků
Autor: Nelton, Sharon
Zdroj: Nation's Business [NAB]; roč. 85, č. 6, červen 1997; s. 56-58, ISSN: 0028-047X
Výtah:
Vedení více než 40% rodinných podniků v zemi změní majitele ihned nebo do příštích pěti let, říká Arthur Andersen v MassMutual American Family Business Survey za rok 1997. Přesto pouze 31% dotázaných má písemné strategické plány. Lara Beaudoin z MassMutual říká, že je nemilé vidět, jak mnohé z těchto společností zanedbávají strategické plánování, které bude v přechodném období zásadně důležité. Podle odborníků v tomto oboru si majitelé rodinných podniků mohou vzít z výsledků přehledu ponaučení. Patří mezi ně: 1. provádět formální strategické plánování, 2. pamatovat na způsob správy celého majetku, 3. vytváříte-li pozici spolupracovníka hlavního ředitele, buďte opatrní.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Breakthrough leadership: Higher ground

Překlad názvu: Řízení prudkého růstu: jak být v suchu
Autor: Fenn, Donna
Zdroj: Inc. [INO]; roč. 18, č. 15, zvláštní vydání 1996, Inc. 500 dodatek; s. 92-99, ISSN: 0162-8968
Výtah:
Na určitém stupni vývoje podniku nechávají rostoucí společnosti za sebou své zakladatele. Pokud již úspěšní podnikatelé zvládli určitou oblast, dokáží být přítomni a nemusejí neustále procházet po pracovišti. Avšak s vyšším růstem, který znamená vyšší zisky, vzniká zvláštní hrozba i pro ty nejsebevědomější zakladatele. Lane Nemethová, která založila Discovery Toys, si plně neuvědomovala, jak zranitelná je její společnost, dokud nezemřel její hlavní provozní vedoucí, a ona se neocitla hluboko v nebezpečném území. Pro Nemethovou byl problém jasný: nemůže mít pouze jednu osobu mezi sebou a založeným podnikem. Jakmile majitelé podniků uznají, že neustálý růst společnosti závisí hlavně na těch druzích, je pravděpodobné, že nakonec může být společnost velmi úspěšná.

 

Kód: MD3/1998/1/A5

Název originálu: Self-development: the nine basic skills for business success

Překlad názvu: Vlastní průprava: devět základních dovedností pro úspěšné podnikání
Autoři: R. Dobbins , B.O. Pettman
Zdroj: Journal of Management Development; roč. 16, č. 8, 1997; s. 521-667, ISSN: 0262-1711
Výtah:
Příručka pro samouky o tom, jak úspěšně podnikat. Zaměřená především na samostatné živnostníky, avšak je přínosná i pro vedoucí pracovníky v podnicích. Je rozdělena na jasné oddíly: využití tvůrčích přístupů v provádění změn, proč je důležité jasné vytyčení cílů, jak rozvíjet úspěšné obchodní a odbytové strategie, vyjednávací dovednosti, vůdcovství, finanční dovednosti, a plánování času.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Slow out of the block

Překlad názvu: Pomalý rozběh
Autor: Gould, Graham
Zdroj: Banker [BKR]; roč. 147, č. 855, 1997; s. 27, ISSN: 0005-5395
Výtah:
Společnost COBA Group provedla průzkum, který ukazuje, že z 10 největších investičních bank pouze 30% již provedlo předběžnou práci pro zavedení EMU a žádná z nich ještě nemá řádně propočítaný prováděcí plán. Hlavní uvedené důvody pro tento zdánlivý nedostatek pokroku jsou mimo jiné: 1. přesvědčení, že všechny hlavní otázky mohou být vyřešeny ve zbývajícím čase, 2. přání počkat do doby, než budou vyřešeny některé nejistoty doprovázející zavedení eura, 3. obtíže při přesvědčování staršího managementu v zámoří, že EMU bude vůbec kdy zavedena, 4. rozdíly v pohledech mezi staršími řediteli, z nichž si někteří myslí, že euro je pouze jiná měna, zatímco jiní jsou přesvědčení, že povede k větším strukturálním změnám na trhu a 5. nedostatky v jasném mezinárodním vymezení problému.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]