Digest

ISRM

Informační systémyDigest

 

Kód: MD4/1998/2/IS

Název originálu: Prepare for Impact: Online business gets serious

Překlad názvu: Příprava na dopad: Elektronický obchod se stává vážnějším

Autor: Paul Tate

Zdroj: Information Strategy; roč. 3, č. 4, 1998, s. 5-23.

Výtah:

Speciální příloha časopisu Information Strategy se zaměřuje na různé aspekty obchodování online. Elektronický obchod, podrobnější znalosti o zákaznících a individuální přístup k zákazníkům charakterizují posun od tradičního masového marketingu ke kultu elektronického individuálního kupujícího - mikromarketingu. Jednotlivé články zdůrazňují nutnost začít vážně uvažovat o elektronickém obchodu, protože doba diskusí, odhadů vývoje, pionýrského nadšení a neuvážených investic skončila. Přestože se zdá, že obchodování na síti nemusí být relevantní pro všechny oblasti komerce, autor jednoho z článků doporučuje všem firmám, aby strategicky zvážily, zda do online obchodu investovat hned nebo pečlivě sledovat vývoj. Studie jsou doplněny grafy ukazujícími růst elektronického obchodování podle odvětví a regionu a konkrétními projekty elektronického obchodování.

 

Kód: MD4/1998/2/IS

Název originálu: Start game: Next year the euro will meet the digital economy. Who will be the best players?

Překlad názvu: Hra začala: V příštím roce se setká euro s digitální ekonomikou. Kdo budou nejlepší hráči?

Autor: neuveden

Zdroj: Information Strategy; roč. 3, č. 4, 1998, s. 24-30

Výtah:

Soubor článků měsíce shrnuje nejdůležitější aspekty dopadu eura, měnové unie a elektronického obchodu na obchod v Evropě. Autoři zdůrazňují především nutnost firem zaměřit se na nové podmínky na trhu a podobu konkurence, které zavedení eura přinese, spíše než jen na technická řešení přechodu na euroměnu. Informační věk pravděpodobně přinese radikální otřesy v rozložení sil podnikatelských struktur, ideální ekonomickou entitou již nemusí nadále být velká korporace, ale menší firmy i individuální podnikatelské subjekty možná zažijí vlastní informační revoluci.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193913_1

Název originálu: Getting smart about knowledge management

Překlad názvu: Jak vyzrát na vědomostní management

Autor: Laton McCartney

Zdroj: Industry Week; roč 247, č. 9, 1998, s.30-37; ISSN: 00390895

Výtah:

S rostoucím zapojením podniků do celosvětové sítě si vědomostní management rychle získává uznání jako prostředek k podpoře růstu zisků, snižování nákladů, zvyšování konkurenceschopnosti a otevírání nových trhů. Peter Novins z firmy Ernst & Young vymezuje vědomostní management jako způsob organizace informací z různorodých zdrojů do souvislostí, které odrážejí podnikání a jeho rozhodování a procesy. Informační odborník by možná použil tento výraz jako zastřešující termín pro řadu technologií a nástrojů podporujících rozhodování včetně vyhledávacích přístrojů a expertních systémů. Tyto nástroje usnadňují podnikům vyhledávat, třídit, pořádat, tříbit, šířit a sdílet informace. V článku je pojednáno o několika přístupech podniků k vědomostnímu managementu.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193915_1

Název originálu: Know your customers

Překlad názvu: Poznejte své zákazníky

Autor: Kim Girard

Zdroj: Computerworld; roč: 32, č 19, 1998, s 47-48; ISSN: 00104841

Výtah:

Ve snaze snížit náklady na správu a rozšířit vztahy s obchodními partnery přesouvají někteří uživatelé péči o zákazníky na síť. V článku jsou rozebírány výhody plynoucí ze zákaznických síťových informačních systémů.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193916_1

Název originálu: View your workers as intellectual capital

Překlad názvu: Pohlížejte na své zaměstnance jako na duševní kapitál

Autor: Don Tapscott

Zdroj: Computerworld; roč. 32, č 19, 1998, s. 36; ISSN: 00104841

Výtah:

Nástup internetové generace vyžaduje, aby vedoucí oddělení informačních systémů přehodnotili způsob, jakým pohlížejí na zaměstnance a zacházejí s nimi. V článku je pojednáno o tom, jak považovat pracovníky za duševní kapitál.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193918_1

