Digest

ISRM

MANAGEMENT DIGEST Digest

Vydává:

Národní vzdělávací fond, o.p.s.
za finanční podpory programu PHARE Evropské unie

Ročník III., č. 4

            Toto číslo vychází 29. května 2001 (uzávěrka čísla 30.4.2001)

Adresa redakce:

            Národní vzdělávací fond, Václavské náměstí 43, 110 00 Praha 1

Redakce:
bulletMgr. Petra Jedličková
bulletIng. Jana Koudelková

Redakční rada:
bulletPhDr. František Bělohlávek
bulletIng. Stanislav Häuser
bulletProf. Jaroslav Jirásek
bulletPhDr. Miroslava Mandíková
bulletProf. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
bulletPhDr. Hana Pessrová, CSc.
bulletIng. Karel Půbal

Tisk:

DURABO
Na stráni 1301
250 88 Čelákovice
Náklad 50 výtisků 148x210 mmDigest

Management Digest vychází v elektronické podobě na adrese: http://www.digest.cz
Management Digest je registrován Ministerstvem Kultury ČR pod registračním číslem MK ČR 7869.

ISSN 1211-9709Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]