Digest

ISRM

Partnerství

Kód:                       MD/7/CERGE86

Název originálu:                Putting a new face on self-sufficiency

Překlad názvu:                Nová tvář soběstačnosti

Autor:                    BROWN, Sandra Godman, DAVIS, Sidney

Zdroj:                     American Journal of Public Health, 2000, roč. 90, č. 9, s. 1383.

Výtah:

Zákon o sladění osobní zodpovědnosti a pracovních příležitostí  z roku 1996 (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (Pub L No. 104-193)) odstranil z tradičních dobročinných programů nadbytek péče tím, že stanovil požadavky na pracovní činnost příjemců federální pomoci. Na druhé straně však zákonné překážky, rodinné potřeby a nízké sebevědomí zabraňují tomu, aby ženy, které mají nízké příjmy, uspěly na novém pracovišti. Tyto ženy mají také často omezenou schopnost porozumět podnikové kultuře a mají nedostatečné pracovní, sociální a komunikační zkušenosti a dovednosti. Ve městě Charlestonu se  školy, obce a firmy snaží společně vytvořit partnerství a podporovat  malé skupiny zaměstnaných i nezaměstnaných žen s nízkými příjmy tím, že je vzdělávají a školí v dovednostech, které jsou třeba k úspěšné adaptaci na zaměstnání. Koncem jednoročního programu výcviku a výuky zůstalo 85% ze 47 žen, které tento program absolvovaly, v zaměstnání, nebo pokračovalo ve studiu na plný úvazek. (výtah autora)

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE87

Název originálu:                If you build it, will they come?

Překlad názvu:                Pokud akci již naplánujete, přijdou opravdu zájemci?

Autor:                    BALAS, Janet

Zdroj:                     Computers in Libraries, 2000, roč. 20, č. 8, s. 60.

Výtah:

Diskutuje se o důležitosti podpory služeb, které nabízejí knihovny, obzvláště v souvislosti se zaváděním informačních technologií. Uvádí se seznam podnětů, které by pomohly knihovnám v rozvoji tím, že by uzavřely partnerství s Americkou asociací knihoven (The American Library Association (ALA)) a Kongresovou knihovnou (The Library of Congress). Seznam webových stránek, které se věnují public relations v oblasti knihovnictví. Přehled zdrojů, které nabízejí podněty k plánování mimořádných akcí knihoven.

 

Kód:                       MD/7/CERGE88

Název originálu:  Knowledge flows in the global innovation system : do U.S. firms share more scientific knowledge than their Japanese rivals?

Překlad názvu:      Znalosti plynou do globální systémů inovací :mají firmy z USA k dispozici více vědeckých informací než jejich japonští konkurenti?

Autor:                    SPENCER, Jennifer W.

Zdroj:                     Journal of International Business Studies, 2000, roč. 31, č. 3, s. 521.

Výtah:

V této studii se ověřuje všeobecně přijímaný názor, že se japonské firmy snaží čerpat znalosti z celosvětové vědecké komunity, a přitom této komunitě samy málo poskytují. Pro ospravedlnění tohoto konvenčního názoru jsem v oboru, který se zabývá výrobou displejů, nenalezl žádné opodstatnění. Firmy z USA nepřispívají do globální nabídky vědeckých znalostí větší měrou než firmy japonské. Na druhé straně japonské firmy nečerpají více znalostí z globální nabídky než jejich protějšky z USA.

Kód:                       MD/7/CERGE89

Název originálu:                Trust us

Překlad názvu:                Důvěřujte nám

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Economist, 2000, roč. 356, č. 8185, s. 54.

Výtah:

Příspěvek diskutuje o manažerských firemních aliancích. Důležitost vzájemné důvěry mezi partnery při průzkumu nových trhů. Výhody firemních aliancí. Nabídka poradenských firem, které se specializují na výcvik managementu aliancí.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]