Digest

ISRM

Konkurenčnost

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS74

Název originálu: Industrial alliance for competitiveness : the case of Korea

Překlad názvu:                Průmyslová aliance za účelem dosažení konkurenceschopnosti : příklad Koreje

Autor:                    BYUN, Hyung-Yoon, KIM, Youn-Suk

Zdroj:                     Multinational Business Review, 2000, roč. 8, č. 2.

Výtah:

Stabilizační politika MMF donutila Koreu, aby provedla významné reformy. Debatuje se o  nezbytných změnách, které by urychlily revitalizaci korejského národního hospodářství. Dochází se k závěru, že Korea vyjde z krize posílena, konkurenceschopnější, s lepší alokací zdrojů a s lepším napojením na světovou ekonomiku. Korea se nachází na křižovatce a současná krize znamená velkou příležitost k dalšímu úspěšnému rozvoji země. Jelikož se Korea již dále nemůže spoléhat výhradně na dovozy technologie a surovin, musí změnit svojí technologickou politiku a vnitřní podmínky, aby byla schopna dostihnout technologicky nejvyspělejších země.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS75

Název originálu: Electronics parts distributor improves customer service

Překlad názvu:                 Distributor elektronických součástek zlepšuje služby zákazníkům

Autor:                    ATKINSON, William

Zdroj:                     Purchasing, 2000, roč. 129, č. 5, s. 48.

Výtah:

Většina firem se snaží zavádět elektronické obchodování, aby tak snižovaly svoje náklady. Firma Newark Electronics (prodejní obrat 560 milionů USD) z Chicaga tak učinila proto, aby zlepšila služby svým zákazníkům a získala převahu na trhu. Firma, která má 1 900 zaměstnanců  a zabývá se prodejem elektronických součástek, již těží z výhod, které ji elektronické obchodování přináší. Služby zákazníkům se zlepšily a množství zboží na skladě se  stabilizovalo.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS76

Název originálu: China Eastern comes of age

Překlad názvu:                Firma China Eastern Airlines Corp. Ltd vyzrává 

Autor:                    FU, Tong Yong

Zdroj:                     Air Transport World, roč. 37, č. 9, s. 82.

Výtah:

Firma China Eastern Airlines Corp. Ltd byla prvním čínským leteckým přepravcem, který vstoupil na burzu, a to dokonce v Hong Kongu, New Yorku a Šanghaji v únoru 1997 s akciovým kapitálem 2,8 miliardy juanů. Od té doby se firma dále sloučila s firmou China General Aviation Corp. a vykoupila její aktiva, intenzivně restrukturalizovala a optimalizovala svůj letecký park, rozšířila svůj tržní podíl a zvýšila svoji konkurenceschopnost. Pohyb kurzů akcií firmy China General Aviation Corp. je důležitým indikátorem jak postupu čínské reformy, tak i transformace leteckého průmyslu z podnikání orientovaného výrobně na podnikání  orientované kapitálově.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS77

Název originálu: The national outcomes management project: a benchmarking collaborative

Překlad názvu:                Výsledky národního projektu managementu výsledků : kolaborativní benchmarking

Autor:                    DEWAN, Naakesh A., DANIELS, Allen, ZIEMAN, Gayle, KRAMER, Teresa

Zdroj:                     The Journal of Behavioral Health Services & Research, 2000, roč. 27, č. 4, s. 431.