Název originálu: Career impacts: The shape of skills to come

Překlad názvu: Změny v povolání: Budoucí dovednosti

Autor: Steve Alexander

Zdroj: Computerworld; roč. 32, č. 18, 1998, s. 98-100; ISSN: 00104841

Výtah:

V této době, kdy se podoba počítače budoucnosti mění v závislosti na cílech dotyčné společnosti, souhlasí většina správců výpočetní techniky s tím, že do dvou let bude zapotřebí více dovedností pro obsluhu sítě ze stolních počítačů. Informační pracovníci budou také potřebovat být lépe obeznámeni s Windows NT. Někteří správci informačních systémů mají ctižádostivé plány, které budou klást důraz na výkonnost stolních počítačů. Podle Karen Antionové ze Správy manhattanského přístavu bude jednou z nejdůležitějších aplikací na stolních počítačích přepisování řeči, které pomůže lidem s nízkou schopností psaní na stroji účinně využívat jejich počítač a mohlo by to pomoci oddělení informačních systémů se získáním vedení podniku pro investice do nové techniky.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193918_4

Název originálu: The power of information

Překlad názvu: Síla informací

Autor: Doug Bartholomew

Zdroj: Industry Week; roč. 247 č. 9, s. 43; ISSN: 00390895

 

Výtah:

Informace z podnikového informačně plánovacího systému (ERP) lze využít mnoha způsoby. Výrobní plánovači, pracovníci přijímající objednávky nebo pečující o zákazníky, účetní a dokonce i řídící pracovníci mohou systém využívat, aby se mohli odvážněji rozhodovat. Někteří poradci a jiní pracovníci s oblibou nazývají maximální využívání informací ve společnosti “vědomostním managementem”.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193919_1

Název originálu: Get smart

Překlad názvu: Buďte chytří

Autor: Dana Gardner

Zdroj: InfoWorld; roč. 20, č. 14, s. 97-98; ISSN: 01996649

Výtah:

Vědomostní management je prohlašován za další vlnu intranetové produktivity spolu s Lotus Development, společnostmi na správu dokumentů, neodbytnými prodejci a sto jedna rozbíhajícími se výrobními programy financovanými rizikovým kapitálem, které se derou nahoru, aby dosáhly hranice vedoucího postavení na trhu. Nikdo z těchto desítek prodejců a mnoha poradců již nemluví o skupinovém propojení. Následujícím velkým trendem v síťovém užívání počítačů je vědomostní management - přemožitel intranetu.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193920_1

Název originálu: Automation online: Using the Internet for control and automation

Překlad názvu: Automatizace na síti: Využití Internetu ke kontrole a automatizaci

Autor: Kirt Phillips Michael Gibson Pim Little

Zdroj: Water Engineering & Management; roč. 145, č. 4, 1998, s. 28-30; ISSN: 02732238

Výtah:

Internet a intranety jsou čím dále tím schůdnějšími a bezpečnějšími způsoby na dálkové programování a automatické řešení problémů v technickém vybavení. Využití této schopnosti přináší mnohé výhody, v neposlední řadě úsporu času a nákladů. Podniky mohou plně využít možností síťové automatizace napojením vybavení s otevřenou architekturou na eternetový TCP/IP.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193920_2

Název originálu: Intranets extend businesses' reach

Překlad názvu: Intranety rozšiřují dosah podniku

Autor: neuveden

Zdroj: Reseller Management; roč. 21, č. 4, s. 90; ISSN: 10428905

Výtah:

Průzkum na téma informační systémy a vedoucí pracovníci obchodních řetězců provedený výzkumnou podnikatelskou skupinou ukázal, že tíha odpovědnosti za zavedení a rozvoj intranetu nadále spočívá na výpočetních odděleních. Hlavní hybné síly pro zavádění intranetu jsou posílení komunikace a zvýšení výroby. Nejpopulárnější aplikací používanou v intranetu je vyváření dokumentů. Po něm následuje služba zákazníkům, databáze pro podporu rozhodování a poté správa systémů a sítí. Společnosti si uvědomují, že mohou používat intranety k tomu, aby podnik přiblížily svým dodavatelům, společníkům a zákazníkům pomocí extranetů.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193920_3

Název originálu: Will you surf or turf the Internet?

