Digest

ISRM

MarketingDigest

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Low-cost marketing

Překlad názvu: Nízkonákladový marketing

Autor: Parrish, Deidra-Ann

Zdroj: Black Enterprise [BEN]; roč. 28, č. 9, 1998, s. 26; ISSN: 0006-4165

Výtah:

Jak rozšířit své obchodování a neutratit při tom moc peněz? Je třeba znát své zákazníky; využívat rozhlasové a televizní zpravodajské programy, připravovat zprávy pro tisk a využívat každé příležitosti k vlastní propagaci.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Teach your clients well

Překlad názvu: Učte své zákazníky dobře

Autor: Kaydo, Chad

Zdroj: Sales & Marketing Management [SAL]; roč. 150, č. 4, 1998, s. 83; ISSN: 0163-7517

Výtah:

Některé společnosti si mohou poměrně snadno vytvářet zákaznické vztahy tak, že pozvou zákazníky na seminář, aby si poslechli zajímavého řečníka nebo se poučili o vývoji v průmyslových odvětvích. Například společnost Xerox využívá své zaměstnance, kteří pořádají celodenní semináře o firemním systému celkového řízení jakosti. Přednášející rozebírají model řízení společnosti Xerox a její strategii zaměřenou na požadavky zákazníků.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Marketers' goal: Manage for profit

Překlad názvu: Cílem obchodníků je vést společnost k dosažení zisku

Autor: Swaddling, David C

Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 32, č. 7, 1998, s. 4; ISSN: 0025-3790

Výtah:

V americké ekonomice obchodu proudí finanční kapitál - krev obchodování - k těm, kteří s ním mohou vytvořit zisk. Je jenom rozumné, že ti, kteří jsou odpovědni za spokojenost zákazníků a ještě více za jejich věrnost, ukazují, jak přispívají k ziskovosti. Obchodníci se musejí naučit jazyk financí a být v konečném součtu odpovědni za jejich působení.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Creative strategies: Positioning

Překlad názvu: Tvořivé strategie: reklama

Autor: Hunt, Brian

Zdroj: Advertising Age [ADA]; jaro 1998, s. A28-A36; ISSN: 0001-8899

Výtah:

Interaktivní schopnosti Internetu posouvají tržní reklamu na jinou úroveň a mají k tomu 3 mocné nástroje: meziřádkové inzeráty, vmezeřené inzeráty a vyskakující okna; Tyto prostředky umožňují nové způsoby, jak dávat své výrobky do povědomí a využívat obsah stránky Internetu.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Creative strategies: Consumer interaction & enhanced creative

Překlad názvu: Tvořivé strategie: zákaznická interakce a vyšší tvořivost

Autor: Hunt, Brian

Zdroj: Advertising Age [ADA]; jaro 1998, s. A43-A48; ISSN: 0001-8899

Výtah:

Nové, rozšířené tvořivé modely kombinují účinek televize a síťové interakce a výsledkem je úroveň komunikace, která není dostupná v žádném jiném sdělovacím prostředku. Tři z účinnějších způsobů vyšších tvůrčích technologií obsahují programy HTML, Shockwave a Java. Mezi společnosti a reklamní agentury, které využívají těchto technik, patří IBM, Goldwin Golf, Sony Online, Anderson & Lembke, Kirshenbaum Bond & Partners a další.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: What's in a name?

Překlad názvu: Co skrývá jméno?

Autor: Schultz, Don

Zdroj: Industry Week [IW]; roč. 247, č. 6, 1998, s. 20; ISSN: 0039-0895

Výtah:

Základní hodnotou, kterou bude mít podnik v nesmírně konkurenčním prostředí 21. století bude jeho značka. Značky si zákazníci kupují, mluví o nich a spoléhají se na ně. Občas v návalu štědrosti podnik trochu investuje do firemní reklamní kampaně, ale tím se značka nevytváří. Značky se tvoří dobře naplánovanými, promyšlenými a provedenými programy, které se soustředí na zákaznické hodnoty a vztahy.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Positioning: Marketing's 5th 'P'

Překlad názvu: Vštěpování je pátým “p” marketingu.

