Digest

ISRM

Účetnictví a financeDigest

 

Kód: MD4/1998/2/BW

Název originálu: The EURO, Special Report

Překlad názvu: Zvláštní reportáž o euroměně

Autor: neuveden

Zdroj: Business Week; 27. duben 1998, s. 24-51

Výtah:

Reportáž zvažuje jak rizika a možná selhání na straně jedné, tak příležitosti a přínosy plynoucí ze zavedení eura na straně druhé. Rozbor ukazuje, že i přes pádné důvody pro zavedení eura, které znamená reformu směřující k obnově Evropy, jsou rizika měnové unie tak velká, že mnoho lidí zůstává skeptickými. Uvedené silné stránky a slabiny možných “účinků eura” a rovněž ekonomické a společenské oblasti, které na zavedení eura buď získají nebo prodělají, jsou vlastně důkladným rozborem důsledků kampaně za euro. Pracovní síly, finanční trhy, průmysl, vyšší technika, jsou pouze některé z otázek, kterými se reportáž zabývá. Důsledky zavedení jednotné měny pro země střední Evropy před vstupem a při možném vstupu do EMU jsou považovány pro tyto země za spíše kladné, přičemž se berou v úvahu jejich nízké náklady na pracovní sílu; předpokládají se také zvýšené investice a vzestup životní úrovně. Nicméně určitou skepsi představují kulturní omezení. EMU doposud není opravdovou unií a většina evropských ekonomik směřuje k významné kulturní osobitosti.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Wired finance: Software and services for managing your portfolio and your checkbook

Překlad názvu: Dráty a finance: programy a služby pro správu vašich cenných papírů a vaší šekové knížky

Autor: Marbach, Bill

Zdroj: Fortune [FOR]; č. zima 1998, s. 252-255; ISSN: 0015-8259

Výtah:

Finanční prameny na Internetu obsahují vše od akcií, dluhopisů a termínových obchodů po síťové obchodní služby. Yahoo Finance zveřejňuje titulky obchodních zpráv, informace z trhu, data o podílových fondech, a vyhledávací nástroje na vypátrání oblíbených akcií. The Wall Street Journal zveřejňuje interaktivní vydání každý den s články vybranými z tištěné verze a rovněž nejnovější finanční zprávy. Síť je plná stránek, které mísí informace a investiční poradenství; mezi ně patří Investorama, Silicon Investor a Motley Fool. Internet také může pomoci ve správě osobních financí od výpočtu hypotéky po plánování důchodu. Ke stránkám nabízejícím osobní finanční poradenství patří Quicken.com, stránky časopisů Money, Smart Money a Signet Bank, která nabízí spoření na studia a získání finanční pomoci. V zájmu ochrany spotřebitelů se síťoví makléři musejí zaregistrovat u stejných vládních úřadů jako jejich kolegové obchodující tradičním způsobem. Uživatelé Internetu by měli dávat pozor obzvláště při investičních příležitostech nabízených jednotlivci.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Survival of the privatised

Překlad názvu: Přežití privatizovaných

Autor: Robinson, Anthony

Zdroj: Banker [BKR]; roč. 148, č. 864, 1998, s. 47-51; ISSN: 0005-5395

Výtah:

Jedno z důležitých ponaučení plynoucích z osmileté přechodové ekonomiky ve střední Evropě a ze současné krize v Asii bylo znovuobjevení těsného propojení mezi ziskovostí podniků a finanční bilancí bank v dotyčné zemi. Neštěstí českých bank potvrdilo těsnost tohoto spojení příliš pozdě. Následkem této časové prodlevy se česká vláda vedená bývalým guvernérem centrální banky Josefem Tošovským dostala do pozice, kdy se snaží přitáhnout zahraniční strategické investory, aby převzali řízení největších a dluhy nejvíce obtížených českých bank v situaci, kdy slabý domácí kapitálový trh a asijská krize celkově zastínily vznikající trhy. Kombinace pomalé podnikové restrukturalizace, rostoucí bankovní dluhy a pozvolný regulační valčík, to vše leží v srdci české hospodářské a finanční krize.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Stock or funds

Překlad názvu: Akcie nebo fondy

Autor: Zweig, Jason

Zdroj: Money [MON]; roč. 27, č. 4, 1998, s. 93-100; ISSN: 0149-4953

Výtah:

Základní otázka o tom, zda by na tom jednotliví investoři byli lépe, kdyby investovali do akcií nebo do akciových fondů je nastolena prostřednictvím hodnocení výhod a nevýhod obou možností. Mezi důvody pro investice do fondů patří: 1. V životě má každý na práci lepší věci, než pátrat po investicích. 2. V typickém případě vkládáte pravidelně malý obnos. 3. Chcete rozložit prostředky do mezinárodních cenných papírů. 4. Hledáte doplnění vaší akciové držby. Mezi důvody pro investice do akcií patří: 1. Rádi hledáte sami. 2. Chcete mít větší kontrolu nad tím, když platíte daně ze zisku. 3. Vlastníte velké množství akcií vlastní společnosti. 4. Máte zvláštní vědomosti o určitých typech akcií.

