Digest

ISRM

Strategické řízeníDigest

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Innovative infrastructure for agile manufacturers

Překlad názvu: Inovační infrastruktura pro pohotové výrobce

Autoři: Kasarda, John D; Rondinelli, Dennis A

Zdroj: Sloan Management Review [SMZ]; roč. 39, č. 2, 1998, s. 73-82; ISSN: 0019-848X

Výtah:

Zostřená celosvětová konkurence vede k tomu, že průmysl a vláda musejí spolupracovat a zajistit, aby výrobci měli podpůrné dopravní, telekomunikační a služební sítě a informační střediska. Pohotová, na trh reagující výroba a virtuální podnik odrážejí rostoucí vědomí toho, že úspěch v hospodářské soutěži celosvětové ekonomiky bude od severoamerických společností vyžadovat rozsáhlé změny ve způsobu jejich práce. V článku jsou vyjmenovány složky podpůrného zásobovacího systému, které jsou nutné pro podnícení pohotové výroby, dále je popsán vstřícný přístup severoamerických průmyslových skupin, měst a vládních úřadů a prozkoumána strategická integrace příslušných složek do jednotného podnikatelského podpůrného systému, jakým je například experimentální Global TransPark v Severní Karolíně.

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Baston Graphic System Inc.: Designing a future

Překlad názvu: Společnost Baston Graphic System plánuje do budoucnosti

Autor: Lorge, Sarah

Zdroj: Sales & Marketing Management [SAL]; roč. 150, č. 4, 1998, s. 22; ISSN: 0163-7517

Výtah:

Společnost Baston Graphic Systems, osmdesátiletý výrobce tiskárenského vybavení a přípravných tiskařských zařízení, v nedávné době zažil významnou expanzi v zámoří. Mezinárodní obchod v roce 1990 představoval pouze 13% zisku společnosti; v současné době představují světové trhy přes 40% celkového prodeje společnosti, který dosahuje hodnoty 200 milionů.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: A well-rounded life

Překlad názvu: Úspěšná dráha

Autor: Novack, Janet

Zdroj: Forbes [FBR]; roč. 161, č. 5, 1998, s. 186-188; ISSN: 0015-6914

Výtah:

V lednu 1988 založil Robert W. Deutsch podnik RWD Technologies. RWD přeškoluje přední pracovníky, aby mohli používat pokročilou techniku, která začíná být běžnou věcí v každém povolání. Již tři roky po svém založení se Columbia, marylandská část RWD stala ziskovou. Minulý rok podala nově ustavená akciová společnost RWD zprávu o čistém zisku 9 milionů z tržeb ve výši 86 milionů, které by se letos měly vyšplhat na 105 milionů. Kapitálový majetek RWD, který se poprvé prodával v červnu po 13 dolarech za akcii a nedávno už za 23, více než 37krát překonal rozdělitelný zisk z roku 1997. Společnost RWD se dostala kupředu tím, že školila přední pracovníky, aby navrhovali některé z počítačových systémů, které užívají. RWD nemá oddělení marketingu, jako součást Deutschovy strategie, a to nejen proto, aby se šetřilo penězi. RWD přistupuje k úkolům často tak, že zkoumá, zda je pracovníci zvládnou, podle toho, co se učí; inženýři RWD předkládají návrh uzpůsobený podle toho, co si myslí, že je pro pracovníky opravdu potřebné. Na rozdíl od mnoha vedoucích v jiných poradenských společnostech se Deutsch nesnaží najímat absolventy MBA, ale dává přednost inženýrům a absolventům výpočetní techniky.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: A supplier on a roll

Překlad názvu: Dodavatel v pohybu

Autor: Teresko, John

Zdroj: Industry Week [IW]; roč. 247, č. 5, 1998, s. 48-56; ISSN: 0039-0895

Výtah:

Společnost Dana nedávno vyplatila svým akcionářům 240. za sebou jdoucí dividendu od roku 1936. Southwood J Morcott, předseda a hlavní vedoucí pracovník společnosti na výrobu součástí do vozidel je na takový výkon hrdý. K tomu, aby připravil podmínky pro takový rekord, přetvořil společnost Dana a zaměřil ji na větší růst a výnosnost pomocí strategie určené na vyrovnávání cyklů a na lepší uspokojení nových celkových požadavků zákazníků. Klíčovými kroky jsou přepracování podnikové struktury tak, aby byly zajištěny těsnější a účinnější vztahy se zákazníkem, přechod od dodávek součástí k dodávkám systémů a posílení základních schopností prostřednictvím akvizic a prodeje aktiv.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Planning for a stronger association

Překlad názvu: Plány na silnější sdružení

Autor: Anspaugh, Ronald D

Zdroj: Healthcare Financial Management [HFM]; roč. 52, č. 3, 1998, s. 14; ISSN: 0735-0732

Výtah:

Pravděpodobně nejdůležitějším posláním Správní rady Asociace finančního řízení ve zdravotnictví (HFMA) je vytvořit z této asociace lepší organizaci. Rada na období 1997-1998 vymezila 7 strategických pravomocí vědomostně orientované asociace, které nejen odrážejí aktuální problémy, ale také pomáhají HFMA dosáhnout její dlouhodobé cíle v oblasti služby členům a organizační funkčnosti. Tyto pravomoci se soustřeďují na rozvoj a užití zvláštních schopností a nástrojů včetně: 1. potřeby členů disponovat schopnostmi a procesy hodnocení, 2. zjišťování a hodnocení schopností a procesů, které mohou vymezit strategické postavení Asociace a 3. trhem řízených manažerských nástrojů.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Aligning ambition with reality

