Digest

ISRM

Partnerství Digest
 

Kód: MD/5/CERGE61

Název originálu: Networking, time efficiency keys to trade show participation

Překlad názvu: Tvorba sítí a efektivita času jako klíčový faktor pro účast na obchodních výstavách

Autor: neuveden

Zdroj: Mississippi Business Journal, 2000, roč. 22, č. 2, s. 24.

Výtah:

Článek vysvětluje důležitost účasti na obchodních výstavách a význam jejich návštěvy. Efektivita času, koncentrovaný proces vyhodnocování služeb a výrobků, přístup k vícenásobným zdrojům, větší schopnost tvorby sítí a budování partnerských vztahů.


 

Kód: MD/5/CERGE62

Název originálu: IDM and Xeba-Racer Sign Agreement To Get Advanced Digital Home Entertainment/PC Product To Market

Překlad názvu: Firmy IDM a Xeba-Racer podepsaly dohodu, která zajistí uvedení nového progresivního digitálního produktu ”Home Entertainment/PC” na trh

Autor: neuveden

Zdroj: Business Wire, 04/18/2000.

Výtah:

Firma Interactive Digital Media Corp. (IDM), která se zabývá vývojem elektronických výrobků, a firma Xeba Inc., která je celosvětovým výrobcem a distributorem počítačů a elektronických výrobků, podepsaly smlouvu o partnerství při výrobě, prodeji a distribuci zařízení pro home entertainment/PC (multimediální výrobek pro domácnost na bázi osobního počítače). Jde o kombinaci zařízení pro práci s internetem a multimédii s kompletní počítačovou sítí a automatickým elektronickým vybavením pro domácnost. Výrobek nabízí funkce televize, kabelového připojení, internetu a osobního počítače, přičemž jako výstupní zařízení slouží monitor nebo jakýkoliv digitální projektor pro velkoplošnou projekci.


 

Kód: MD/5/CERGE63

Název originálu:
Ennovate and Ensim Partner to Automate Deployment of Hosted Application Services Over Virtual Private Networks Agreement Unlocks High-Margin Outsourcing Opportunity for Service Providers

Překlad názvu:
Firmy Ennovate a Ensim vytvořili partnerství za účelem tvorby automatické dislokace hostitelských aplikačních služeb (Automate Deployment of Hosted Application Services) pomocí virtuální privátní sítě; smlouva otevírá další outsourcingové příležitosti pro poskytovatele internetových služeb

Autor: neuveden

Zdroj: PR Newswire, 04/10/2000.

Výtah:

Firma Ennovate Networks Inc. a firma Ensim Corporation oznámily vznik marketingového a technologického partnerství, které umožní poskytovatelům internetových služeb se zaměřit na možnosti outsourcingových služeb po flexibilní a standardní síti. Firma Ennovate je významným dodavatelem víceúčelových servisních přepínacích platforem pro počítačové sítě (multi-service edge switching platforms) a firma Ensim je hlavní dodavatel produktů pro infrastrukturu aplikací na hostitelském trhu. Obě firmy plánují umožnit poskytovatelům služeb, aby svým zákazníkům nabídli automatizovanou dislokaci hostitelských aplikačních služeb, jako je například web hosting, realizace video-konferencí a telefonování po internetu, a to vše pomocí virtuální privátní sítě (VPN) IP.


 

Kód: MD/5/CERGE64

Název originálu: Lara Networks Announces Strategic Partnership Program for Networking Vendors Resulting in Faster Product Time-to-Market

Překlad názvu: Firma Lara Networks oznámila program strategického partnerství s prodejci sítí, které má přinést rychlejší uvádění výrobků na trh

Autor: neuveden

Zdroj: Business Wire, 04/10/2000.

Výtah:

Firma Lara Networks, významný dodavatel internetových vyhledávačů, oznámila svůj program strategického partnerství s názvem Lara Aliance Partnership (LAP). Tento program partnerství je určený všem významným firmám, které vyrábějí hardware a software a dodávají hotová řešení širokopásmových aplikací pro podniky. Rovněž poradci v oblasti systémů, integrace a internetových technologií budou moci využít nabídku LAP. Program LAP poskytne partnerům firmy Lara Networks brzký přístup k jejím vývojovým nástrojům pro další generaci výrobků Network Application Processor (NAP) (síťových aplikačních procesorů) firmy Lara.


