Digest

ISRM

Kvalita života zaměstnanců

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE63

Název originálu:                Recruiting for retention : top companies build employee loyalty before day one 
new report highlights best practices  in employee recruitment and selection for the internet age

Překlad názvu:      Jak získat a udržet si pracovníky : špičkové firmy vytvářejí loajalitu přede dnem D. Nová zpráva vysvětluje nejlepší praktické přístupy při náboru a výběru zaměstnanců v éře  Internetu.

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     PR Newswire, 07/05/2000.

Výtah:                   

Historicky mimořádně nízká nezaměstnanost a snadná možnost najít si zaměstnání, které souvisí s Internetem, dodatečně komplikuje již tak vysoké náklady, jež firmám vznikají a které jsou zapříčiněné fluktuací pracovníků. Nedávno zveřejněné studie odhadují, že náhrada jednoho pracovníka stojí firmu až 150% jeho roční mzdy. To znamená, že nahradit  zaměstnance, který vydělává ročně 60 000 USD, může firmu stát až 90 000 USD. I když na malé nabídce pracovních míst firmy samy nemohou nic změnit, mohou aktivně ovlivnit to, aby fluktuace pracovníků byla co nejnižší tím, že zlepší vnitřní systém práce s lidmi. Jedním z nejlepších  způsobů, jak snížit náklady zapříčiněné fluktuací pracovníků, je zavedení systému náboru pracovníků, který jasně definuje a vybírá zaměstnance, kteří mají zájem o dlouhodobé zaměstnání ve firmě.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE64

Název originálu:                Sullivan offers tips on building customer, employee loyalty

Překlad názvu:                Poradce pan Jim Sullivan nabízí podnět, jak si získat loajalitu zákazníků i zaměstnanců

Autor:                    PETERS, James

Zdroj:                     Nation's Restaurant News, 2000, roč. 34, č. 27, s. 82.

Výtah:                   

Článek uvádí pokyny pana Jima Sullivana, mluvčího průmyslu, majitele restaurace a poradce pro výcvik pracovníků, jak si získat loajalitu zákazníků i zaměstnanců. Tyto podněty byly předneseny na semináři s názvem "Mind Your Own Business 2000"' (Věnujte se svému vlastnímu podnikání), který se konal v New Yorku. Využití zkušeností pana Sullivana k podpoře  bottom-line. Různé způsoby náboru pracovníků. Přínos tříminutových interaktivních schůzek před započetím pracovní doby pro činnost firmy.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE65

Název originálu:                Global alliance gives Asian workers a voice; newly released data reveals first-ever look inside factories from workers'  perspective

Překlad názvu:      Global Alliance umožňuje, aby se asijští dělníci vyjádřili; nově zveřejněné údaje poprvé umožňují seznámit se s tím, jak dělníci pohlížejí na vlastní firmu

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     PR Newswire 09/06/2000.

Výtah:                   

Během debaty o pracovních podmínkách v zámořských výrobních závodech získalo 3800 dělníků firmy Nike, kteří vyrábějí boty a oděvy ve Vietnamu a v Thajsku, možnost vyjádřit se  v podrobné a nezávislé studii. Průzkum řídil svaz Global Alliance for Workers and Communities. Nově zveřejněná výroční zpráva této organizace nám umožňuje pohled na současné zájmy i budoucí perspektivy těchto dělníků. Jedná se o první zprávu Global Alliance od jejího založení v roce 1999. Zpráva poskytuje výsledky získané během  4800 hodin kvantitativního a kvalitativního výzkumu 3800 pracovníků z 12 výrobních závodů firmy Nike, které zaměstnávají dohromady kolem 50 000 dělníků ve výrobě, což představuje téměř 8 procent všech zaměstnanců firmy Nike v Thajsku a ve Vietnamu. Global Alliance provádí v současné době vyhodnocování v 17ti továrnách v Indonésii, což představuje asi 60 000 dělníků. Další výzkum bude zahájen v Číně a bude se týkat 11 továren se 75 000 dělníky. Global Alliance byla založena pro zlepšování kvality života mladých dospělých dělníků, kteří pracují ve výrobních zařízeních, která slouží jako základny výroby pro multinacionální korporace. Záměrem a cílem tohoto zájmového svazu je maximalizace potenciálu těchto dělníků a zlepšování kvality jejich života, jak na pracovišti, tak i mimo ně.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE66

Název originálu:                In America, love of labor isn't lost (cover story)

Překlad názvu:                V Americe láska k práci ještě nezmizela (úvodník)

Autor:                    GRIER, Peter, BLAIR, James

Zdroj:                     Christian Science Monitor, 2000, roč. 92, č. 197, s. 1.

Výtah:                   

Diskutuje se o tom, jak je většina dělníků v USA spokojena se svým zaměstnáním. Dopad ekonomických podmínek v USA na dělníky. Problémy, kterým čelí matky samoživitelky. Stížnosti na byrokracii na pracovišti. Starosti o jistotu zaměstnání.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE67

Název originálu:                Sunset for the men in suits

Překlad názvu:                Významné politické a ekonomické změny v Japonsku

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Economist, 2000, roč. 356, č. 8177, s. 26.

Výtah:                   

Rozebírá se japonská ekonomika a společnost z hlediska porážky vládní liberálně - demokratické strany pana Yoshiro Mori v národních volbách. Diskuse o určitých rysech japonské společnosti, včetně nezaměstnanosti, loajality zaměstnanců a zločinnosti. Ekonomické změny, ke kterým došlo v důsledku infiltrace západních firem na japonský trh. Spekulace ohledně zjevné japonské snahy o drastické vládní změny.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]