 

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Sometimes debt can be good for you

Překlad názvu: Dluh vám může někdy prospět

Autor: Goodman, Beverly

Zdroj: Money [MON]; roč. 27, č. 4, 1998, s. 165-166; ISSN: 0149-4953

Výtah:

Veškeré odsuzování a napomínání ohledně dluhů zakrylo jedno malé tajemství finančního plánování. Dluh může někdy prospět. Odborníci říkají, že vyhýbat se dluhům za každou cenu může být nakonec docela drahé, ocitnete-li se bez prostředků v záloze pro případ nouze. Spotřebitelům je doporučováno, aby se učili oddělovat dobré dluhy od špatných dluhů. Dobrý dluh je ten, který si uděláte, abyste koupili něco, co opravdu potřebujete a co nemůžete mít, aniž byste vyluxovali svůj bankovní účet nebo si zlikvidovali investice. Základním klíčem k dobrému dluhu je jeho podoba. Úvěrové karty zatížené vysokým úrokem jsou špatným způsobem, jak se zadlužit. Článek zkoumá přínos plynoucí z půjček na 3 hlavní nezbytnosti: bydlení, nové auto a vzdělání dítěte.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Pick a number, any number

Překlad názvu: Vyberte si číslo, které se vám líbí

Autor: Condon, Bernard

Zdroj: Forbes [FBR]; roč. 161, č. 6, 1998, s. 124-128; ISSN: 0015-6914

Výtah:

Díky škrtům může nový management vypadat dobře. Například v roce 1994 rok poté, co přišel Lou Gerstner s mohutnými náklady na restrukturalizaci, by IBM bývalo muselo ohlásit ztrátu 19,72 dolaru na akcii, kdyby byly náklady utráceny pozvolna jak vznikaly, místo naráz. Zjevný obrat doopravdy začal až následující rok a významný byl až v roce 1996. William Leach, analytik firmy Donaldson, Lufkin & Jenrette říká, že účetnictví se opravdu obrátilo - až do té míry, že manažeři si vydělávají tolik, kolik si myslí, že by si měli vydělávat. Některé společnosti dělají velké škrty když se podnikání energicky rozjíždí. Přesto, že Komise pro normy finančního účetnictví (FASB) nedávno zpřísnila některé účetní zásady, ponechala definice pro jednorázové změny a restrukturalizaci volné.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Managers scramble for euro strategies

Překlad názvu: Manažeři se dožadují eurostrategií

Autor: Burchill, Andrew

Zdroj: Pensions & Investments [PNI]; roč. 25, č. 17, 1997, s. 11, 13; ISSN: 1050-4974

Výtah:

Správci peněz v kontinentální Evropě při přípravách na zavedení jednotné evropské měny horečně posilují nabídky a rozšiřují týmy na správu portfolia. Mezi změny, které ve firmách probíhají patří: 1. přejít od přídělů na jednotlivé země k sektorové analýze, přistupovat k akciím s využíváním krajních cenových limitů, 2. plánovaně vydávat řady celoevropských nabídek na cenné papíry, 3. investovat do alternativních strategií s pevným příjmem, 4. zvýšit počet zaměstnávaných analytiků a investičních manažerů, a 5. zvýšený zájem o zahraniční konsolidaci.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: In search of a saving grace

Překlad názvu: Hledá se milosrdná záchrana

Autor: Blanden, Michael

Zdroj: Banker [BKR]; roč. 147, č. 860, 1997 s. 67-69; ISSN: 0005-5395

Výtah:

S nástupem nového prezidenta začala ESBG (Skupina evropských spořitelen) vyvíjet úsilí za prosazení výhod plynoucích ze společného základu a cílů jednotlivých členů. Ve svém úvodním vystoupení nastínil nový prezident René Barbeye tři hlavní směry politiky v budoucnosti: 1. zviditelňovat evropské spořitelny, 2. věnovat se spolupráci v podnikání v rámci strategie aktivního spojenectví a 3. rozvíjet spolupráci se spořitelnami v zemích střední a východní Evropy.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Companies are unprepared for Eurocurrency

Překlad názvu: Podniky jsou na evropskou měnu nepřipraveny

Autor: Frazee, Valerie

Zdroj: Workforce [PEJ]; roč. 3, č. 1, 1998, s. 9; ISSN: 1092-8332

Výtah:

Podle jednoho průzkumu provedeného mezinárodními personálními a daňovými odborníky má otázka euroměny v mnoha světových organizacích stále nízkou prioritu. Sedmdesát procent dotázaných sdělilo, že se jejich společnosti ještě pořádně nezačaly připravovat, pokud vůbec začaly, na účinky, které možný přechod na jednotnou měnu bude mít.

 

Kód: MD4/1998/2/JN

Název originálu: How to cash in

Překlad názvu: Jak získat finanční přínos

Autor: Kelly, Jim

Zdroj: Financial Times, 24. ledna 1997, s. 17

Výtah:

Článek uvádí problémy, kterým čelí finanční náměstci při snižování nákladů podnikového účetního oddělení, zatímco ve stejné době dochází ke zvyšování výkonu. Pro znázornění některých nákladových úspor dosažených zlepšujícími se finančními odděleními jsou použity výsledky výzkumu provedeného společností Coopers and Lybrand. Článek se krátce zmiňuje o nové úloze účetního, který je součástí managementu v oblastech mimo finanční oddělení, od distribuce po nákup.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]