Překlad názvu: Budete Internet používat nebo jej necháte být?

Autor: Tom Andel

Zdroj: Material Handling Engineering; roč. 53, č. 4, 1998, s. SCF4-SCF5; ISSN: 00255262

Výtah:

Podle Cornelia Petersona z firmy Osicom, bude za dalších pět let všechno, co nějak souvisí s informacemi, řízením nebo měřením jako tiskárny, průmyslová kontrola, stavební kontrola, prodejní zařízení a automatické určování výrobků propojeno pomocí eternetu nebo Internetu. Dale Chellis z Network Resource Corporation nepodporuje Internet jako logistické řešení. Naopak podle jeho předpovědi zažije Internet v příštích dvou letech významný neúspěch. Myslí si, že více společností získá nové zdroje příjmu prodejem přes své soukromé intranety. Nicméně podle jedné studie provedené IBM se 25% velkoobchodních distributorů vyjádřilo, že neplánuje přístup na elektronické obchodování.

 

Kód: MD4/1998/2/ 193921_2

Název originálu: Why is privacy different in 1998?

Překlad názvu: Proč budou v roce 1998 změny v ochraně soukromí?

Autor: Martin E Abrams

Zdroj: Credit World; roč. 86, č. 4, 1998, s. 28-29; ISSN: 00111074

Výtah:

Zákony na ochranu soukromí se v roce 1998 změní. Internet poptávku po soukromí zvyšuje, zatímco Směrnice EU na ochranu dat vyžaduje vládní zásah. Vláda prezidenta Clintona na požadavky zvýšené ochrany soukromí ze strany uživatelů Internetu zareagovala. Zpráva Rámec elektronického obchodu z 1. července 1997 tvrdí, že přednost by měl mít soukromý sektor a vláda by měla uhnout z cesty. Zpráva také tvrdí, že soukromí je obrovitý problém, který ohrožuje přijetí elektronického obchodování. Zdá se, že členové vlády nejsou spokojeni s tím, jak doposud probíhala samoregulace; pokud k ní nedojde, brzy se objeví zákonné normy.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Europe's skills shortage could hit IT pocketbooks in the U.S.

Překlad názvu: Nedostatek školených pracovníků v Evropě by mohl ovlivnit finanční situaci výpočetních techniků v USA.

Autor: Ouellete, Tim; Wallace, Bob

Zdroj: Computerworld [COW]; roč. 32, č. 12, 1998, s. 1; ISSN: 0010-4841

Výtah:

Již v dubnu 1998 by poptávka po výpočetních technicích na některých větších projektech k roku 2000 v Británii mohla převýšit nabídku. Následkem toho možná budou světové firmy muset přetahovat americké pracovníky z jejich domácí fronty na málo obsazené práce v zámoří. Současně by některé evropské firmy mohly lovit v amerických vodách talenty. Odhady provedené Evropskou observatoří pro informační techniku odhadují schodek pracovníků na 100 000 až 200 000 a to je asi polovina z 346 000 pracovních míst uveřejněných Americkou asociací informační techniky. Tento trh je tak nenasycený proto, že západoevropské firmy budují více strategických informačních systémů, následujíce prvenství amerických podniků.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Privacy in the information age

Překlad názvu: Soukromí v době informací

Autor: Wellbery, Barbara S; Wolfe, Claudia C

Zdroj: Business America [CT]; roč. 119, č. 1, 1998, s. 12-13; ISSN: 0190-6275

Výtah:

Schopnost Internetu zpřístupnit obrovské množství informací prakticky každému může přinést obrovský prospěch. Používání elektronických sítí pro obchodní účely však vytváří informační stopy, které lze snadno zjistit, sebrat a nashromáždit. Americký přístup k ochraně soukromí vyvažuje práva na soukromí jednotlivců s přínosem spojeným se svobodným tokem informací. K dosažení tohoto cíle se Spojené státy tradičně spoléhají na směs odvětvového zákonodárství, nařízení, mravní kodexy soukromého sektoru a tržní síly. Prezidentův Rámec globálního obchodu vydaný v červenci 1997 pokračoval v tomto přístupu. Evropská unie uchopila stejný problém jiným způsobem; přijala Směrnici na ochranu osobních informací, která nabude účinnosti v říjnu 1998.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]