Výtah:

Tradiční způsob vyhodnocování jakosti zdravotnické péče zahrnuje měření struktury, procesů a výsledků péče. Většina programů, jejichž cílem je zlepšení jakosti zdravotnické péče, je postavena na zkoumání cyklu, který se skládá ze stanovení cílů, měření, a to buď procesů nebo výsledků, a retrospektivní zpětné vazby, jež slouží k ověřování výsledků naměřených hodnot v reálném čase. Benchmarking, což je známá účinná technologie, která se používá v podnikání, může vést k zavádění inovací, jež jsou nezbytné k přežití v ekonomickém prostředí, ve kterém je nezbytné provést redukci nákladů a zvýšit jakost. Účelem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s novým způsobem používání benchmarkingu při řízení ambulantní zdravotnické péče a s aplikací benchmarkingu na model kolaborativního managementu výsledků v projektu, který byl realizován na více než 16 místech v devíti státech USA.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS78

Název originálu: Extraordinary extrusions

Překlad názvu:                Mimořádné výsledky firmy, která vyrábí výlisky pro automobilový průmysl

Autor:                    HASEK, Glenn

Zdroj:                     Industry Week, 2000, roč. 249, č. 17, s. 79.

Výtah:

Výrobní závod firmy Aeroquip-Inoac Co. z Livingstonu v Tennessee vyhrál cenu časopisu IndustryWeek za nejlepší výrobní závod roku 2000 s názvem 2000 Best Plants award. Oceněná továrna využívá podnětů svých zaměstnanců, benchmarkingové metody a řadu dalších progresivních metod. Tento výrobní závod firmy Aeroquip-Inoac z Livingstonu má výbornou pověst pokud jde o dodávky vysoce jakostních komponentů a využívá metody just-in-time. Firma Aeroquip-Inoac Co. je joint-venture, které vlastní Eaton Corp. z Clevelandu (51%) a japonská firma Inoac Corp. (49%). Firma AIC má rovněž své výrobní závody v Atlantě a Fremontu v Ohiu. Továrna v Livingstonu vyrábí zadní spoilery automobilů a postranní výlisky pro karosérie automobilů, které dodává firmám jako General Motors Corp., Ford Motor Co., Toyota Motor Corp., a Honda Motor Co. Ltd. Kvalifikovaný výrobní tým, vyškolený v používání progresivních technologií a řízený managementem, který podporuje a oceňuje inovativní podněty dělníků, dosáhl vynikajících výsledků při zvyšování kvality výroby.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS79

Název originálu: Benchmarking

Překlad názvu:                Benchmarking

Autor:                    BRABAZON, Tony, BRABAZON, David

Zdroj:                     Accountancy Ireland, 2000, roč. 32, č. 5, s. 16.

Výtah:

Pojem "benchmarking" původně znamenal geodetickou značku, která se používala jako referenční bod při topografických nebo slapových měřeních.  V nedávné době získal pojem "benchmarking" široké použití v podnikatelském světě jako označení procesu srovnávání  produktů, služeb nebo podnikatelských metod firmy s jejími nejvážnějšími konkurenty, nebo s těmi firmami, které jsou uznávány pro svoji vůdčí podnikatelskou roli na trhu. Benchmarking používá srovnávacích nástrojů, jako jsou procentický podíl objednávek dodaných včas, podíl záruční doby a správní náklady na jednu objednávku při porovnávání určité firmy s konkurencí. Firma může tímto způsobem zjistit, co má zlepšovat, zda své výrobky nebo používané postupy, aby tak dosáhla lepšího postavení na trhu.

 

 

Kód                        MD/8/CIKS80

Název originálu: Hitting the mark

Překlad názvu:                Získávání trhu

Autor:                    BENETT, Nancy

Zdroj:                     Best's Review, 2000, roč. 101, č. 6, s. 67.

