Digest

ISRM

Aktuality

 

Prestižní odborné časopisy přístupné zdarma v online službě ProQuest 5000

 

Konsorciální nákupy licencí představují pro instituce působící v neziskovém sektoru efektivní způsob, jak zajistit přístup k žádaným elektronickým informačním zdrojům v uživatelsky přívětivé formě i při omezených možnostech vlastního rozpočtu. Na rozdíl od zahraničí konsorcia u nás fungují sice poměrně krátkou dobu, přesto lze prohlásit, že se osvědčila. Aktuálním příkladem takové spolupráce je tzv. národní licence na bibliografické a plnotextové služby ProQuest 5000 a PCI Web, která je určena pro vysoké školy, Akademii věd ČR, veřejné knihovny, archivy, muzea, galerie, nemocnice a státní úřady na celostátní úrovni. Licence byla získána na léta 2000 až 2003 díky úspěšnému projektu, který podala Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v grantovém programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Informační zdroje pro výzkum a vývoj” (LI). Členy tohoto konsorcia jsou vedle UK např. České manažerské centrum, VŠE a CERGE-EI, které tak tyto služby mohou využívat bezplatně.

Pro čtenáře MD bude jistě zajímavější služba ProQuest 5000, která pokrývá širokou škálu společenských, humanitních a aplikovaných přírodních oborů, medicíny, obchodu a výpočetní techniky. V jejím rámci je nabízena rovněž známá databáze ABI/Inform Global, která zahrnuje celkem zhruba 1600 anglicky psaných odborných časopisů (z toho více než polovina je k dispozici v plných textech již od roku 1987). Figurují mezi nimi i prestižní tituly, které se zabývají knowledge management, personalistikou, strategickým řízením, corporate governance, competitive intelligence a dalšími oblastmi (např. Journal of Human Resources, Human Resource Management Journal, R & D Management, Journal of Business Strategy, Training & Development, Management Review, The Economist, Forbes aj)..

Vyhledané články se zobrazují ve třech různých režimech podle dohody producenta ProQuest 5000 s vydavateli časopisů (text, text doplněný reprodukcemi fotografií, schémat a dalších grafických informací či ve formátu PDF).

K přístupu do systému (z počítačů členských institucí) plně stačí pouze webový prohlížeč od verze 3. Nadstavbová služba ProQuest SiteBuilder usnadňuje celkově práci v ProQuest 5000 - mj. tím, že umožňuje vytvářet vlastní vyhledávací rozhraní.

Bližší informace jsou vystaveny na oficiálním serveru konsorcia, kde se také instituce, které přicházejí v úvahu, mohou do něj přihlásit.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]