Digest

ISRM

Všeobecné řízeníDigest

 

Kód: MD4/1998/2/JN

Název originálu: How high is your return on management

Překlad názvu: Jak vysokého zisku z managementu dosahujete

Autoři: Robert Simons; Antonio Davila

Zdroj: Harvard Business Review; roč 76, č. 1, 1998, s. 71-80

Má se za to, že klíčem k úspěšnému podniku je manažerská výkonnost. K měření této výkonnosti byl zaveden nový podnikatelský ukazatel nazývaný “zisk z managementu” (ROM). ROM je stanovován měřením, které zahrnuje pět otázek: Vědí zaměstnanci, které příležitosti jsou mimo dosah? Vědí manažeři, co by pro podnik znamenalo, kdyby zkrachoval? Jsou si manažeři vědomi nejdůležitějších diagnostických měření? Je podnik přetížen papírováním a formalitami? Sledují zaměstnanci stejné měření výkonnosti jako jejich nadřízení? V článku jsou uvedeny postupy, kterými si může podnik zisk z managementu zvýšit.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Managing employee performance

Překlad názvu: Řízení zaměstnaneckého výkonu

Autor: neuveden

Zdroj: HR Focus [PER]; roč. 75, č. 2 1998, s. 10; ISSN: 1059-6038

Výtah:

Různé podniky začleňují kompetence jednotlivců do svých systémů řízení, aby mohly lépe vést své talenty k dosahování podnikatelských cílů. Tento postup zahrnuje 3 úvodní stupně: 1. plánování výkonu, 2. koučování a zpětná kontrola a 3. hodnocení výkonu.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Workplace rituals enhance productivity

Překlad názvu: Rituály na pracovišti zvyšují produktivitu

Autor: Cameron, Katherine

Zdroj: HRMagazine [PAD]; roč. 43, č. 2; 1998, s. 57-60; ISSN: 1047-3149

Výtah:

Jednou z nejdůležitějších úloh manažera je zavádět a udržovat na pracovišti rituály, které od zaměstnance vyžadují vnímavost a otevření komunikačních vstupů. Výraz “rituál” zprostředkuje představu řady předvídatelných událostí s jasným cílem a charakteristikou. Rituály mohou stmelit kolektiv a pohnout podnikem kupředu. V článku jsou uvedeny příklady důležitých rituálů na pracovišti a také způsoby na jejich zefektivnění. Mezi zvyky, které by měli manažeři udržovat patří: 1. rozpravy jednotlivých zaměstnanců s jejich přímými nadřízenými, 2. oběh informací mezi zaměstnanci, 3. skupinová setkání, 4. strategické plánování a 5. roční hodnocení výkonu.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Planning is dead, long live planning

Překlad názvu: Plán je mrtev, ať žije plán

Autor: Fuller, Joesph

Zdroj: Across the Board [CBR]; roč. 35, č. 3, 1998, s. 35-38; ISSN: 0147-1554

Výtah:

Plánování, které bylo zatracováno a bráno na milost a to dokonce jedněmi a týmiž lidmi, kteří je zavedli, začalo být nedávno podnikatelskými časopisy vnucováno jako základní manažerský nástroj. Avšak i přes vytrvalé investice do plánovacího procesu v posledních 30 letech, mnoha společnostem stále chybí účinné plánovací schopnosti. Je zde uvedeno několik příkladů rysů plánování v současném světě a je vyvozen závěr, že tam, kde již byl jednou použit správný přístup na dosažení trhu, může nyní fungovat řada různých přístupů.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: A matter of survival

Překlad názvu: Otázka přežití

Autor: Ko, Erick

Zdroj: Asian Business [ABN]; roč. 34, č. 3, 1998, s. 50-57; ISSN: 0254-3729

Výtah:

Většina asijských řídících pracovníků nikdy nemusela pracovat v dobách hospodářské tísně. Nicméně může se poučit ze zkušeností těch, kteří zažili obtížné doby a přežili je. Dějiny západního podnikání podávají ustaraným řídícím pracovníkům z Asie 3 hlavní ponaučení: 1. vyrovnejte se se skutečnostmi, 2. zaměřte se na jádro činnosti a 3. uznejte, že přestavba podniku může trvat 12-18 měsíců. Řídící pracovníky posílí, když přijmou myšlenku, že nová hospodářská skutečnost změní jejich podnikatelské příležitosti, a začnou plánovat, jak dosáhnout růstu.

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Business planning

Překlad názvu: Podnikatelské plánování

Autor: Meloy, Richard G

Zdroj: CPA Journal [CPA]; roč. 68, č. 3, 1998, s. 74-75; ISSN: 0732-8435

Výtah:

Učinit 7 nutných kroků k rozvoji podnikatelského plánu znamená: 1. Rozvíjet komplexní podnikatelský plán, který jasně vymezí aktuální situaci. 2. Analyzovat skutečnosti. 3. Analyzovat východiska skrytá za různými alternativami. 4. Zvolit specifické cíle pro podnikání. 5. Rozvíjet osobité strategie a činnosti, které povedou k dosažení zvolených cílů. 6. Stanovit měřítka, která budou pravidelně sledována. 7. Sledovat odchylky od plánu a hodnotit je.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]