Digest

ISRM

Vztahy s okolím; evropská integrace Digest

 

Kód: MD/5/CERGE72

Název originálu: One true model?

Překlad názvu: Jediný model, který je správný?

Autor: neuveden

Zdroj: Economist, 2000, roč. 355, č. 8165, s. 86.

Výtah:

Článek se zabývá různými formami kapitalismu z hlediska názorů, vyslovených vedoucími politiky na dubnovém zasedání Evropské unie v Lisabonu v Portugalsku. Globalizace, rostoucí konkurence a americký typ kapitalismu, evropský typ kapitalismu, sjednocování a kolektivní vyjednávání, produktivita, názory vyslovené Richardem Freemanem z US Bureau of Economic Research, rozdělování příjmů v méně flexibilních ekonomikách.


 

Kód: MD/5/CERGE73

Název originálu: The European Union Takes Five

Překlad názvu: Evropská unie se rozšíří o pět nových členů

Autor: ALPEROWICZ, Natasha

Zdroj: Chemical Week, 1999, roč. 161, č. 11, s. 56.

Výtah:

Poskytují se zde informace, které se týkají pěti hlavních východoevropských zemí, které vstoupí do Evropské unie (EU) v případě, jestliže vyhoví politickým a ekonomickým podmínkám členství. Populace těchto pěti zemí, částka, kterou bude muset vynaložit slovinský chemický průmysl, aby tak vyhověl zákonodárství EU, největší seskupení chemických firem v České republice.


 

Kód: MD/5/CERGE74

Název originálu: The Union pauses for breath

Překlad názvu: Oddechový čas Evropské unie

Autor: neuveden

Zdroj: Economist, 2000, roč. 354 č. 8157, s. 49.

Výtah:

Článek se zabývá jednáním Evropské unie v únoru roku 2000. Jednání ústavní konference o smlouvě, která se týká zvýšení počtu členů EU, a výběr zemí, se kterými se bude projednávat budoucí členství v EU, role Evropské komise (EC) a jejího prezidenta, pana Romana Prodiho, otázky, kterými se EC zabývá, a to včetně omezení rozsahu zákonů a jejich schvalování, plánování obrany.


 

Kód: MD/5/CERGE75

Název originálu: EU law failing to cope with e-commerce-says new research

Překlad názvu: Nové průzkumy ukazují, že zákony EU nejsou schopny se vypořádat s elektronickým obchodem

Autor: neuveden

Zdroj: European Business Review, 2000, roč. 12, č. 1, s. 48.

Výtah:

Příspěvek pojednává o výzkumné zprávě z roku 1999, která se zabývá neschopností Evropské unie vytvořit zákonný rámec pro obchodování po internetu. Hlavní zájmové sféry, zveřejnění výsledků výzkumu v publikaci ”Internet and Electronic Commerce Law in the EU”, snaha Evropské komise vytvořit regulační rámec pro elektronický obchod.


 

Kód: MD/5/CERGE76

Název originálu: Overtaken by events

Překlad názvu: Zaskočeni vývojem situace

Autor: neuveden

Zdroj: Economist, 1999, roč. 353, č. 8150, s.16.

Výtah:

Jedná se o komentář ohledně neschopnosti Evropské unie (EU) sjednotit se na pravidlech pro řízení fúzí a akvizicí firem. Výhody jednoduchého zákonodárství týkajícího se fúzí, opatření ze strany Velké Británie, která byla zahrnuta do výhledového zákona EU, prodlení při tvorbě zákonů v Evropské unii, mechanismus, který při kontrole společností funguje v USA.


 

Kód: MD/5/CERGE77

Název originálu: EU tightens pollution framework regulations

Překlad názvu: EU zpřísňuje předpisy, které se týkají kontroly znečišťování vod

Autor: neuveden

Zdroj: Water & Environment International, 1999, roč. 8, č. 63, s. 6.

Výtah:

Seznamuje s navrhovanými změnami předpisů EU, které se týkají kontroly znečištění vod. Vodohospodářské orgány státní správy a požadavky na odstraňování karcinogenů, mutagenů a uměle vytvořených radioaktivních látek z potenciálních vodních zdrojů, snaha Evropského parlamentu zvýšit zodpovědnost politiků jednotlivých členských států za potenciální zdroje dodávky vody, schválení dodatku zákona Evropskou komisí.