Výtah:

Pojišťovny používají produkční benchmarking za tím účelem, aby ovlivňovaly chování pracovníků, kteří provádějí management aktiv, směrem k dosažení požadovaného investičního rizika a investičních výnosů. Výnosnost investic je klíčovým faktorem konkurenceschopnosti produktu. To,  jak výnosnost investic určité pojišťovny vypadá ve srovnání s výnosností investic konkurenčního ústavu, může být důležitým faktorem prodeje. Je pochopitelné, proč vedoucí pracovníci pojišťovny chtějí vyhodnocovat výkonnost pracovníků, kteří jsou zodpovědní za řízení firemních aktiv. Řada firem však dosud nezavedla efektivní benchmarking pro vyhodnocování takovéto výnosnosti. K dispozici je řada matematických postupů pro výpočet výnosnosti investic, na druhé straně však je celá řada společností, které nejsou schopny vykázat investiční benchmarkingové faktory, jež by byly efektivním nástrojem řízení firemního zdrojů a firemních financí.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS81

Název originálu: Independents' day

Překlad názvu:                Dosažení nezávislosti

Autor:                    WHITFORD, Marty

Zdroj:                     Hotel and Motel Management, 2000, roč. 215, č. 16, s. 30.

Výtah:

Po řadu let bojovali vlastnící nezávislých hotelů s hotelovými řetězci o své místo na trhu.  Díky internetu získávají tyto nezávislé hotely, při velmi nízkých marketingových nákladech, možnost oslovit obrovské množství potenciálních zákazníků ve srovnání s dřívějším stavem. Je zřejmé, že nezávislé hotely nezískají významný podíl na trhu přes noc, ale solidní webová marketingová strategie může v poměrně krátké době přispět ke zvyšování jejich podílu na trhu a ke zlepšování konkurenceschopnosti, a to vše při velmi malých ročních nákladech.  Pan Leslie Dreier, generální ředitel New Yorského hotelu Internet  Strategies, tvrdí, že správné uspořádání internetových adresářů, vyhledávačů a souvisejících webových stránek je klíčem k managementu podnikatelské činnosti na informační dálnici.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS82

Název originálu: Automotive suppliers lose profitability

Překlad názvu:                Dodavatelé pro automobilový průmysl ztrácejí ziskovost

Autor:                    MILLIGAN, Brian

Zdroj:                     Purchasing, 2000, roč. 129, č. 6, s. 36.

Výtah:

Dle výsledků nedávné studie přicházejí dodavatelé pro automobilový průmysl o zisky a zadlužují se. K této situaci dochází navzdory tomu, že v průmyslovém podnikání zisky rostou, protože se ekonomika rozvíjí. Zpráva vychází z průzkumu 56 dodavatelů pro automobilový průmysl v Severní Americe. Závěry studie částečně vysvětlují stále rostoucí napětí mezi těmito dodavateli a výrobci automobilů. Bylo zjištěno, že provozní náklady dodavatelů pro automobilový průmysl trvale rostou, což způsobuje ztrátu jejich ziskovosti. To rovněž vysvětluje i jejich rostoucí zadluženost. Růst podniků je nezbytný pro splnění stále větších nároků na kvalitu dodavatelů pro automobilový průmysl. Tento růst však musí jít ruku v ruce s rozvojem kvalifikace a konkurenceschopnosti, které jsou založené na jasné strategii a na silném managementu.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS83

Název originálu: Putting competitive technology intelligence to work

Překlad názvu:                Aplikace konkurenceschopných technologických znalostí v praxi

Autor:                    NORLING, Parry M., HERRING, Jan P., ROSENKRANZ,Wayne, STELLPFLUG, A. Marcia,                          KAUFMAN, Stephen

Zdroj:                     Research Technology Management, 2000, roč. 43, č. 5.

Výtah:

Uchovávání technologických znalostí může představovat pro firmu značný přínos, ale tato činnost musí být dobře organizovaná, musí využívat sofistikovaných nástrojů ke sběru a analýze informací a musí být v souladu se schopnostmi jednotlivců, kteří s těmito znalostmi budou pracovat. Tuto činnost musí provádět pracovníci, kteří mají příslušné zkušenosti, dovednosti a motivaci.  Zkušenosti firem Motorola, SmithKline Beecham, Clorox a Baxter Health Care poskytují užitečný návod na realizaci takovýchto snah.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS84

Název originálu: Automotive competitive intelligence 101: a beginner's guide

Překlad názvu:                Zvyšování konkurenceschopnosti v automobilovém průmyslu : průvodce pro začátečníky

Autor:                    UPHAM, Scott D.

