Digest

ISRM

MANAGEMENT DIGESTDigest

Vydává: Národní vzdělávací fond za finanční podpory programu PHARE Evropské unie

Ročník II., č. 2

Toto číslo vychází 1. října 1998 (uzávěrka čísla 1. srpna 1998)
Příští číslo vychází jako dvojčíslo 3-4/98

Adresa redakce:

Informační středisko pro rozvoj managementu
Náměstí 5. května 2
250 88 Čelákovice
Tel.: 0202/899 350
Fax: 0202/892 150
E-mail: Draho@cmc.cz

Redakce:
Šárka Drahokoupilová (ISRM)
Petra Jedličková (ISRM)

Redakční rada:
Miroslava Kopicová (NVF)
Štěpán Müller (CMC)
Olga Ilyina (NVF)
Hana Machková (Fr.-čs. institut)
Jaroslav Paulovič (IVE)
Šárka Drahokoupilová (ISRM)
Eva Síkorová
Tisk: DURABO, Na stráni 130, 250 88 Čelákovice, Náklad 800 výtisků 148x210 mm

Management Digest je registrován Ministerstvem Kultury ČR pod registračním číslem MK ČR 7869. ISSN 1211-9709Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]