Autor: Kohls, Renee

Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 32, č. 6, 1998, s. 6; ISSN: 0025-3790

Výtah:

Pátým “p”, které by mělo být součástí kteréhokoli marketingového plánu, je vštěpování. Ať už se prodává výrobek nebo služba, vštěpování by mělo být prvotní starostí. Pokud je přehlédnuto, je i ten nejprostší marketingový plán odsouzen k záhubě. Tržní vštěpování je definováno jako vkládání výrobku nebo služby do mysli zákazníka.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Color in marketing: Shades of meaning

Překlad názvu: Barva v marketingu: významové odstíny

Autor: Gimba, J Greg

Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 32, č. 6, 1998, s. 6; ISSN: 0025-3790

Výtah:

V dnešním konkurenčním ovzduší a intenzivního počítání tržní účinnosti může být barevný marketing prvkem, který dává sdělením vyniknout. Barva je prvotním marketingovým sdělovacím prvkem a to jak v řešení výrobku, tak v jeho balení. Barva výrobku může fungovat nejen jako bezprostřední identifikátor jeho značky, ale i jako určovatel jeho jakosti a ceny.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Make Internet a place to do, not just see

Překlad názvu: Udělejte si z Internetu místo na práci a nejen na dívání

Autor: Winston, Paul D

Zdroj: Business Insurance [BIN]; roč. 32, č. 10, 1998, s. 21; ISSN: 0007-6864

Výtah:

Internet nabízí podnikům skvělý prostředek k navázání spojení se širokou spotřebitelskou základnou, ale co dál? Zatímco některé pojišťovny se snaží rozšířit dosah této techniky, většina společností si pouze pomalu uvědomuje, že v Internetu se skrývá něco více, než jen prostředek na poskytování marketingových informací a klíčových telefonních čísel. Místo toho, aby pojišťovny i nadále užívali Internet jako vysoce technický vůz pro staromódní marketing, měli by být ze strany spotřebitelů úporněji nuceni k novým způsobům obchodování.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: A bird in the hand

Překlad názvu: Vrabec v hrsti

Autor: Stevens, Tim

Zdroj: Industry Week [IW]; roč. 247, č. 5, 1998, s. 39-47; ISSN: 0039-0895

Výtah:

Tvorba ustálené zákaznické základny je silným a účinným způsobem pro dosažení růstu, dokládajíc tak jednu ze základních zásad “partnerského marketingu”. V tomto oboru přikládají společnosti větší důležitost podílu jednotlivého zákazníka než celkovému podílu průmyslu. Partnerský marketing souvisí s myšlenkou výběrovosti, soustředěním zdrojů a preferenčním zacházením se zákazníky s nejvyšším potenciálem dlouhodobého přínosu. V partnerském marketingu je smysl pro věrnost a oddanost. Dodavatelé se více než na rozhovory o výrobcích a vyjednávání o cenách soustřeďují na spolupráci a partnerství se svými zákazníky.

 

Kód: MD3/1998/1/IMID/JN

Název originálu: Building brands without mass media

Překlad názvu: Jak si vytvořit značku bez sdělovacích prostředků

Autoři: Joachimsthaler, Erich; Aaker, David A

Zdroj: Harvard Business Review; roč. 75, č. 1, 1997, s. 39-41,44-46,48-50

Výtah:

Autor se domnívá, že evropské společnosti již dlouho čelí nedostatku reklamních příležitostí ve sdělovacích prostředcích a přizpůsobují se tomu. V článku jsou zdůrazněna ponaučení, která si mohou vzít americké podniky od svých evropských protějšků. Pozornost je soustředěna na šest společností: Body Shop; Hugo Boss; Cadbury-Schweppes; Grand Met (Haagen Dazs); Nestlé (Buitoni); a SMH (Swatch). Článek přináší vodítka na tvorbu značkové strategie.

 

Kód: MD3/1998/1/IMID/JN

Název originálu: Should you take your brand to where the action is

Překlad názvu: Kdybyste chtěli vložit svou značku do boje

Autor: Aaker, David A

Zdroj: Harvard Business Review; roč. 75, č. 5, 1997, s. 135-143

Výtah:

V článku jsou rozebírána rizika spojená s rozšiřováním značky ve svislém směru, to znamená na trhy pod nebo nad jejím současným umístěním. Je podán přehled zkušeností společností vstupujících buď na nižší trhy, nebo na trhy vyšší a úvaha o využívání dceřinných značek. Popisují se zde tři typy vztahů mezi mateřskými a dceřinnými značkami. Dále se zvýrazňují strategie na minimalizaci rizik a důležitost ochrany značky původní.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: The future is not ours to see

Překlad názvu: Vidět do budoucnosti není naše věc

Autor: Lemmond, George

Zdroj: Marketing News [MNW]; roč. 30, č. 25, 1996, s. 8; ISSN: 0025-3790

Výtah:

Obchodníci by si měli být vědomi třech věcí, které budou ve 21 století určitě platit. 1. Současné trendy nebudou pokračovat. 2. Objeví se neznámá technika, která změní všechny předpoklady a moudrosti. 3. Chápání zůstane stejné, zatímco technika se bude rozvíjet geometricky.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]