Digest

ISRM

Vztahy s okolím, evropská integrace

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE90

Název originálu:                The ecosystem an extension of self

Překlad názvu:                Ekosystémy a stálý růst

Autor:                    BELSIE, Laurent

Zdroj:                     Christian Science Monitor, 2000, roč. 92, č. 191, s. 11.

Výtah:

Příspěvek se zabývá vlivem industrializace, růstu populace a obchodní činnosti na přírodu a na ekosystémy  naší planety. Obavy ochránců životního prostředí, které se týkají ozónové vrstvy a plynů v atmosféře, které způsobují skleníkový efekt.  Vliv ekonomického růstu na životní prostředí na Zemi.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE91

Název originálu:                An introduction to the practice of ecological modelling

Překlad názvu:                Úvod do praxe ekologického modelování

Autor:                    JACKSON, Leland J., TREBITZ, Anett S., COTTINGHAM, Kathryn L.

Zdroj:                     Bioscience, 2000, roč. 50, č. 8, s. 694.

Výtah:

Rozebírá se význam modelování jako nástroje pro studium ekosystémů. Pokrok, který byl dosažen při vývoji modelů díky používání výpočetní techniky a grafického softwaru. Názory, že hodnota modelování spočívá především v jeho schopnosti zkoumat myšlenky, které je obtížné sledovat v polních podmínkách.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE92

Název originálu:                Political scene

Překlad názvu:                Politická scéna

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Austria Country Report (EIU), 2000, s. 12.

Výtah:

Studie se zabývá politikou rakouské vlády. V politické diskusi převažuje téma sankcí EU.  Zahrnutí poradního referenda do plánu, který vláda zveřejnila. Pozitivní vliv sankcí na oblibu Lidovců. Vyhodnocení podpory veřejnosti straně Svobodných. Poznámky, které se týkají politiky prováděné koalicí.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE93

Název originálu:                The impact of data protection legislation on intranets

Překlad názvu:                Dopad zákonů, které se týkají ochrany dat, na intranety

Autor:                    WHITE, Martin

Zdroj:                     EContent, 2000, roč. 23, č. 4, s. 45.

Výtah:

Diskutuje se o vlivu zákonů, které se týkají ochrany dat, na intranety v Evropě. Jak Evropská unie (EU) uskutečňuje své základní principy. Zásady ochrany dat dle zákonů EU. Vliv těchto zákonů na internet, intranety a elektronickou poštu.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE94

Název originálu:                On the soon-to-be eastern frontier

Překlad názvu:                Brzy to bude východní hranice EU

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Economist, 2000, roč. 356, č. 8185, s. 39.

Výtah:

Studie spekuluje o vlivech případného polského členství v EU. Praktické dopady vyplývající z rozšíření východní hranice EU. Podrobnosti o polském obchodu se zeměmi bývalého sovětského bloku. Ekonomické a sociální vlivy toho, že Polsko uzavřelo své hranice se sousedním Běloruskem a Ukrajinou.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]