Digest

ISRM

Řízení lidských zdrojů Digest

 

Kód: MD/5/CERGE11

Název originálu: Human capital: The missing link

Překlad názvu: Lidský kapitál: Chybějící článek

Autor: FIGURA, Susannah Zak

Zdroj: Government Executive, Washington, roč. 32, č. 3, 2000, s. 22.

Výtah:

Vládní úředníci, kteří se snažili v několika posledních letech zredukovat veřejný rozpočet a snižovat výdaje, musí nyní čelit nepříjemným důsledkům toho, že během provádění těchto změn dostatečně neupřednostnili význam svojí funkce. Demografické a tržní trendy je nutí k provedení náprav minulých chyb, jejichž realizace je sice velmi důležitá, avšak zároveň i značně obtížná. Agresivní nábor, školení o jakosti a rozvoj vůdčích schopností tvoří součást potřebného řešení. Tyto jednotlivosti jsou však zastíněny dalšími naléhavými úkoly, jako je analýza pracovních sil a plánování, aby se tak již v současné době zabezpečila kvalifikace pracovníků, která bude potřeba i v budoucnosti. Rámec pro budoucí sebehodnocení vládních úředníků bude sestávat z těchto pěti bodů: 1. strategické plánování, 2. organizační vazby, 3. vůdčí schopnosti, 4. nadání a 5. kultura vlastní prezentace. Ve snaze dosáhnout vůdčího postavení vyvíjí úřad pro personální management model pro plánování rozvoje pracovníků, který by ostatní úřady mohly přizpůsobit svým vlastním potřebám. Skutečnost, že jsou pracovní síly v současnosti mnohem více mobilní, dále zvyšuje význam plánování. Žádný z vládních úřadů dosud plánování rozvoje pracovních sil dokonale nezvládl, avšak některé z nich, jako například Toast Guard, mají v tomto směru již zřetelný náskok.


 

Kód: MD/5/CERGE12

Název originálu: Doing well by doing good

Překlad názvu: Vhodným způsobem dosahovat dobrých výsledků

Autor: neuveden

Zdroj: Economist, 2000, roč. 355, č. 8167, s. 65.

Výtah:

Důraz je kladen na obchodní etiku ve světle protestů oponentů globalizace z 20. dubna roku 2000. Etika a zisk; stimuly USA, včetně zákonodárství, nevládní organizace a média; vliv rozhodnutí z roku 1995 na pověst firmy Shell; obchodní etika jako poradenský průmysl; etika a personální management, konflikty zájmů; standardy životního prostředí; úplatky a korupce; lidská práva, etičtí investoři.


 

Kód: MD/5/CERGE13

Název originálu: Memo to the Team: This Needs Salt!

Překlad názvu: Pokyn pro tým: chce to přisolit!

Autor: DASPIN, Eileen

Zdroj: Wall Street Journal - Eastern Edition, 2000, roč. 235, č. 67.

Výtah:

Článek se zabývá tématem, jak společnosti využívají kuchařské školy pro to, aby naučily spolupráci manažerské týmy, které jsou nefunkční. Základní myšlenka, která se skrývá za těmito kurzy vaření; cena kursovného, vaří-li se dle kuchařky, vztahy mezi chováním v kuchyni a vlastnostmi na pracovišti; zkušenosti účastníků z Ramey Agency of Jackson ve státě Mississippi.


 

Kód: MD/5/CERGE14

Název originálu: Have a plan to quell conflict or be ready to lose your best employees.

Překlad názvu: Je třeba mít plán jak řešit konflikty, nebo riskujete, že ztratíte své nejlepší pracovníky

Autor: JONES, Tom E.

Zdroj: Business Journal Serving Fresno & the Central San Joaquin Valley, 2000, č. 322598, s. 5.

Výtah:

Poskytuje majitelům firem a vedoucím pracovníkům rady, jak řešit konflikty na pracovišti. Primární příčiny mezilidských konfliktů na pracovišti, otázky, které je třeba zvažovat při vyhodnocování potřeby řešení mezilidských konfliktů, unifikace pracovních týmů.


 

Kód: MD/5/CERGE15

Název originálu: Employee Retention: What Managers Can Do

Překlad názvu: Jak si udržet pracovníky: Co v tom mohou vedoucí pracovníci udělat

Autor: neuveden

Zdroj: Harvard Management Update, 2000, roč. 5, č. 4, s.1.

Výtah:

Nabízí podněty, jak si udržet pracovníky. Atmosféra na pracovišti; vytváření pracovního místa, vliv a význam zpětné vazby na kvalitu pracovního prostředí a na vedení podniku. Podrobně: první krok k udržení pracovníků: podchycení nejaktuálnějších perspektiv.


 

Kód: MD/5/CERGE16

Název originálu: How to Encourage `Failing Forward'.Překlad názvu: Jak se poučit z vlastních chyb

Autor: neuveden

Zdroj: Harvard Management Update, 2000, roč. 5, č. 4, s. 8.

Výtah:

Poskytuje rady, jak povzbudit pracovníky v případě neúspěchu. Jak na chyby pracovníků inteligentně reagovat a jak se z chyb poučit. Jak využít a zachovat potenciál, který v sobě nese učení se z vlastních chyb. Efektivní experimentování, koncepce ”jak se tvůrčím způsobem potýkat s problémy”, odhalování chyb, důkladná analýza chybných kroků.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]