Digest

ISRM

Kvalita života zaměstnanců

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE68

Název originálu:                A world of sweatshops

 Překlad názvu:                Svět malých dílen

Autor:                    BERNSTEIN, Aaron, SHARI, Michael, MALKIN, Elisabeth

Zdroj:                     Business Week, 2000, č. 3706, s. 84.

Výtah:   

Příspěvek vysvětluje, jakým způsobem mohou západní firmy přispět ke zlepšení pracovních podmínek dělníků, kteří pracují v primitivních dílnách za nízké mzdy. Vliv, který měla firma Reebok na firmu Tong Yang v Indonésii, což je továrna, která vyrábí obuv. Soudní žaloby proti takovýmto dílnám jsou obvykle opodstatněné. Pracovní podmínky v dílnách firem Choi Shin a Modas Uno v Koreji a v Guatemale.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE69

Název originálu:                Study highlights workplace health issues

Překlad názvu:                Studie objasňující zdravotní podmínky na pracovišti

Autor:                    ALDRED, Carolyn

Zdroj:                     Business Insurance, 2000, roč. 34, č. 41, s. 27.

Výtah:                   

Ze všech evropských dělníků jsou stavební dělníci vystaveni nejvyššímu riziku zranění. Dle rozsáhlé a komplexní studie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která byla vypracována v ES, je stres na pracovišti rizikem, které vyžaduje daleko větší prevenci, než tomu bylo dosud.  Tato zpráva, kterou vypracovala agentura Bilbao, což je evropská agentura, která se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci, těží z národních zpráv 15 členských zemí ES a dále pak z evropských a národních statistických materiálů, které se týkají pracovních úrazů, nemocí z povolání a pracovních podmínek.

 


Kód:                       MD/8/CERGE70

Název originálu:                Always on, always available

Překlad názvu:                Vždy v akci, vždy k dispozici

Autor:                    SPENCER, Theodore

Zdroj:                     Fortune, 2000, roč. 142, č. 8, s. 287.

Výtah:                   

Jestliže je technologické zařízení schopno pracovat rychleji, lidé rovněž pracují rychleji. A stejně tak jako stále více kanceláří a domovů má rychlé širokopásmové internetové spojení, tak i stále více dělníků zjišťuje, že jsou schopni svoji práci vykonávat rychleji a s větší flexibilitou. Většina lidí začne používat rychlejší širokopásmové internetové připojení  teprve tehdy, až si na vlastní kůži vyzkouší, jak je staré telefonické internetové připojení nevyhovující. Na druhé straně však mohou také začít mít pocit, že je rychlé internetové připojení pro ně přítěží a že je příliš svazuje se zaměstnáním.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE71

Název originálu:                Working conditions : EU court sides with doctors in working-time case

Překlad názvu:                Pracovní podmínky : Evropský soudní dvůr dal ve sporu o pracovní dobu za pravdu lékařům

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     European Report, 4/10/2000, s. 1.

Výtah:   

V rozsudku ze 3. října Evropský soudní dvůr rozhodl, že lékaři, kteří pracují v zemích ES, musí mít stejné výhody, co se týká pracovní doby (soudní případ C-303/98), jako ostatní zaměstnanci. Soud došel k závěru, že směrnice 93/104/EC, která se týká určitých aspektů organizace pracovní doby, platí rovněž i pro činnost lékařů.  V tomto případě se jednalo o interpretaci směrnice, která se týká určitých aspektů organizace pracovní doby, a dále pak směrnice 89/391/EEC, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

               

Kód:                       MD/8/CERGE72

Název originálu:                Live long and prosper!

Překlad názvu:                Žijte dlouho a buďte úspěšní

Autor:                    MC CARTHY, John

Zdroj:                     Accountancy Ireland, 2000, roč. 32, č. 5, s. 24.

Výtah:                   

Značné kolísání v nákladech na podnikatelské pojištění zodpovědnosti za škody a velká míra stresu z rostoucího břemene plynoucího ze snahy vyhovět úřednímu šimlovi jsou nejdůležitější závěry posledního srovnávacího profesního výzkumu institutu ICAI. Na druhé straně je však pozitivním zjištěním stálý růst odměn a poplatků a to, že většina respondentů by stála ještě doporučovala profesi účetního znalce jako kariéru.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE73

Název originálu:                Computer engineers

Překlad názvu:                Počítačoví odborníci

Autor:                    MONCARZ, Roger

Zdroj:                     Occupational Outlook Quarterly, 2000, roč. 44, č. 3, s. 28.

Výtah:                   

Počítačoví inženýři, kteří navrhují stále komplexnější počítačové čipy, jež se využívají v nových technologických aplikacích, vyvíjejí software, který umožňuje počítačově zpracovávat různé úkoly. Dále tito odborníci plní různé úkoly při tvorbě a údržbě počítačového hardwaru, softwaru a počítačových systémů. Institut Bureau of Labor Statistics (BLS) předpovídá, že profese počítačového inženýra bude tou nejrychleji se rozvíjející profesí v následujících deseti letech.  Příspěvek dále analyzuje povolání počítačového inženýra, perspektivy profese, mzdy a další vzdělávání těchto odborníků.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]