 

Kód: MD/5/CERGE65

Název originálu: Technology partnership raises the bar for Internet Content Management Solutions - Asg Technologies partners with Clickchoice.com to provide Proxy-Server based Internet Content Management Solutions -

Překlad názvu: Spolupráce v oblasti technologie zvyšuje nároky na řešení Internet Content Management Solutions (obsahu internetových manažerských aplikací); Firma Asg Technologies uzavřela partnerství s firmou Clickchoice.com za účelem dodávek manažerských internetových řešení na bázi proxy-serveru.

Autor: neuveden

Zdroj: PR Newswire, 03/29/2000.

Výtah:

Firma ASG Technologies (ASG), dodavatel internetových, síťových a bezpečnostních řešení, a firma ClickChoice.com, dodavatel internetových datových řešení, oznámily, že uzavřely dohodu o partnerství a že budou nabízet filtraci a kategorizaci dat na bázi proxy-serveru. Toto partnerství umožní oběma společnostem začít okamžitě se společným vývojem a marketingem sofistikovaných programů pro filtraci obsahu internetových dat, dále pak programů pro management společností, škol a knihoven. Firma ASG bude dodávat technologii back-end a firma ClickChoice bude poskytovat řešení pro databáze, které zvýší uživatelskou hodnotu, bezpečnost a výkon internetových služeb pro uživatele. Firma ClickChoice také poskytne pro podporu prodejních aktivit své vlastní globální marketingové zdroje. Společné dodávky obou partnerů pak budou představovat velmi komplexní řešení managementu obsahu internetových informací, které je v současné době na trhu.


Kód: MD/5/CERGE66

Název originálu: Texas Instruments launches worldwide team Tag-it (TM) Program industry leaders come together to develop RFID Smart Label Solutions

Překlad názvu: Firma Texas Instruments založila celosvětové sdružení s programovým názvem Tag-it(TM), vedoucí pracovníci z nejrůznějších průmyslových odvětví se budou společně scházet za účelem dalšího vývoje RFID Smart Label (inteligentních štítků RFID)

Autor: neuveden

Zdroj: PR Newswire, 03/20/2000.

Výtah:

Firma Texas Instruments oznámila založení týmu s programovým názvem Team Tag-it (TM). Toto partnerství nejvýznamnějších průmyslových podniků se bude věnovat urychlení vývoje a aplikaci RFID smart label (inteligentních štítků RFID). Na vzniku tohoto týmu se podílelo celkem asi 30 společností, a to včetně výrobců a dodavatelů hardwaru a softwaru, tiskáren, čtecích zařízení a skenerů, a firem, které se zabývají integrací systémů. Toto sdružení s názvem Team Tag-nabízí vytváření marketingových a prodejních příležitostí a tvorbu sítí, jakož i fórum pro sdílení zdrojů za účelem dalšího posílení tržní infrastruktury pro RFID smart labels. Bulletin s názvem Tag-it News se bude vydávat každých čtrnáct dní a je určen všem členům. Bude zveřejňován ve zvláštním oddílu webových stránek firmy Texas Instruments - RFID web site (www.tiris.com). Mezi další marketingové aktivity týmu Tag-it budou patřit: společná inzerce, prezentace, obchodní veletrhy a reklama.


 

Kód: MD/5/CERGE67

Název originálu: Siemens and Proxim Partner to Develop Wireless Home Networking Solutions for Home and Small Office

Překlad názvu: Firmy Siemens a Proxim se staly partnery při vývoji bezdrátové sítě pro domácnosti a pro malé kanceláře

Autor: neuveden

Zdroj: Business Wire, 02/25/2000.

Výtah:

Firmy Siemens a Proxim, Inc. oznámily, že uzavřely partnerství pro společný vývoj bezdrátové hlasové a datové sítě pro domácnosti a pro malé kanceláře. Očekává se, že spojení obou společností povede k velmi rychlému rozvoji standardu HomeRF, který pro zákazníky spojuje výhody širokopásmové hlasové a datové sítě, a toto sdružení firem se stane vedoucí silou v oblasti technologií sítí pro domácnost. Firma Siemens dodá hlavní technologie a výrobky pro hlasovou komunikaci a firma Proxim bude, v rámci společného vývoje, řešit problematiku bezdrátového přenosu dat.


 

Kód: MD/5/CERGE68

Název originálu: ShareWave receives Strategic Investment from Kyushu Matsushita Electric

Překlad názvu: Firma ShareWave získá strategickou investici od firmy Kyushu Matsushita Electric

Autor: neuveden

Zdroj: Business Wire, 02/22/2000.