Zdroj:                     Automotive Manufacturing & Production, 2000, roč. 112, č. 8, s. 34.

Výtah:

Ty nejschopnější firmy provádějí přímou filtraci a implantaci konkurenčních dat do svého plánování výroby, do činnosti oddělení pro projektování výrobků a do činnosti svých nákupních oddělení. Aby se zabránilo ztrátě podnikatelských příležitostí a chybným rozhodnutím, měla by každá taková firma mít: 1) kompletní seznam kontraktů každého z konkurentů, 2) organizační diagramy konkurenčních firem se jmény a funkcemi příslušných pracovníků a s uvedením rozsahu jejich zodpovědnosti a 3) seznamy strategických aliancí, joint-ventures a filiálek, které konkurenti vytvářejí. Diskutuje se o metodách prodeje, o inženýringu, o způsobech nákupu a prodeje, které vedou ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS85

Název originálu: Women making strides in industry leadership, but obstacles remain

Překlad názvu:                Ženy učinily v managementu průmyslových podniků velký krok vpřed, ale bariéry stále zůstávají

Autor:                    ROBERTS, Sally

Zdroj:                     Business Insurance, 2000, roč. 34, č. 40, s. 11.

Výtah:

Dle názoru žen, které delší dobu pracují v pojišťovnictví, ženy udělaly a dělají velký pokrok při šplhání na pomyslném kariérním žebříčku v této oblasti podnikání.  V pojišťovnictví již pracuje řada žen v managementu na střední i vyšší úrovni, některé z nich dokonce sedí ve správních radách firem. Pouze málo z nich však vykonává funkci generálního ředitele. Počet žen v těch nejvyšších funkcích je stále ještě nízký ve srovnání s celkovým počtem žen, které v pojišťovnictví pracují, tvrdí řada z nich. V nejvyšších funkcích pojišťovacích a finančních institucí ženy zcela chybí a je otázka, zda v nejbližší době dojde k situaci, aby žena takovouto funkci zaujímala. Ženy tvrdí, že musí pracovat dvakrát tolik než jejich kolegové, chtějí-li dosáhnout stejného uznání a odměny jako muži.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS86

Název originálu: Benchmark 2000 : production, print, and paper

Překlad názvu:                Benchmark 2000 : výroba, tisk a papír

Autor:                    FERRIOLO, Shayn, SANTO, Lisa

Zdroj:                     Catalog Age, 2000, roč. 17, č. 11, s. 45.

Výtah:

Nejvýznamnější trendy při marketingu katalogů. které identifikoval letošní průzkum,  je rostoucí popularita digitální fotografie,  mírný růst aplikace tisku computer-to-plate a větší rozsah využívání formátu (PDF). Krátce řečeno, výrobci katalogů se naučili maximalizovat využívání internetových technologií, aniž by zapomínali na to, že konečným cílem využívání těchto technologií je usnadnění možnosti oslovit větší skupinu kupujících na dálku. Statistické údaje v tabulkové formě předkládají přehledně výsledky výzkumu.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS87

Název originálu: CTP approaches the 50% mark

Překlad názvu:                Tisk CTP se přibližuje hranici 50%

Autor:                    JENKINS, Caroline

Zdroj:                     The Magazine for Magazine Management, 2000, roč. 29, č. 13.