Překlad názvu: Jak nalézt soulad mezi ctižádostí a skutečností

Autor: Barrier, Michael

Zdroj: Nation's Business [NAB]; roč. 86, č. 3, 1998, s. 24-26; ISSN: 0028-047X

Výtah:

Zeptejte se kteréhokoli podnikatele, čím se zejména vyznačuje podnikatelský duch a dostanete pravděpodobně odpověď, ve které budou slova jako “sen”, “představa” a “elán”. Obvykle jsou však takové obdivuhodné vlastnosti samy o sobě nedostatečné. Podnikatelé nemohou na výzvy reagovat bezmyšlenkovitě, musejí jim porozumět a správně je uchopit. Soudě podle výsledků předložených 168 společnostmi vybranými za podniky s nejjistější cenou akcií (Blue Chip Enterprise) za rok 1998 jsou výzvy, se kterými se potkávají malé podniky, schopny přijmout téměř jakoukoli podobu. Seznam laureátů ceny je připojen.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Networking for innovation

Překlad názvu: Networkingem k inovaci

Autor: Cottrill, Ken

Zdroj: Chemical Week [CEM]; roč. 160, č. 7, 1998, s. 39-41; ISSN: 0009-272X

Výtah:

S nadějí na dosažení většího inovačního úspěchu začínají chemické společnosti realizovat koncepci neformálních podnikatelských styků, čemuž se v osmdesátých letech říkalo networking. Chemické podniky se vždy soustředily na vývoj nového výrobku jako na prostředek růstu, ale průmysloví analytici říkají, že se musí objevit strukturovanější mechanismus na řízení inovačního procesu, mají-li z něj společnosti vytěžit maximální výnos. Podle jejich názoru musejí podniky zasadit inovaci do širších souvislostí, než jen do tradičního výzkumu a vývoje a dovést mezifunkční řízení procesu k činnosti a tak vytvářet výrobky nové a vylepšovat existující. Vedení musí rozvíjet způsob, jak koordinovat a usnadnit informační tok probíhající mezi výzkumem a vývojem, odbytem a vedením podniku umožněný nejnovější informační technikou.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: The wide-awake club

Překlad názvu: Pohotová parta

Autor: Young, Ron

Zdroj: People Management [PMT]; roč. 4, č. 3, 1998, s. 46-49; ISSN: 1358-6297

Výtah:

Virtuální týmy, jejichž členové sídlí na různých místech, jsou novým typem výrobních jednotek duševní práce a jsou stále více uznávány jako účinný pracovní způsob. Virtuální týmy mohou osvobodit mezinárodní organizace od problémů s pracovním časem a dostupností personálu a umožnit jim, aby pracovaly 24 hodin denně. V článku jsou uvedeny způsoby na sestavování virtuálních týmů a rozpravy o nich; první dvě etapy sestavování virtuálních týmů (utvoření a projednání) mohou být nejlépe provedeny ve stejné době a na stejném místě za použití takové techniky jako jsou například videokonference. Druhé dvě etapy (normování a plnění) mohou být provedeny v různých časech a na různých místech.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Stop whining about Wall Street

Překlad názvu: Přestaňte si naříkat na Wall Street

Autor: Colvin, Geoffrey

Zdroj: Fortune [FOR]; roč. 137, č. 2, 1998, s. 153-154; ISSN: 0015-8259

Výtah:

Po celé Americe si manažeři stěžují, že daremní, nerozumní a malicherní akcionáři jsou příliš zaměřeni na krátkodobé cíle. Avšak důkazy uvádějí následující myšlenky, které stojí za zvážení: 1. Není vůbec žádný důvod domnívat se, že kapitálové trhy jsou nerozumně zaměřeny proti dlouhodobým investicím. 2. Trhy s cennými papíry byly demokratizovány. 3. Víte-li o přitažlivé investici pro vaši společnost, kterou nekupuje Wall Street, stojí za to vložit do ní peníze.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Benchmarking for dollars

Překlad názvu: Srovnávání za dolary

Autor: Schwartz, Karen D

Zdroj: Datamation [DAT]; roč. 44, č. 2, 1998, s. 50-57; ISSN: 0011-6963

Výtah:

V dnešním celosvětově konkurenčním podnikatelském prostředí se srovnávání stalo nepostradatelným nástrojem pro mnoho společností. Srovnávání je metoda, která spočívá v označení oblastí těch podnikových procesů, kde došlo ke zlepšení. Společnosti srovnávají kde co, ale nejcennější srovnávání lze rozdělit do 4 oblastí: 1. obchodní výsledky, 2. trvání cyklu, 3. jakostní pojištění a 4. aktiva. K měření výrobnosti informační techniky jak uvnitř podniku, tak i ve srovnání s ostatními podniky je možno použít jednu z nejúčinnějších srovnávacích metod, která spočívá v rozboru zisku na zaměstnance vyjádřeném jako funkce výdajů na informační techniku na zaměstnance. Srovnávání vyžaduje porovnávací body, kriteria, podle kterých se podniky mohou poměřovat. Použití ideální kvality jako cíle nezamezí přihlížením k modelům reálného světa jako k základně pro srovnávání. Mezi kroky na realizaci srovnávání patří: 1. Určit a doložit proces, který má být srovnáván. 2. Určit podniky, oproti kterým budou vybrané postupy srovnávány. 3. Sebrat a uschovat údaje o těchto podnicích. 4. Vypracovat plán činnosti.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]