Digest

ISRM

Novinky

 

V tomto čísle Vás seznámíme s druhým největším producentem elektronických služeb pro vzdělávání v managementu, zabývajícím se podporou zvyšování kvality lidských zdrojů. Jedná se o téma, o kterém jsme již částečně informovali ve stejné rubricepředchozího čísla Management Digestu.

Pod společnou firmou

FT KNOWLEDGE  (http://www.ftknowledge.com)

představujeme soukromou společnost

The Forum Corporation  (http://www.forum.com),

která v oblasti elektronických metod vzdělávání již dosáhla světové proslulosti. Není bez zajímavosti, že její výdělky vzrůstají od roku 1999 neustále strmou křivkou, a v roce 2003 její vedení předpokládá nejméně trojnásobek původně miliardového zisku z nabízených programů a produktů.   

Hlavní klientela této společnosti pochází ze Spojených států amerických.  FORUM Corporation se však v současnosti soustřeďuje stále více na pomoc vrcholovým nadnárodním společnostem v rozvoji jejich strategií výuky zaměstnanců, řízení vzdělávacích institutů. Nabízí instruktorské služby, elektronické vzdělávací programy, zavádění plánovitého zvyšování kvality výukových strategií i jednotlivých programů a akcí. Společnost se sídlem v Bostonu, Massachusetts, nabízí nové příležitosti pro americký trh elektronického vzdělávání. Plynulý růst finančních výsledků společnosti se předpokládá jak na domácím trhu, tak i v Evropě a Asii. Společnost uvádí tyto hlavní důvody růstu zájmu o vzdělávací elektronické služby a produkty :

bullet

vzrůst výkonu světových ekonomik, přechod na znalostní základ výroby, patrný v celé šíři od USA až po Indii,

bullet

rychle se měnící ekologie obchodu, kdy mnoho společností vidí v dalším vzdělávání svých zaměstnanců hlavní nástroj dosažení úspěchu. Vybavení jejich zaměstnanců schopnostmi používat nové technologie a obchodní procesy jsou vnímány jako nezbytné náklady potenciálního růstu obchodu,

bullet

snižování stavu vysoce erudovaných pracovníků, spojené s nezbytností dalšího vzdělávání zbylých pracovníků, je novým nástrojem motivace a pohybu pracovních sil,  

bullet

zvyšující se trend k získávání mimopodnikových finančních zdrojů na vzdělávací programy dává současně možnost zaměstnancům získat širší nabídku vzdělávacích možností a bohatou nabídku druhů vzdělávacích kurzů.

Společnost The FORUM Corp. byla založena v roce 1971, mezi jejími strategickými partnery jsou v současnosti Harvard Business School Publishing, Strategic Management Group, VIS Development Corp.

Odborníci společnosti FORUM Corp. publikovali řadu článků a knih, mezi jinými „Customer Centered Growth : Five Proven Strategies for Building Competitive Advantage od autorů Richard Whiteleze a Diane Hessan. Tento titul byl vybrán jako jeden z 10ti nejlepších knih svého oboru časopisem Human Resource Executive Magazine. Mezi další významné tituly patří např. kniha Davida van Adelsberga a Edwarda A. Trolleze, publikovaná v červnu 1999 pod názvem „Running Training Like a Business : Delivering Unmistakable Value“.

Společnost FORUM Corp. se také angažuje ve standardizaci softwarových produktů pro dálkové vzdělávání (Distance Learning). Spolupracovala např. s firmou Microsoft při zavádění modulu výměny vzdělávacích materiálů (Learning Resource Interchange, LRN), který Microsoft nabízí jako první LRN Toolkit, zajišťující partnerským organizacím dodávku plných textů materiálů.

FORUM Corp. je privátní, globální partner pro vzdělávání zaměstnanců především velkých společností v takových oblastech, jako je  Vedení a rozvoj lidských zdrojů, Optimalizace řízení,   Tvorba pracovních týmů, Obchodní schopnosti, Řízení obchodních operací, Nejvyšší kvalita služeb. Atraktivitu svých projektů opírá o význačné vzdělávací programy, jakými jsou MBA Distance Programme na  Business School, Herriot-Watt University, postgraduální kurzy Cambridge Management Awards, nebo internetové vzdělávací programy Chartered Institute of Marketing, kterých se účastní 72 000 členů po celém světě.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]