Výtah:

Dle průzkumu agentury FOLIO, který se prováděl v oblasti digitálního tisku, bylo zjištěno, že ačkoliv objem tisku prováděného metodou DTP a  objem zaváděných digitálních metod korekce tisku trvale roste a podíl tohoto průmyslového odvětví dosahuje 50%, stále přetrvávají některé nevyřešené problémy ohledně plynulosti zpracování zakázek. Od roku 1997 rostl průměrný počet titulů vytištěných metodou CTP asi o 10%  ročně.  V současné době přibližně 3/4 výrobců tisknou alespoň několik titulů pomocí CTP. To je naprostý tržní zvrat od roku 1997, kdy 73,6% vydavatelů nepublikovalo pomocí CTP vůbec žádný titul. Náklady na digitální nástroje pro kontrolu a opravy tisku jsou, dle tvrzení vydavatelů,  tou největší překážkou pro další rozvoj CTP. Pro srovnání, minulý rok byly největší překážkou náklady na digitalizaci pomůcek, které měly za základ film. Přesto však v současné době pouze 8% respondentů tvrdí, že hlavní brzdou této metody tisku je přerušování toku pracovních operací. Pro srovnání, v minulém roce  to tvrdilo 17,7% respondentů.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS88

Název originálu: Cultural differences in planning/success relationships : a comparison of small enterprises in Ireland, West Germany, and East Germany

Překlad názvu:      Kulturní rozdíly při plánování, úspěšné vztahy : srovnání malých podniků v Irsku, v západní a východní části Německa

Autor:                    RAUCH, Andreas, FRESE, Michael

Zdroj:                     Journal of Small Business Management, 2000, roč. 38, č. 4, s. 28.

Výtah:

Studie se snaží zjistit, zda vztah mezi plánováním a úspěchem závisí na  kulturním kontextu. Srovnávaly se různé plánovací strategie a jejich vztah k úspěchu u 77 irských, 102 východoněmeckých a 98 západoněmeckých firem činných v oblasti drobného podnikání. V Německu mělo plánování pozitivní dopad na úspěšnost firem, zatímco v Irsku byl tento vztah negativní. Navíc se zjistilo, že plánovací strategie vytvářejí vazby mezi vlastníky, orientací firem a firemním úspěchem. Tato vazba byla v Německu pozitivní, v Irsku byla naopak negativní. Tyto rozdíly se vysvětlují silnější potřebou vyhnout se nejistotě, která existuje v Německu, což v Německu činí z plánování úspěšný nástroj adekvátní německé kultuře. 

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS89

Název originálu: Customer experience on the Web shouldn't be a roller coaster ride

Překlad názvu:                Obchodování prostřednictvím webu by mělo být pro zákazníka příjemnou záležitostí

Autor:                    GRAY, John

Zdroj:                     Call Center Solutions, 2000, roč. 19, č. 3, s. 74.

Výtah:

Nejdůležitější otázkou zavádění péče o zákazníky on-line je rozhodnutí o tom, zda má tato on-line péče tvořit součást plánovacího procesu elektronického obchodování. Firmy budou schopny lépe maximalizovat svoji on-line péči o zákazníka, pokud nejdříve vyřeší kritické úkoly, které jsou nutné pro zabezpečení toho, aby jejich provozovny byly schopny uspokojovat potřeby zákazníka. Existuje celá řada technologií, které zabezpečují péči o zákazníka, a postupy, které může elektronické obchodování on-line používat, včetně řady interaktivních metod, jako jsou například: 1. instant chat (rychlý rozhovor) - pro konverzaci v reálném čase, 2. page push (protlačení stránky do popředí) - kdy obchodní zástupce doslova protlačí webovou stránku na obrazovku zákazníka, který vyhledává informace, 3. prohledávání typu "follow me" (následuj mě), které zákazníkovi umožňuje nahlédnout do toho, co zástupce právě dělá, 4. split screening (rozdělená sledování) - pro srovnání nákupu, křížového prodeje a výprodeje, 5. form sharing (sdílení formulářů) - pro pomoc při vyplňování formulářů, a 6. "call me" (zavolej mě), což zákazníkovi umožňuje na obchodním zástupci požadovat, aby ho okamžitě nebo plánovaně zpětně zavolal.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS90

Název originálu: Let's talk about it

Překlad názvu:                Mluvme o tom

Autor:                    DILGER, Karen Abramic

Zdroj:                     Manufacturing Systems, 2000, roč. 18, č. 9, s. 