 

Kód: MD/5/CERGE78

Název originálu: Carmakers bracing for EU recycling rules

Překlad názvu: Postoj výrobců automobilů k předpisům EU, které se týkají recyklace

Autor: KURYLKO, Diana

Zdroj: Plastics News, 1999, roč. 11, č. 29, s.11.

Výtah:

Seznamuje s odsouhlasením návrhu zákona úředníky EU, který by ukládal výrobcům automobilů platit za recyklaci každého automobilu, který je nyní v Evropě v provozu. Blížící se schválení tohoto zákona Evropským parlamentem, finanční dopady na výrobce automobilů, množství osobních automobilů v Evropě, argumentace Asociace evropských výrobců automobilů, pravidla pro recyklaci v Japonsku.


 

Kód: MD/5/CERGE79

Název originálu: EU to Take Action on Late Payments

Překlad názvu Opatření ze strany EU v případě opožděných plateb

Autor: neuveden

Zdroj: World Trade, 1999, roč. 12, č. 9, s.18.

Výtah:

Článek pojednává o již dosažené dohodě ministrů průmyslu Evropské unie (EU) o standardním postupu při řešení problematiky opožděných plateb, se kterými mají problémy společnosti, které dodávají zboží a poskytují služby. Zákony, které budou schváleny členskými státy EU, sankční poplatky za opožděné platby.


 

Kód: MD/5/CERGE80

Název originálu: Harmonizing the trade mark law

Překlad názvu: Harmonizace právních předpisů o obchodních značkách

Autor: KOPPEL, Mart-Enn, KAOSAAR, Juri

Zdroj: Managing Intellectual Property, 1999, č. 90, s. 49.

Výtah:

Článek pojednává o opatření estonské vlády za účelem harmonizace estonské legislativy s legislativou EU. Vstupní rozhovory mezi Estonskem a EU, změny estonského zákona o obchodních značkách tak, aby zákon vyhovoval harmonizační směrnicím, pozoruhodné rozdíly mezi estonskou legislativou a zákony EU, a to i navzdory již provedeným změnám.


 

Kód: MD/5/CERGE81

Název originálu: Western Europe and Belgium

Překlad názvu: Západní Evropa a Belgie

Autor: neuveden

Zdroj: Credit Control, 1999, roč. 20, č. 5, s. 22.

Výtah:

Článek se zabývá analýzou Evropského parlamentu. Orgány Evropské unie (EU) mění legislativu platnou pro členy EU. Role parlamentu vzhledem k Amsterodamské smlouvě z roku 1999 (Treaty of Amsterdam in 1999), návrhy opatření pro to, aby si Evropský parlament získal opravdový respekt voličů.


 

Kód: MD/5/CERGE82

Název originálu: Majority opt for regulated TPA market

Překlad názvu: Většina členů je pro regulaci volného vstupu třetí strany na trh s elektrickou energií

Autor: neuveden

Zdroj: Modern Power Systems, 1999, roč. 19, č. 3, s. 9.

Výtah:

Zpráva pojednává o tom, že poté, co dne 19. února 1999 vstoupil v platnost zákon EU o liberalizaci, deset z patnácti členských států EU se rozhodlo pro regulaci vstupu třetích stran do jejich elektrické rozvodné sítě. Německo a Řecko dávají přednost tomu, aby se o vstupu do rozvodné sítě mohlo s třetí stranou jednat. Možné dopady konkurenčního boje na životaschopnost některých rozvodných sítí a elektráren.


 

Kód: MD/5/CERGE83

Název originálu: EU legislation is 'like a new-born baby'

Překlad názvu: Legislativa EU je dosud ještě v plenkách

Autor: neuveden

Zdroj: Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants, 1999, roč. 77, č. 1, s. 64.

Výtah:

Článek nás seznamuje s názory ředitele pobočky firmy Doncaster, pana Johna Westona, na legislativu EU. Názory pana Mika Coatese z firmy Advisory Conciliation and Arbitration Service (ACAS) na zavedení směrnice o pracovní době (Working Time Directive), další podrobnosti o této směrnici, informace o zákonu o informování veřejnosti (Public Interest Disclosure), důsledky zákona o minimální mzdě (Minimum Wage Act).

 
Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]