Digest

ISRM

Management Development (Manažerská průprava)Digest

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: World business leaders target top workforce issues

Překlad názvu: Přední činitelé světového podnikání se zaměřují na hlavní problémy pracovních sil
Autor: Frazee, Valerie
Zdroj: Workforce [PEJ]; roč. 3, č. 2, 1998, s. 8; ISSN: 1092-8332
Výtah:
V jednom celosvětovém hospodářském přehledu označili přední činitelé světového podnikání 3 okruhy personální oblasti - rozvoj manažerů, odměna podle výkonu, školení a výcvik - za hlavní oblasti zájmu o pracovní síly v dalších 2-3 letech.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Here endeth the lesson

Překlad názvu: Hodina skončila
Autor: Pitfield, Michael
Zdroj: People Management [PMT]; roč. 4, č. 4, 1998, s. 29; ISSN: 1358-6297
Výtah:
Výuka pro podniky se dramaticky mění. Dříve byla výuka zajišťována především obchodními školami. Stejně jako ostatní složky podnikání i obchodní školy byly nuceny se přizpůsobit zákaznické poptávce a pronikavé konkurenci. Panuje názor, že dalším stupněm ve vývoji obchodních škol bude přerod tradiční úlohy lektorů na osobní školitele řídících pracovníků. Obchodní školy jako je London Business School, Crenfield and Henley vyvinuly kursy přizpůsobené potřebám zákazníků, které odrážejí přání jednotlivých podniků i osob. Některé společnosti zpochybňují potřebu existence obchodních škol; domnívají se totiž, že si mohou zřídit vlastní učební střediska.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: A new mandate for human resources

Překlad názvu: Nové úkoly personalistiky
Autor: Ulrich, Dave
Zdroj: Harvard Business Review [HBR]; roč. 76, č. 1,1998, s. 124-134; ISSN: 0017-8012
Výtah:
V posledních letech mnoho lidí, kteří zkoumají podnikatelskou činnost a píší o ní - spolu s mnohými podnikateli - rozebírá potřebnost personálního oddělení. Tato oddělení jsou ve své dnešní podobě v mnoha podnicích opravdu neúčinná, neschopná a nákladná. Avšak nikdy nebyla tato oddělení potřebnější. Řešení spočívá ve vytvoření úplně nové úlohy pro toto odvětví, která zaměří činnost oddělení ne na tradiční personální činnost jako je obsazování pracovních míst a odstupné nýbrž na provozní výsledky, které zvýší hodnotu společnosti pro zákazníky, investory a zaměstnance. Článek popisuje čtyři role personálního oddělení, které by měly napomoci k organizační výkonnosti podniku: 1. Personalistika by se měla podílet na strategických rozhodnutích. 2. Měla by se stát účinným nástrojem organizace a provádění práce. 3. Měla by se stát zastáncem zaměstnanců. 4. Měla by být činitelem nepřetržitých změn.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Knowledge: It's there for the asking

Překlad názvu: O poznatky stačí požádat
Autor: Greenberg, Eric Rolfe
Zdroj: HR Focus [PER]; roč. 75, č. 2, 1998, s. 2; ISSN: 1059-6038
Výtah:
Článek pojednává o jednom průzkumu duševních pracovníků provedeném Americkou manažerskou asociací. Asi 52% dotázaných odpovědělo, že pro jejich osobní pracovní výkonnost je velmi důležitý včasný přístup k aktuálním zprávám a informacím. Skutečným problémem však není zprávy získat, ale rozšířit je v podniku.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Training MTA managers is an inside job

Překlad názvu: MTA si své manažery školí sama
Autor: Laabs, Jennifer J
Zdroj: Workforce [PEJ]; roč. 77, č. 2, 1998, s. 66-67+; ISSN: 1092-8332
Výtah:
Newyorkská Městská dopravní společnost (MTA) vyhrála v soutěži Workforce's Optimas cenu roku 1998 v kategorii partnerství. Tento podnik použil pro získání školených a schopných manažerů s dobrou provozní zkušeností průkopnický způsob; zavedl program školení pro budoucí manažery. Tento program byl zahájen v roce 1989, aby vyřešil kritický nedostatek talentů ve všech pěti podnicích MTA. Cena byla udělena za inovační způsob, kterým se těchto 5 podniků spojilo, aby zřídilo zdravý přítok manažerských talentů.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]