Digest

ISRM

EDITORIAL Digest

Vážení a milí čtenáři našeho časopisu,

dámy a pánové,

milé kolegyně a kolegové,
 

představujeme Vám nejnovější číslo časopisu Management Digest, který je součástí projektu Informačního střediska rozvoje managementu.

Informační středisko rozvoje managementu bylo založeno v roce 1996 Národním vzdělávacím fondem v rámci programu Phare EU, a v prvních dvou letech své působnosti bylo vytvářeno ve spolupráci s CMC Graduate School of Business v Čelákovicích, které také vydalo první dva ročníky časopisu Management Digest. Od začátku tohoto roku jsou funkce Informačního střediska zajišťovány v rámci sítě spolupracujících pracovišť – knihovny CERGE-EI University Karlovy, Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze a Albertiny Icome Praha. Mezi přední aktivity střediska patří i vydávání nového ročníku časopisu Management Digest. Když se začalo uvažovat o vydání tohoto časopisu a o pokračování projektu v rámci programu PHARE, první myšlenka byla zrychlit přísun informací pro Vás, čtenáře časopisu, zjednodušit k němu přístup a dodávat více aktuálních informací. Výsledkem bylo rozhodnutí vydávat časopis nejen v papírové, tj. klasické, ale i elektronické formě. Od prvního čísla ročníku 2000 se proto s redakční radou časopisu a s výsledkem její práce můžete setkat jak formou zdarma na Vaši žádost zasílaných čísel časopisu až do Vaší poštovní schránky, tak na stránkách virtuálního Informačního střediska rozvoje managementu na adrese www.digest.cz. Obsah obou vydání je totožný, virtuální vydání navíc nabízí zdarma řadu elektronických služeb, z nichž některé si můžete při vstupu na webovské stránky ihned vyzkoušet.

Časopis Management Digest je především referátový časopis, přinášející původní příspěvky a také strukturované přehledy formou anotací a recenzí vybraných článků a publikací o nejnovějších trendech v klíčových oblastech managementu (vedení lidí, řízení lidských zdrojů, řízení změn k úspěchu, knowledge management, řízení procesů, konkurenčnost, partnerství, kvalita života zaměstnanců, evropská integrace).V každém čísle letošního ročníku navíc naleznete i původní články, které se tématicky v jednotlivých číslech budou zaměřovat na některou z uvedených klíčových oblastí managementu. V naší nabídce nebudou chybět ani novinky o pořádaných akcích, informace o možnostech vzdělávání v managementu, a měly by se tam objevovat i užitečné rady pro ty, kteří se pouštějí do dosud málo probádaných možností získávat granty pro podnikání z domácích i zahraničních grantových agentur.

Náš časopis je určen především asociacím a poradenským firmám, vzdělavatelům, poradcům a konzultantům v oblasti managementu, podnikatelům a manažerům, poskytovatelům informací pro management a všem dalším institucím a jednotlivcům, kteří chtějí rozšířit svůj rozhled v rozhodujících oblastech rozvoje managementu a naučit se pracovat s klíčovými zdroji pro management, které jej připravují na vstup do informační společnosti i Evropské Unie.

Těšíme se, že se s Vaší aktivní odezvou na Management Digest budeme setkávat v naší redakci i na stránkách časopisu. Vycházíme totiž z jednoduchého pravidla, na kterém je založena činnost našeho týmu, soustředěného kolem vydávání časopisu a služeb Informačního střediska pro rozvoj managementu – nabízíme vysokou kvalitu za přijatelné podmínky, abychom vyvolali Váš aktivní zájem o nabízené informace a povzbudili Vás k aktivnímu využívání informací pro management ve vaší denní práci.

Veškeré Vaše připomínky a komentáře k obsahu časopisu, objednávky časopisu a další požadavky na nabízené služby, prosím směřujte na adresu redakce nebo na internetovskou adresu digest@nvf.cz, uvedenou na WWW centrále střediska (www.digest.cz).

Těšíme se na spolupráci

RedakceLogo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]