Výtah:

Firma ShareWave, Inc., která je velmi významnou firmou v oblasti vysoce výkonných multimediálních sítí pro domácnost, oznámila, že získává strategickou investici od firmy Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. Tato investice, která má za účel pomoci firmě ShareWave udržet si své vedoucí postavení v technologické oblasti, je dalším důsledkem smlouvy o zákaznickém partnerství, kterou již obě společnosti uzavřely. Komponenty firmy ShareWave pro bezdrátovou komunikaci s rychlostí 11 Mbps v kombinaci s jejím síťovým přenosovým protokolem Whitecap firmě ShareWawe umožní poskytovat zákazníkům velmi kvalitní služby a multimediální podporu a dodávat jim výrobky, které budou mít vysoký výkon. Tato technologie doplňuje technologii širokopásmového přenosu pro domácnosti a zlepšuje užitnou hodnotu všech zařízení.


 

Kód: MD/5/CERGE69

Název originálu: BellSouth to Give $150,000 to Consortium for School Networking

Překlad názvu: Firma BellSouth poskytne $150,000 konsorciu ”Consortium for School Networking”

Autor: neuveden

Zdroj: Business Wire, 02/22/2000.

Výtah:

Nadace BellSouth a Consortium for School Networking (konsorcium pro zřizování počítačových sítí ve školách) oznámily, že utvořily partnerství, které má reagovat na naléhavou potřebu vyškolení instruktorů pro školní sítě typu K-12, a to včetně jejich plánování, zakládání a průběžné integrace. Grant nadace BellSouth v hodnotě $50,000 bude použit pro rozvoj výuky a pro nákup materiálu pro dva pilotní programy. První z nich bude realizován v Mississippi a druhý v National Educational Computing Conference (NECC) v Georgii. Nadace BellSouth Business, která poskytne telekomunikační a datová řešení pro školní soustavy na jihovýchodě USA, se také připojila k těmto snahám a oznámila, že poskytla dar ve výši $100,000 pro založení devíti dalších workshopů na jihovýchodě USA.


 

Kód: MD/5/CERGE70

Název originálu: Pegasystems and BroadVision to Conduct 'Rule Your Markets' Executive Conference; Companies Demonstrate Thought Leadership With 'Rule Your Markets' Event

Překlad názvu: Firmy Pegasystems a BroadVision budou řídit konferenci vedoucích pracovníků s názvem 'Rule Your Markets' (Ovládněte svoje trhy); realizací této konference chtějí obě společnosti demonstrovat svoji nezpochybnitelnou vedoucí pozici

Autor: neuveden

Zdroj: Business Wire, 02/01/2000.

Výtah:

Firmy BroadVision a Pegasystems oznámily, že na 6. - 7. dubna roku 2000 svolávají do New Yorku konferenci vedoucích pracovníků. Účast na konferenci s názvem "Rule Your Markets" (Ovládněte svoje trhy) bude přísně výběrová a omezena pouze na 100 špičkových vedoucích pracovníků z nejvýznamnějších společností typu dot-com a Fortune 1000. Konference seznámí účastníky s technologickými trendy, obchodními strategiemi pro tvorbu akciového kapitálu a s organizačními a řídícími postupy, které jsou potřebné pro vytvoření těsného vztahu se zákazníkem. Budou zde vyložena účinná technologická pravidla, která jsou nevyčerpatelnou studnicí intelektuálního kapitálu společnosti a nástrojem pro aplikaci strategických a taktických imperativů, a v konečném důsledku představují nástroj pro dosažení trvale udržitelné konkurenční výhody společností.


 

Kód: MD/5/CERGE71

Název originálu: Sun's McNealy Still Strong On Networks 01/06/00

Překlad názvu: Pan McNealy z firmy Sun je odborník na problematiku sítí 01/06/00

Autor: neuveden

Zdroj: News Bytes News Network, 01/09/2000.

Výtah:

Pan Scott McNealy, předseda představenstva a vedoucí pracovník firmy Sun Microsystems Inc., přednesl klíčový referát na veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas, ve kterém detailně popsal, jak jeho společnost reaguje na ”reálné možnosti”, které internet nabízí tj. začlenění celého světa do počítačových sítí. V budoucnosti, jak to vidí pan McNealy, by každý muž a každá žena či dítě měli být připojeni k širokopásmové síti, a to kdykoliv a kdekoliv. Předpokládá, že firma Sun Microsystems poskytne lidem sama tuto možnost.

 
Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]