Digest

ISRM

Partnerství

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE94

Název originálu:                Behind every great man is a great manager

Překlad názvu:                V každém velkém člověku je skryt velký manažer

Autor:                    LEGER, Dimitry Elias

Zdroj:                     Fortune, 2000, roč. 142, č. 9, s. 403.

Výtah:                   

Článek vykresluje portrét pana Bena Horowitze, generálního ředitele firmy Loudcloud, což je internetová firma. Jeho manažerský styl, který je odlišný od stylu ostatních manažerů firem, které sídlí v Silicon Valley. Jeho vztah s předsedou správní rady, panem Marcem Andreessenem. Důvody, proč partnerství těchto dvou osobností funguje. Cíle firmy Loudcloud.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE95

Název originálu:                Masataka Kurihara

Překlad názvu:                Pan Masataka Kurihara

Autor:                    FUJIMOTO, Kyoko

Zdroj:                     J@pan Inc., 2000, roč. 2, č. 10, s. 14.

Výtah:                   

Interview s panem Masatakou Kuriharou, presidentem a předsedou správní rady firmy Gluegent, což je japonská firma, která se zabývá progresivními technologiemi.  Informace o jeho stylu podnikání. Jak se stal vedoucím ve firmě, která se zabývá vývojem softwaru a která je poskytovatelem internetových služeb v Japonsku. Pozadí jeho  kariéry. Služby a produkty, které firma Gluegent nabízí. Partnerství mezi firmami Gluegent a Sybase.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE96

Název originálu:                Money talks or partners walk

Překlad názvu:                Dobré účty dělají dobré přátele

Autor:                    MC CANN, Charles

Zdroj:                     Journal of Accountancy, 2000, roč. 190, č. 4, s. 51.

 

Výtah:                   

Příspěvek se zabývá způsoby finančního vypořádání mezi partnery v účetnických firmách v USA. Zásady finančního vypořádání. Přehled strategií finanční kompenzace. INSET - tři stupně jednání o finančním vypořádání od pana Charlese Mc Canna.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE97

Název originálu:                Kellogg, Disney link for promo

Překlad názvu:                Společenství firem Kellogg a Walt Disney Co.

Autor:                    THOMPSON, Stephanie

Zdroj:                     Advertising Age, 2000, roč. 71, č. 43, s. 4.

Výtah:                   

Rozebírá se partnerství mezi firmami Kellogg Co. a Walt Disney Co., ve které vkládá firma Kellog naděje na zvýšení odbytu svých obilninových produktů. Skeptický názor obchodních partnerů a pozorovatelů z průmyslu. Podrobnosti reklamní kampaně.  Prodejní statistika firmy Kellogg uzavřená dnem 10. září a srovnáni s konkurenční firmou General Mills.

 

 

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE98

Název originálu:                Women weave success

Překlad názvu:                Ženy, které jsou úspěšné v textilním podnikání

Autor:                    SENEY, Cathy

Zdroj:                     African Business, 2000, č. 258, s. 37.

Výtah:                   

Informace o projektu centra pro design a vývoj výrobků PDDC v Keni, které založily tkadleny. Záměry projektu. Role této podnikatelské skupiny při zlepšování pozice keňských výrobků na světovém trhu řemeslných výrobků.  Partnerství mezi výrobci košíkářského zboží a PDDC.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE99

Název originálu:                This election, offer voters facts, not campaign rhetoric

Překlad názvu:                Tyto volby nabízejí voličům fakta, a nikoliv rétoriku

Autor:                    COLE, Geoff

Zdroj:                     American Libraries, 2000, roč. 31, č. 9, s. 66.

Výtah:                   

Studie se zaměřuje na spolupráci mezi knihovnami a volebním politickým informačním centrem Project Vote Smart. Jak plánovat kariéru kandidátů na politické funkce. Jak poskytovat občanům fakta a informace, jak je informovat o politických kampaních a o pozadí politiky. Koncepce celého  projektu byla navržená politiky, mezi které patří například Barry Goldwater a George McGovern. Kontaktní informace.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE100

Název originálu:                Banks embracing aggregation concept

Překlad názvu:                Banka zavádí společnou koncepci elektronické správy účtů

Autor:                    SCHNEIDER, Ivan

Zdroj:                     Bank Systems & Technology, 2000, roč. 37, č. 10, s. 10.

Výtah:                   

Článek vysvětluje partnerství, vytvořené mezi bankami a poskytovateli webových služeb za účelem vytvoření integrované správy účtů zákazníků.  Partnerství mezi bankovní skupinou Citigroup a firmou Yodlee.  Optimalizace zakládání účtů, jejich elektronické správy a provádění úhrad. Partnerství firmy Yodlee s firmou Corillian.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE101

Název originálu:                Data aggregation poses risks

Překlad názvu:                Agregace dat představuje riziko

Autor:                    FERGUSON, Renee Boucher

Zdroj:                     eWeek, 2000, roč. 17, č. 40, s. 44.

Výtah:                   

Článek se zabývá rostoucím počtem bank, které v USA svým zákazníkům nabízejí elektronický přístup k jejich finančním datům. Partnerství finančních institucí s centrálními správci účtů. Portály   pronikají do pole působnosti správců účtů. Šance pro zákazníka využívat přístup k informacím, které se týkají jeho banky a jeho ostatních osobních účtů.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]