Výtah:

Jako součást programu trvalého doplňování zásob výrobků jako jsou džusy, želé a konzervační prostředky, dostává firma Welch denní hlášení od svých maloobchodních  prodejců, která jsou tvořena statistickými údaji o aktuálním stavu inventury výrobků, včetně jejich polohy a pohybu.  V tomto systému inventarizace, který řídí prodejce (VMI), je firma Welch zodpovědná za kontrolu úrovně inventarizace 10 zákazníků. Pro vzájemnou komunikaci se používá elektronická výměna dat (EDI). Firma Welch má přehled o stavu inventarizace všech zákazníků, kteří mohou mít své provozovny na různých místech. Analytici zásobování firmy Welch shromažďují a vyhodnocují každodenní data a k tomu používají plánovací program XEI od firmy Prescient Systems, který pracuje pod operačním systémem IBM AS/400.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS91

Název originálu: Economic indicators

Překlad názvu:                Ekonomické indikátory

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     New Zealand Management, 2000, roč. 47, č. 8, s. 70.

Výtah:

V příspěvku se uvádějí ekonomické indikátory Nového Zélandu a Austrálie. Měsíční index ekonomických aktivit Nového Zélandu, Management-ERG, se značně zlepšil v červnu, a tím se potvrdilo, že slabý výkon z dubna je již minulostí. Měsíční index ekonomických aktivit Austrálie, Management-ERG, mohutně vzrostl v červnu, což bylo způsobeno růstem maloobchodního obratu, který byl podpořen značnými dovozy a snížením nezaměstnanosti.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS92

Název originálu: Insurance companies ride the wave

Překlad názvu:                Pojišťovnictví zasaženo celou řadou změn

Autor:                    CARTLIDGE, Mike

Zdroj:                     New Zealand Management, 2000, roč. 47, č. 8, s. 44.

Výtah:

V oboru pojišťovnictví je v současné době celá řada  firem, které se prezentují jako společnosti poskytující "finanční služby" a jako dodavatelé investičních produktů.  To je však pouze jeden z aspektů mnoha změn, které jsou vyvolány rychlým růstem elektronického obchodování. V oblasti služeb zákazníkům bude napříště převládat model finančních služeb.  Schopné firmy se snaží poskytovat to, co od nich elektronický zákazník vyžaduje: webové stránky, se kterými je snadná komunikace a které je možné osobně využívat, efektivní služby s možnosti srovnávat různé finanční produkty a kvalitní smluvní podmínky.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS93

Název originálu: The role of capital cost in performance measurement and benchmarking

Překlad názvu:                Role kapitálových nákladů při měření výkonnosti a benchmarking

Autor:                    RIVENBARK, William C.

Zdroj:                     Public Performance & Management Review, 2000, roč. 24, č. 1, s. 22.

Výtah:

Literatura, která se zabývá měřením výkonnosti, je velice rozsáhlá a zabývá se jak otázkou, proč je třeba výkonnost měřit, tak i otázkou, jak výkonnost měřit. Co ještě zbývá nevyřešeno je to, jak získat vhodný nástroj na získání údajů o nákladech, aby se tak umožňovalo měření efektivnosti.  Tento příspěvek nabízí metodologii zpracování údajů o nákladech,  která kontroluje odchylky kapitálových nákladů a která je používána vládou Severní Karolíny při projektu měření výkonnosti. Ukazuje se, že výpočtová metoda kapitálových nákladů má přímý vliv na měření efektivnosti. Doporučuje se, aby se zvažovaly různé proměnné, které ovlivňují kapitálové náklady. Nemá se přitom brát v úvahu účast ve formálním benchmarkingovém projektu nebo zavádění efektivních opatření pro průběžné vnitřní srovnávaní.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]